Sista februari

Den moderna människan vill ha full kontroll över sitt liv. Vill festa varje fredagkväll i femtio år och samtidigt ha en strålande karriär och vackra små barn. Det är en ekvation som är svår att få att gå ihop. Jag har väninnor som vid 35 års ålder ännu inte har stadgat sej och jag vågar inte riktigt säga till dom att om dom vill ha barn överhuvudtaget så kanske de borde rappa på lite. Kanske är detta nånsorts lösning, att få barn vid sextio, hittills bara förbehållet miljonärsgubbar. Och så är det bra ifall kvinnorna som längtar efter barn slutar att tänka på vikten.


Det faller sig också naturligt att medellivslängden ökar för hur ska man annars hinna med allt det där som man ska göra innan man vänder näsan i vädret? Besöka de tusen viktigaste platserna på Jorden, läsa de tusen viktigaste böckerna ur litteraturhistorien, spela de tusen viktigaste dataspelen, skriva sina memoarer och regisera filmen som baseras på dem. Jag bara frågar? När det där är klart så kommer man att längta efter att få ta det lungt ett tag.


Man brukar säga at den naturliga evolutionen så gott som aldrig syns ute i naturen eftersom den är alldeles för långsam, men kan detta vara exempel på en sorts utveckling: chimpanser visar sej ha börjat att knäcka nötter med stenar för tusentals år sedan, opåverkad av människan, och har nu även börjat att jaga med spjut. Kanske händer det igen det som apor hade för sig i Afrika för miljontals år sedan och som så småningom ledde fram till såpoperor och rabattkuponger. Vänta några tusen år så har vi en helt ny sorts arbetskraft som knackar på landets gränser och vill immigrera. För övrigt så har man ju kopplat en av människans nyaste gener till ökad intelligens.

Den svenska samhällsapparaten ska tydligen få en radikal omorganisering. Antalet län och landsting ska halveras vilket både decentralister och centralister tycks tolka positivt. Eftersom organisationen stärks på mellannivå så går det kanske att tolka både som centralisering och som decentralisering. Jag vet inte riktigt vad jag ska tycka men det är åtminstone intressant att det händer något.


Jag tror att jag tar en liten bloggsemester på några dagar. Jag har bloggat rätt hårt rätt länge och känner mej lite utbloggad.
blgoolgdbloglbolgbb.

Faror framöver

Ur-transhumanisten Anders Sandberg, som ligger bakom Aleph-sidan, har en blogg som är intressant ibland. En kul grej var t.ex när har funderade kring morgondagens varningsskyltar. Men det finns faktiskt liknande saker redan idag. Som virus t.ex. som är autonoma, självreplikerande nanosystem och där alltså flera varningsskyltar kunde passa.

Andra bloggar om

transhumanism

framtiden

varningsskyltar

fara


You've been a NAUGHTY scientist!

and they called me mad, MAD I tell you
Du tror att det bara är fåniga rysare för finniga ungdomar. Du tror att det inte har något alls med verkligheten att göra. Du tror att vetenskapmän arbetar för mänsklighetens bästa och vet vad dom gör. Du har fel.

Vi lever i en skrämmande värld och hela arméer av kusliga typer i vita rockar arbetar dag och natt (!) för att göra den ännu värre. I detta skrämmande reportage avslöjar det undersökande magasinet Popsci.com vad vetenskapsmännen egentligen har för sej när de säger att de botar cancer och uppfinner fett som man inte blir fet av.
Läs och förfäras!


Läs om den mycket dåliga idén att få virus att återuppstå från döden. Zombievirus verkar ju vara precis vad världen behöver, heller hur?

Läs om hur dina nätter kommer att förvandlas till oändliga prövningar av sömnlöshet och hur du kommer att tvingas jobba både dag och natt!

Läs hur de kämpar för att göra Terminator och Robocop till skrämmande verklighet!

Läs hur själva dagens ljus kommer att stjälas från oss så att vi tvingas uthärda våra liv i ett evigt halvdunkel. Twilight Zone!

Läs hur man förvandlar oskyldiga djur till blodtörstiga mördarmaskiner!

Läs hur man odlar människodelar som andra odlar rosor och petunior!


Nej, mina vänner.
Dessa galningar kan inte längre tolereras.
If you tolerate this then your children will be next.
Just say No!


Andra bloggar om
vetenskap
rysare


Ronald Dworkin

År 2000 gav bokförlaget Daidalos för första gången ut Ronald Dworkin på svenska. Han är en amerikansk rättsfilosof med en ideologisk grund. Det amerikanska rättsväsendet är mer politiserat än det svenska och det är i det sammanhanget som Dworkin förespråkar en juridik på en amerikanskt liberal grund.


Han tillbakavisar rättspositivismen och hävdar att juridiken måste bygga på positiva värderingar. I USA är det främsta alternativet till liberalismen inte socialismen utan konservatismen. Det är bra att komma ihåg att konservatism och liberalism inte betyder exakt samma sak i en amerikansk kontext som i en svensk. Den konservatism han argumenterar emot är inte heller svensk konservatism utan amerikansk.


Liberalismen har traditionellt setts som frihetens doktrin, men Dworkin menar att själva roten till liberalismen inte är friheten i sej utan att alla medborgare ska ha lika mycket frihet. Dworkin menar att liberalismens grundtanke är att alla medborgare skall behandlas jämlikt, med lika mycket respekt. Detta innebär t.ex att privilegier och diskriminering måste minimeras så att alla medborgare åminstone åtnjuter lika mycket frihet i negativ mening. Dworkin härleder här frihet ur jämlikhet.


Han hävdar att liberaler bör vara för marknadsekonomi pga jämlikhetsargumentet. En socialistisk planekonomi skulle ta alltförmycket av medborgarnas valfrihet från dem och påtvinga dem en centraliserad värdeskala som inte skulle ge alla en jämlik chans att välja sitt goda liv.


En liberal jämlikhetsteori kräver officiell neutralitet gentemot vad som är det goda i livet, till skillnad från både socialistiska och konservativa teorier. Ur den synvinkeln är liberalismen knappast någon medelväg mellan konservatismen och socialismen utan snarare en motsats till dem bägge.


Dworkin betonar att liberalismen inte är någon kompromiss mellan andra ideologier utan en ursprunglig ideologi av egen kraft. Denna neutralitet bygger inte heller på hållningslöshet eller nihilism i värdefrågor, utan är ett aktivt, moraliskt ställningstagande för individens egen rätt att besluta över sitt eget liv. Liberalismen är moraliskt neutral bara i den mån som jämlikheten fodrar det.


Dworkin är inte heller avisande till det positiva frihetsbegreppet. Jämlik fördelning av resurser och chanser i livet har ett värde i sej, vilket kan motivera en fördelningspolitik, om det skulle vara nödvändigt. En fördelningspolitik fodras alltså då för att visa alla medborgare lika mycket respekt.


Giltiga skäl till ekonomisk ojämlikhet kan vara att man arbetar olika mycket, att man väljer arbeten med olika lön, att man är beredd att ta olika ekonomiska risker osv, men däremot inte ärvda förmögenheter, etnisk tillhörighet, tur och otur eller medfödda förmågor som inte kan påverkas av individen osv. Marknadsekonomin belönar de förra egenskaperna men tyvärr också de senare. En jämlikhetsliberal måste därför kompletera marknadsekonomin med ett omfördelningsprogram.


Jag tycker att Dworkin är en mycket intressant filosof. Hans ställningstagande mot rättspositivism och värdenihilistisk liberalism ställer jag mig bakom. Hans grundläggande av liberalismen i en jämlikhetsprincip fungerar för mig men kan nog inte accepteras av alla liberaler. Hans ställningstaganden i olika frågor är ofta samma som mina.


I antologin "En fråga om jämlikhet - rättsfilosofiska uppsatser" (ISBN: 9171731385) så tar han även upp följande ämnen: Liberal gemenskap handlar enbart om identifikation med det politiska systemet. En liberal stat kan stödja konst. Medborgarnas vafrihet inkluderar även rätten till pornografi. Dworkin är negativ till alla inskränkningar i press- och yttrandefriheten. Liberalismen uppmanar till positiv särbehandling av förtyckta minoriteter. Abort och aktiv dödshjälp hör till medborgarnas rättigheter.

Andra bloggar om
politik
samhälle
juridik
Dworkin


Älskar du mej? Vänta medan jag riggar utrustningen...

Att svära att tala sanning inför domstolen kan i framtiden komma att bli onödigt. En liten gizmo kommer iallafall att kunna tala om ifall du gör det.


Medan den svenska bloggosfären efterlysen en samhällsdebatt om det nya övervakningssamhället, så efterlyser John-Dylan Haynes en samhällsdebatt om
tankeläsningens etik. Varför i hela fridens namn då? Jo, som hjärnforskare som själv har gjort framsteg inom området så tror han att en sån etik skulle kunna bli aktuell inom en överskådlig framtid.

Kanske kan situationen liknas vid den time-out som genforskarna tog under 70-talet för att tänka över vad de egentligen höll på med och om de borde fortsätta. (Det gjorde de.)


49533-42
Andra bloggar om
etik
moral
neurologi
forskning
vetenskap
hjärnan


Kvantdatorn runt hörnet

Jag har tänkt lyfta fram några riktigt begåvade kvinnor, och jag tänkte börja med danskfödda Lene Vestergard Hau, en flerfaldigt hedrad doktor i fysik och professor vid Harvard. Lene Vestergard Hau har ett eget labb som kallas Hau Lab.


I början av 90-talet forskade hon kring Einstein-Bose-kondensat. I slutet av 90-talet lyckades hon med en forskargrupp att först sakta ned ljusets hastiget rejält och sen att få ljuset att stanna helt.

Nu har hon kommit med ett viktigt forskningsreultat till. LV Hau kan nu förvandra ljus till materia, transportera materian och sedan plocka fram ljuspulsen ur materian igen. Detta kan bidra till att möjliggöra en kvantprocessor till en kvantdator.

I den aktuella tekniken så använder forskarteamet sej av Bose-Einstein-kondensat som LV Hau tidigare har forskat kring. Bose-Einstein-kondensat är en speciell form av materia som kan göra kvanteffekter märkbara i makroskala. BEC är också känsliga för störningar och får inte utsättas för störande påverkan. Alls. Ett BEC måste bl.a vara vid den absoluta nollpunkten. Då kollapsar en stor del av materian till lägsta kvanttillståndet vilket kan göra att denna stora del av materian kan uppvisa kvanteffekter i större skala.


De senaste resultaten finns i Nature och här på HauLab sidan  (Två av de tre författarna till rapporten är kvinnor) och i DN.


LV Haus tidigare genombrott att stanna ljusets hastiget helt kan gå att använda som informationslagring, ett dataminne.


Trots att mycket forskning pågår kring kvantdatorer så är det inte så vanligt att man försöker kombinera kvantkomputerande med optiskt komputerande. Trots att detta kan vara ett sätt att lösa dehoherence, eller sönderfallet hos BEC-delarna av kvantdatorn.


Även om en optisk dator kan använda sej av "klassisk" superposition hos magnetiska vågor, så gör det inte den till en kvantdator. LV Haus framtida dator använder sig dock av BECs och blir en kvalificerad kvantdator.


Poängen med kvantdatorer är att de har potential att vara mycket snabbare än andra datorer.
"For example, some modern simulations that are taking IBM's Blue Gene supercomputer years, would take a quantum computer only a matter of seconds."


Andra bloggar om
forskning
vetenskap
kvinnor
teknik
kvantdatorer
kvantfysik


Ubik

49533-43
ISBN 91-7742-100-0
I en nära framtid (23 år efter att boken publicerades) så kan man hyra telepater och prekognitörer av privata företag liksom även begåvningar som kan störa telepaterna och prekognitörernas förmågor.


När man dör så kan man läggas på is och och fortfarande vara kontaktbar där man ligger och drömmer konstiga drömmar i sina mycket svaga elektriska fält i sin nerkylda hjärna. I detta "halvliv" kan man existera och vara kontaktbar årtionden efter att man egentligen dött.


I denna nära framtid dyker en ny talang upp, en ung tjej som tycks kunna förändra själva det förflutna. Hennes skrämmande stora förmåga gör telepaterna och prekognitörerna och deras antimotsvarigheter föråldrade.


Då börjar riktigt konstiga saker att hända...


Ubik är en bok av Philip K Dick, en av mina favoritsciencefictionförfattare.

Andra bloggar om

böcker

litteratur

science fiction

Philip K Dick


Något att ge ut?

Som utlovat följer här mina trettio längsta poster:


1.
Black forrest philosophy 1118 ord
2. Konstens genealogi som tecknets diskontinuerliga evolution 1038

3. Leibniz revival 785

4. En omläsning av Deleuze 779

5. Umeå jazzfestival 2005 777

6. Dampkontroversen 689

7. Kungen av kaos gör börsen en björntjänst 668

8. Deadlines 651

9. An ageless heart that can never mend 625

10. Aptitretare 619

11. Bara Smitta Eller? 610

12. Angelface 603

13. Många världar teorin 598

14. Klasskamp 587

15. Schizofreni och sånt 557

16. Kött och blod 509

17. Brother where you bound? 505

18. Döm själva 493

19. Scream if you wanna go faster! 482

20. Umeå jazzfestival 2006 476  (+zzlabb 246 = 722)

21. Centerextremism 474

22. Science wars 466

23. Uppkopplad och neddekad 453

24. Robert Anton Wilson has seased to "be" 452

25. Det tysta övertagandet 424

26. Månfärder åt landets pensionärer 423

27. Scientia est potentia 413

28. Så vad jobbar du med? 408

29. 060606 407

30. Epigenetik och sånt 407


En myriad läsare

Så har jag då uppnått tiotusen unika ipnummer sen jag flyttade Tempus Fugit till webblogg.se kring första februari i fjol. Det blir ca 25 unika besökare per dag i genomsnitt.
(Den senaste månaden har jag dock legat på mellan 23 och 121 uips per dag med ett genomsnitt på gissningsvis 40 per dag.)
Jag har skrivit 272 poster, fått 140 kommentarer (varav knappt hälften är mina egna svar) och publicerat 26 bilder.
Under första året 1 feb till sista jan, epoken innan Twingly, ser topplistan för uips/dag ut såhär:

1. Mitt scoop (302 uip)
2. Damesel in distress
3. i god tro?
4. Ingen bryr sig om teckningarna

5. Kefft

6. statyerade exempel

7. Guillou har gjort en Baudrillard

8. Talangjakt  och Scream if you wanna go faster (samma dag)

9. slaget om de små pastejerna

10.lorentz relativity


De där är väl ok, men det är inte de som jag har lagt ner mest jobb på. Därför tänker jag i min nästa post lista vilka mina 30 längsta poster är


Bland fauner och fascister

Faunen
Pans labyrint
  av Guillermo Del Toro är en blandning av fantasy för barn och våldsam vuxenfilm. Den har fått bra kritik och visst, jag gillar den också, men jag tyckte inte att det var självklart att det var en film som skulle falla kritikerna på läppen. När barn tvingas leka på vuxnas villkår så kommer de lätt i kläm. Filmen innehåller en sorts fantasy och en sorts realism som är som olja och vatten. Ingredienserna kan egentligen aldrig förenas. Denna motsättning hanteras bra och är en viktig del av spänningen med filmen. Bara en sån sak som slutet. Slutar den lyckligt eller olyckligt?


Del Toro
har några filmer bakom sej. Inte minst Hellboy  som är en av mina favoriter. Serien hade jag aldrig hört talas om innan och har fortfarande inte läst, så det är bara filmen som jag har något förhållande till. En slags mörk superhjältehistoria med tunga influenser från Lovecrafts tentakelgudar. Det är en Hellboy 2 pågång till 2008 och jag tror att den också kan bli bra.


För övrigt så är väl "Pan" inte samma sak som en "faun"? Även om släktskapen är given.


Andra bloggar om

film

och

Pans labyrint

och

Hellboy

och

Guillermo_Del_Toro


amsagor och gensvar

Jag har ju tidigare uttalat mej positivt om Annica Dahlström och borde kanske därför kommentera denna kritik av henne, men jag länkar bara två andra bloggar:
En kort reflektion och en längre reflektion.


Jag har förresten aldrig sagt att Dahlström har helt rätt i allt hon säger, dels för att jag inte vet allt som hon har sagt och dels för att ingen kan ha rätt i allt. Anges Wolds forskning om allergier, städning och amning ser t.ex intressant ut.


Läs gärna lite grann om forskningen kring t.ex kön och intelligens, och kom ihåg att varken wikipedia eller internet i stort är någon absolut källa.


Andra bloggar om

Annica Dahlström
och
könsbiologi


Last3months.fm

Så här ser 20topplistan för mina senaste tre månader på Last.fm ut just nu. Jag tycker det är lite coolt:


1 Erik Satie

2 Radiohead,  Igor Stravinsky

4 Alfred Schnittke

5 Olivier Messiaen,  Arnold Schönberg

7 The Residents,  Anton Webern,  Pixies,  Pan Sonic,  Fennesz,  This Heat,  Autechre,  Pink Floyd

15 Morton Feldman,  Ryoji Ikeda,  Luciano Berio,  György Ligeti,  Björk,  Sigur Rós


Ännu en kul lista: toppalbum senaste året. Last.fm har verkligen berikat mitt musikliv. Vem hade hört talas om Autechre eller Olivier Messiaen innan jag anslöt mej?

Andra bloggar om
musik
och
Last.fm


Svenskt näringsliv vill ha mer politiska åtgärder

Invandrare är inte diskriminerade för att de har mörk hudfärg och vad som nu direkt utmärker dem, utan de är diskriminerade för att de är nya på arbetsmarknaden och i samhället. Detta enligt en ny rapport som Svenskt Näringsliv har tagit fram. Ungefär samma skäl alltså som gör att ungdomar står utanför arbetsmarknaden.


"Det finns ett linjärt samband mellan antal år i Sverige och arbete"


Organisationen Svenskt Näringsliv vill framhålla att arbetsgivarna inte alls är rasister. Inte heller finns det i deras statistik entydiga bevis för att högutbildade invandrare i hög grad tvingas nöja sej med lågkvalificerade jobb.

Man erkänner att för många invandrare står utanför arbetsmarknaden men finner problemet i första hand hos politikerna. Bättre mottagning av nya svenskar, bättre introduktion i det nya samhället och bättre språkundervisning är saker som behövs. Utländska examina måste utvärderas enligt ett enhetligt och pålitligt system. Svenskt näringsliv gillar inte positiv särbehandling och anonymiserade ansökningar.

VDn för Blatteförmedlingen håller med om att läget har blivit bättre i stort men vidhåller att det fortfarande finns diskriminering hos vissa myndigheter och företag.

Jag håller helt med om att man måste ha en bra mottagning för de invandrare som behöver det och att de har fått en otillräcklig mottagning hittills. Även om Svenskt Näringsliv inte riktigt vill erkänna att det förekommer diskriminering så håller jag ändå med om den föreslagna politiken. Att som vissa glada nyliberaler föreslå helt fri invandring utan några politiska åtgärder alls låter som ett riktigt dåligt förslag för mej.

Esbati upprepar några gånger att rapporten inte motbevisar att det finns diskriminering, och det tycks vara allt han är intresserad av.

Andra bloggar om

rasism

och

diskriminering

och

arbetslöshet


pump up the volume


När viagra kom blev det en stor succé. Äntligen slapp man tugga noshörningshorn och tigertestiklar. Idag är det dock för många som får tag i viagra alltför lättvindigt. Läser man om bieffekterna så hittar man bl.a "sudden death". Nu är det ju bara la petite morte man vill ha och inget annat. Man skulle vilja ha något mindre farligt alternativ. Kanke nånting som även ökade kvinnors sexlust. Därför jobbar man på andra generationens sexpiller. Tycker du inte att detta är intressant idag så kanske du gör det i framtiden när ditt sexliv hänger på det.

Andra bloggar om
viagra
och
sex
och
ålder


Dödsdrog rehabiliteras

Jag såg ett tv-program för några år sedan om en kille i London som hade någon neurologisk skada, om han hade cerebral pares eller vad det nu var minns jag inte, [tillägg] men han hade iallafall varit ute på rave och hade velat festa till ordentligt, så han hade tagit XTC.

Han märkte att när effekten började sätta in så fick han efterhand bättre kontroll över sin kropp. Vanligtvis hade han alltså ganska låg kontroll över sin kropp medan hans mentala förmågor var helt normala, men med XTC i blodet så fick han dessutom full kontroll över sin kropp utöver alla de övriga XTC-effekterna. De sakkunniga som uttalade sej verkade mest osäkra.

Nu läser jag att XTC ska börja att skrivas ut som medicin mot en helt annan åkomma, nämligen posttraumatisk stress. XTC är ju inte helt orelaterat till en medicin som Prozac, som i rätt sammanhang även kan göra en del nytta.

andra bloggar om

medicin

och

biologi

och

psykofarmaka

och

farmakologi

och

neurologi

och

psykokemi


Ett ljus i mörkret

Genom elektrisk stimulering kan "döda" nervceller i näthinnan i ögat fås att signalera till synnerven igen och tack vare att de elektriska impulserna kommer från specialkameror så kan de blinda försökspersonerna skilja på ljus och mörker och till och med se skillnad på en sked och en kniv. När tekniken fortsätter att utvecklas så kan vi kanske inom ett decennium få se helt elektroniska ögonproteser.


Andra bloggar om

medicin

och

teknik

och

blind


Fri och oberoende

Efter min bloggpost i måndags så känns det som om jag vill ta några dagars semester från bloggandet. Under tiden kan ni ju läsa Karl Palmås artikel om vänsterliberalism.

Kommentar nummer 5 är jag. Hans övriga artiklar och blogg är också intressanta.

Och ta det varligt med Twingly. Det är så lätt att bli beroende.


PEAR


The Princeton Engineering Anomalies Research, PEAR, ska lägga ner, efter snart trettio år. Läs deras hemsida fort för den kommer antagligen att plockas ned. Enligt dem själva så är det för att de har gjort det som de tänkte göra. Det skulle kunna tolkas som att de har slut på nya idéer. De hävdar däremot att de har varit framgångsrika hittills och alltså har tagit fram data som talar för existensen av esp.


Trots detta möts de av massiv skepsis, även av Kalifonien-Lennart. Han rapporterar att deras forskningsrapporter på vissa håll aktivt har ignorerats. Varför kan man undra? Det skulle kunna vara för att de påstår sej med vetenskapliga metoder ha bevisat sånt som många anser strider mot den naturvetenskapliga världsbilden.


Just sådana situationer anser jag vara extra intressanta, när olika definitioner av vetenskaplighet ställs mot varandra. Ett annat exempel kan kontroversen kring m-teorin vara, som en del anser är ovetenskaplig.


Själv har jag ansett t.ex PEAR-forskningen vara ett av de tecken som talade för att det kanske fanns någon typ av psi-fenomen iallafall. Jag utesluter åtminstone inte möjligheten på förhand på filosofiska grunder, som många skeptiker tycks göra, även sådana som jag har talat personligen med.


Att man är skeptisk har jag inga problem med, men vad som stör mej är när man tycks vägra att undersöka påstådda bevis, som i detta fall. Det är då man kan börja fundera vari motståndet egentligen grundar sej. Att inställningen till psi-forskning ibland verkar affekterad har jag också märkt.


Andra bloggar om

psi

och

esp

och

pear


Uppkopplad och nerdekad

Sverige har nio miljoner innevånare. World of Warcraft har sju miljoner. Flera mmorgs har ekonomier större än fattiga länders. Med riktiga pengar. Guinnes rekordbok har tagit med ett köp för 10.000 $ av en virtuell vara. I Kina finns lär det finnas en industri med spelare som spelar upp avatarer på höga nivåer så att de kan säljas. För riktiga pengar. Man kan alltså idag försörja sej genom att ha ett jobb i en annan värld. Sverige har öppnat en ambasad i en virtuell värld. Min prognos är att utvecklingen kommer att fortsätta och bli mer extrem. För människor får verkligen en enorm kick av påhittade sagovärldar. Det är rena knarket.


Som bloggare så har jag liknande erfarenheter. När man börjar blogga så är det först en enorm kick. Det är en lång smekmånad där varje post är ett beundrat mästerverk och upplevelsen är som sexndrugsnrocknroll. Man blir en annan och bättre och mer beundrad människa. Det är en annan värld om än med ett textbaserat interface. Efterhand så utvecklas en besatthet. Man ser alltmer hålögd ut spegeln. Vänner och familj slutar att höra av sej. Jobbet blir lidande. Man tänker hela tiden bara på nästa bloggpost, på kommentarerna och på besöksstatistiken. Till sist så inser man att det inte är roligt längre. Det är inte därför man fortsätter. Man fortsätter för annars så kommer ångesten, demonerna och skräcken. Det är då man gör ett uppehåll i bloggandet och lägger in ser på behandlingshem. Eller åker hem till mamma ett tag. Som inte har internet.


När vi visualiserar oss nånting så använder vi hjärnan på ett snarlikt sätt som när detta händer på riktigt. För nervsystemet så är fantasier nästan verklighet. Påhittade historier och världar är sedan urminnes tider ett sätt att hacka hjärnans belöningssystem och leva ett rikare och mera omväxlande liv än vad vår vanliga tilldelade verklighet tillåter oss.


Men egentligen är detta inte så nytt. Hela den mänskliga kulturen och språket kan sägas vara en virtuell värld. Tänk att begå mord eller självmord över ett så abstrakt begrepp som heder. Vi förs tidigt in i en virtuell värld och där stannar vi livet ut. Jag tänkte skriva nån post om William S Burroughs som hade tankar kring detta. Det är mot denna bakgrund som jag vill se fenomenet med människor som blir helt absorberad av fantasivärldarna.


Jag vill också påpeka att i framtiden så kan skillnaden mellan den verkliga verkligheten och den virtuella verkligheten komma att bli luddigare än idag. Retinalprojektorer kan projicera bilder direkt på näthinnan och kompletera hur vi uppfattar omvärlden. Två olika personer kanske kan uppfatta mina kläder olika eftersom mina kretsar sänder olika information till deras retinalprojektorer. Kanske kan jag t.o.m. se ut som en WoW-figur.

Andra bloggar om
ambassad
och
Second Life
och
Virtuella världar
och
World of Warcraft


mynningen

Jag får välkomna Mynningen till min lista med rekursiva hyperlänkar, dvs bloggar som länkar till mej. Den innehåller nu sex bloggar, även om Gamla strötankar och sentenser egentligen är en inaktuell länk och Utan jag i himlen uppdateras lika ofta som det har varit en bra dag i Bagdad. Tveka inte utan bli den sjunde lycklige bloggaren på listan.

deadlines

Jag tänkte berätta om tre böcker skrivna under svåra omständigheter, varav bara en fullbordades, efter 17 år. De två andra såg sina författare dö.


Philip K. Dick
hade redan blivit betald och deadlinen närmade sej. Romanen skulle heta The Owl in daylight och han tänkte sej den som sin Finnegans Wake.

Han tänkte sej en annan värld där allt var ljus och visioner och som påminde om vårt himmelrike men där man inte hade några ljud alls. Genom telepati blir man medveten om vår värld med alla sina många ljud som i sin tur blir betraktad som ett sorts himmelrike av dem. De planterar in en konstruktion i en b-kompositörs hjärna för att bättre kunna uppleva alla våra ljud. Plötsligt blir han en mycket mer avancerad och respekterad kompositör.


Året var 1982 och detta var läget när Philip K Dick dog. Hans efterlevande kontaktade andra författare och frågade om någon kunde avsluta hans sista roman, men ingen tyckte att tillräckligt fanns gjort. Hans sista roman, som han själv hade höga tankar om, kommer för alltid att förbli svävande i luften.


Douglas Adams  var inte riktigt nöjd med femte delen av Liftarens guide till galaxen. Han hade haft en jobbig tid när han skrev den och det hade påverkat resultatet. Han tänkte skriva en sjätte och bättre del som kunde bli en värdig avslutning på serien.


Han hade redan påbörjat en bok som skulle heta The Salmon of Doubt,  och som från början var tänkt som en fortsättning på Dirk Gently-serien, men som han beslutade sej för nog skulle passa bättre om han gjorde om bokidén till att passa Liftaren-böckerna. Hela titeln skulle då bli The Salmon of Doubt: Hitchhiking the Galaxy One Last Time.

I det läget dog han. De fragment som redan fanns skrivna gavs postumt ut under titeln The Salmon of Doubt, och handlar om Dirk Gently.


Titeln The Salmon Of Doubt (tvivlets lax) är antagligen en variation av the salmon of wisdom  (vishetens lax) som är ett magiskt djur i irländsk mytologi. Den hade ätit nio ekollon från kunskapens träd som hade fallit den flod där laxen simmade. Laxen blev enormt stor och fick all världen kunskap. Den förste som åt av den skulle även få den kunskapen.


Poeten Finegas jagade länge laxen och fångade den till sist. Han beordrade sin lärjunge Fionn mac Cumhail att tillaga den åt Finegas. Fionn fick hett laxfett på tummen när han tillagade laxen och stack sin brända tumme i munnen och fick så all världens kunskap. Detta gjorde att Fionn senare kunde bli ledare över Fianna, de berömda hjältarna i irländsk mytologi.


Fionn mac Cumhaill är ofta med i modern irländsk litteratur. Han är med flera gånger i James Joyces bok Finnegans Wake, och titeln skulle kunna utläsas "Finn again is awake".


Det tog James Joyce  17 år att skriva Finnegans Wake  och han hade det ofta jobbigt under dessa år. När boken väl kom ut så dog han två år senare. Det blev alltså hans sista bok och var även boken som han skrev efter Odysseus (Ulysses). Odysseus är kanske 1900-talets mest analyserade bok och Joyce har själv sagt


"Jag har lagt in så många gåtor och pussel att det kommer att hålla professorer upptagna under århundraden, grälandes över vad jag egentligen menat."


Dock verkar han ha försökt att överglänsa själva Odysseus med sin nästa bok Finnegans Wake.

Han avancerade språkexperiment har gjort att många anser den nästan oläsbar. I sin essär Two words for Joyce så skriver Jacques Derrida om hur han under 60-talet utvecklade sin "dekonstruktion" inte minst inspirerad av Finnegans Wake. Derrida berättar om en gång i Tokyo:


"an American tourist of the most typical variety leaned over my shoulder and sighed: "So many books! What is the definitive one? Is there any?" It was an extremely small book shop, a news agency. I almost replied, "Yes, there are two of them, Ulysses and Finnegans Wake"." *


Andra bloggar om

litteratur

och

Philip K Dick

och

Douglas Adams

och

James Joyce

och

Jacques Derrida


Twingly

I slutet av förra månaden läste jag att primelabs skulle kartlägga svenska bloggosfären. Kul, tänkte jag och tänkte sen på något annat.
Nu så visar det sig att primelabs har startat Twingly  som hotar att förändra bloggosfären stort.
Betaalfa presenterar twingly för oss och känner sköna bloggkänslor.

SvD förklarar sej.


Jag ska försöka att pinga twingly och se om hela världen ramlar in på besök. De som har lyckats att kommentera artiklar på SvD och DN i tid säger att man får sätta på stora kaffekannan.
Och visst, kvantitet är ju bra, inte minst därför att ju större kaka desto fler russin. Ju fler som råkar att få syn på t.ex min blogg desto fler kommer att börja gilla den på riktigt.

Nu har jag ju aldrig siktat på den breda massan. Vad har jag att skriva om AnnaNicole Smith som inte Mickey J Barczyk redan har skrivit mycket bättre?
Nå, det är åtminstone roligt för bloggosfären istort även om jag är osäker på hur mycket det kommer att betyda för just min blogg.


Allt är inte bara ljusblått. Aftonbladet surar och banalblogg är skeptisk, och ser nya möjligheter att manipulera opinionen och informationsflödet.


Tillägg:
Dagen innan jag pingade twingly så hade jag 67 unika ipnummer (uip).
Den dagen jag pingade för första gången blev det 98 uip. Och artiklarna jag länkade till på SvD var inte dagsfärska.
Och dagen efter så pingade jag inte och fick 39 (smalt ämne?).

Andra bloggar om

bloggosfären
och

primelabs
och

Twingly


shamans have mutated into the entertainer

Jag har redan skrivit ett inlägg om Bowie, där jag koncentrerade mej på musiken (och försökte även antyda teorin om att kreativitet går i sju-års-cykler). Fenomenet Bowie har dock fler dimensioner än så.

Jag har länge känt till att han har varit intresserad av ockultism, utan att jag känt till så många detaljer.
På denna sida, som tydligen ska bli en bok, så finns det dock en fyllig genomgång av hans ockulta sida.


Här är en sida som handlar om hans thin-white-duke-persona.


Andra bloggar om

David Bowie

och

ockultism


Guerillaontologer


Robert Anton Wilson

Sokrates


zombieattack

zombieattack

Internet har klarat en zombieattack. Läs SvD och Kallberg om det. Jag har tyckt att nätet har varit trögt i några dagar. Kanske har det med saken att göra?


Tillägg samma dag: IDG.

Andra bloggar om
internet
och
zombies


Det Cancer Avskyr


Det verkar som om ett viktigt framsteg i bekämpandet av cancer har gjorts. Ett av de viktigaste poängerna med cancerceller är att de är odödliga. Dvs de åldras inte som vanliga celler. De är celler som istället för att harmoniskt infoga sej i kroppens övergripande planer skaffar sej en egen agenda som går ut på odödlighet och världsherravälde.


De har inte en aning om att de i första hand bara tar livet av den organism som skapade dom. Vanliga celler har en självmordsmekanism som kallas apoptosis. Den är avstängd i cancerceller. Man har länge letat efter något sätt att sätta på den igen. Nu tycks man ha funnit något.


Man har länge känt till att hajar inte verkar få cancer. Varför vet jag inte. Jag antar att de inte äter DCA (dichloroacetate). Kanske mycket fet fisk i kosten? En diet på fet fisk och nötter tycks ju vara väldigt nyttigt och närmast garantera oss hälsa och långt liv. (och låter rätt gott för mej) Långt liv är ju närmaste en religion för vissa, The immortality meme.


En sak som har visat sej fungera ganska bra mot ålderskrämpor är tillväxthormon. Det reducerar t.o.m. den åldersfetma som består i att muskelceller förvandlas till fettceller. Hela organismen genomgår en föryngringskur. Den stora nackdelen med tillväxthormon är att risken för cancer ökar.


Vilket man alltså nu tycks kunna göra någonting åt. En kombination av tillväxthormon och DCA är kanske ingen patentkur för evig ungdom, men borde kunna vara en viktig del av en friskare och längre ålderdom. Nationalekonomerna sliter sitt hår.


Andra bloggar om

vetenskap

och

dikloroacetat

och

cancer

och

medicin


Pimp your meat

Vi lever i transhumanismens sekel. Redan idag kan man förbättra kropp och neurokemi på många olika sätt.

Själv har jag ju en släng av reumatoid artrit så de där konstgjorda lederna ser ganska intressanta ut för mej.

Andra bloggar om

medicin

och

teknik


Koldioxidtunga inredningstips

Olika inredningsprogram har ju länge varit populära på tv. Här får vi två tips för ert egna lilla torp: Först en öppen brasa som är miljövänlig; och dessutom en tung men snygg bordskiva, som inte är så miljövänlig ännu, men som kan bli.

andra bloggar om
design
och
inredning
och
miljö


En omläsning av Deleuze

Deleuze är en av de kontinentala tänkare som har kritiserats för att använda sej av matematiska och naturvetenskapliga termer på ett oegentligt och ansvarslöst sätt. Det är en helt korrekt kritik. Det är nämligen även så som han förhåller sej till filosofi och humaniora. Dessa nytolkningar är för honom ett sätt att berika begreppen genom att införa skillnader i tolkningen, något som matematiker inte tycker sej ha något större behov av.


Han försvarar skillnaden mot identitetsfilosofin, men det tycks handla om att indirekt försvara identiteten, eftersom ett överdrivet identifierande ju förtycker skillnader och därmed också identiteter. Singulära identiteter förtrycks under generella identiteter. Detta tycks vara moralen bakom skillnadssnacket. Det Särskilda. Den kreative urskiljer sig. Urskiljningsförmåga? Distinktion kontra opposition. Herren är konstnär. Borgaren är bara en frigiven slav. Han är sin egen slav.

Det avvikande är det materiella, det sant verkliga.


Deleuze säger också att skillnad =materialism och talar om skillnaden mellan det som är identiskt. Visst, numerisk skillnad kallas det och visst kan man säga att två identiska objekt delar samma form men olika materia, så visst: (numerisk) skillnad=materialitet.


Identitet och skillnad är två sidor av samma sak. Mera metafysikt så handlar skillnadstänket och tiden och processfilosofi. "Nyskapande självdifferentiering" är världens grundläggande existensform. Det är Nietzsches vilja till makt, Leibniz ut-veckling. Spinozas ex-plicare och Bergsons analys av tiden.


Hur skapar man psykologiskt en identitet? Genom härmande/kopiering, variation, opposition och till sist så (själv)identifikation. Detta tycks vara ett dolt schema hos Deleuze, kanske omedvetet.

Annars så ifrågasätter han ju även individualismen. En individ för honom är styrd av en vilja annars är det en mångfald och detta gäller alltså oavsett antalet kroppar. Det molära (holistiska) och det molekylära (sammansatta). Man kan kalla vardagsmedvetande molärt medvetande och egolöst medvetande molekylärt medvetande. Påverkat av molekyler?


Det finns bara yta, det finns ingen underliggande struktur, inget djup. Ett djup är bara en relation mellan två ytor. Kroppar har inga organ, bara yta. Deterritorialiseringen innebär att saker flyter runt, även betydelsen hos begrepp.


Som nomadfilosof så ser han filosofin som tillfälliga tältläger på en vid slätt, ett alternativ till en borg, en stat. Begreppen sprider sig och intar de platser som de hittar, som rhizome. Rhizomet är bara ena hälften av ett par. Att arborisera är att följa en trädstruktur. En trädstruktur kan förgrena sej men aldrig förena grenar igen.


Nomaden är inte mer ursprunglig eller grundläggande än statsapparaten. Följer man historien bakåt så försvinner bägge i fjärran. Inget ursprung, ingen arche, är synligt. Deleuze förespråkar nomadfilosofi eftersom han tycker att statsfilosofin har varit så förhärskande i filosofihistorien.


D&G avslutar milles plateux med noosfären. D&G undkommer inte identiteten eller det transcendentala som ständigt poppar upp igen. Han kan inte förneka vardagsmedvetandet men hävdar att under det finns pre-individuella singuläriteter och över det finns den molekylära noosfären, en transcendental utveckling.


Deleuze pre-individuella singuläriteter är bl.a inspirerade av Leibniz monader liksom av annan filosofi och några matematiska sigularitetsbegrepp. Deleuze menar även att det är på denna nivå som det abstrakta och konkreta möts, det objktiva och det subjektiva förgenas här. Allt detta är dock omedvetet, förmedvetet. Det transcendentala är inte medvetandet utan det transcendentala är omedvetet.


Deleuze nyskapade begrepp verkar göra allt abstrakt. Allt välbekant beskrivs på ett okänt sätt. Han hyllar det konkreta på ett mycket abstrakt sätt. Jag vet inte om han egentligen säger något riktigt orginellt men han gör det på sitt alldeles egna sätt.


Deleuze verkar sky det abstrakta men inte heller det kommer han undan utan måste acceptera. Abstrakta maskiner representerar inte det verkliga utan konstruerar en ny verklighet. Abstrakta maskiner existerar inte, utom genom sina verkningar. Man ser deras konkreta verk men aldrig dem själva. Algoritmer, ekvationer, emulationer, diagram ges som exempel på abstrakta maskiner.


Abstrakta maskiner ställs mot konkreta maskiner, som måste vara begärsmaskiner. Begär är en riktig, kreativ kraft och inget bristsymptom. Begärsmaskiner skapar begär som flödar ur dem. Begäret struktureras av signifierandekedjor och bygger upp samhällmaskineriet. Begärsmaskinerna och samhällsmaskinerna existerar bara tillsammans. Begäret lossnar för eller senare ur varje signifikanskedja och måste fångas på nytt. Samhället är inget ont men bör förnyas snarare än bevaras. Förändring är ofrånkomligt och motstånd är dumt.


Tillsamman skapar begärsmaskinerna och de abstrakta maskinerna våra verkligheter, som alltid upplöses eftersom de aldrig lyckas fånga allt transcendentalt. Endast ett immanensplan skiljer sig inte från sig själv. Men hittills har man inte lyckats veckla ut ytan ner till själva immanensplanet. Men är immanensplanet en arche, ett ursprung? Eller ett telos, en utopi?


Deleuze filosofi är själv en abstrakt maskin som med våra begärsmaskiner kan skapa en ny verklighet. Deleuze är en maskin som skapar abstraktioner. Samhället har ett begär efter abstraktioner. Begärsmaskinerna har ett begär efter abstraktioner, så att de kan skapa en värld.


Andra bloggar om

filosofi
och

Deleuze


Cloaking device

Opal är ett naturligt existerande metamaterial. Metamaterial är annars kända för att inte finnas (mycket av) i naturen. Metamaterial kallas material som har mycket små materialstrukturer som kan vara användbara inte minst för att hantera elektromagnetisk strålning. Det är alltså formen som gör ett material till ett metamaterial. Forskare har nu utav metamaterial konstruerat ett fungerande mikrovågskamouflage som gör ett inneslutet objekt så gott som osynligt för en viss våglängd av mikrovågor. Detta är alltså ett första litet steg mot vad som i framtiden skulle kunna bli teknisk osynlighet. Dit är dock steget ännu långt.


Andra bloggar om

teknik
och

forskning
och
osynlighet


algoritmbaserad mönsterigenkänningskonst

Det här är riktigt coolt av datorer att börja lära sej. Att se likheter mellan två bilder. Typiskt högerhjärnhalvejobb som datorer har varit dåliga på hittills. Fortsätter de såhär så kommer de snart att börja verka mänskliga. Oavsiktlig humor har de rara verktygen uppvisat redan från koncepieringen.


Andra bloggar om

humor

och

algoritmer

och

bilder