Statistik för Juli och Augusti

Elva poster under augusti och tolv under juli att jämföra med nio under juni och 18 under maj.

Trots att jag själv tycker att jag skrev lite fler intressanta poster under juli så har jag haft fler läsare under augusti. Kanske läser folk inte min blogg när de ligger på stranden?


Flest unika ipnummer fick  
Guillou har gjort en Baudrillard med 31 träffar samma dag och 43 träffar dagen efter.

Den dagen när jag publicerade två poster, Talangjakt och Scream if you wanna go faster, fick jag 40 unika besök och dagens efter 30.

Some serious fun - 38 unika besök.

Rötmånad - 32

Döm själva - 31

Intelligent Design - 31

Hysteri - 29

osv.

Andra bloggar om
Tempus Fugit


Some serious fun

Vad är egentligen ett jobb?


Här är två blogginlägg som jag råkade läsa efter varandra:

Varför jobba när allt är gratis?


Fair Play - Ett uttryck för modernitetsångest?


Själv är jag trygghetsnarkoman.
Jag jobbar mer än jag egentligen behöver.
Jag skapar mindre än jag egentligen behöver.

Andra bloggar om
nytta
och
nöje


May you live long and prosper

Längre människor är smartare än kortare. So what else is new?


Längre personer är generellt friskare, starkare, intelligentare och lyckligare än kortare personer. De är rikare, mäktigare och lever längre. Det är orättvist men det är fakta. Det är inte mycket att göra åt annat än att försöka göra fler längre genom att ge dem bra gener och uppväxtförhållanden. Bägge påverkar längden.

Även människor med välformade och lika stora öron är friskare osv.

Statistiska slutsatser som dessa brukar kunna uppröra. och det brukar också behöva förklaras hur statistik egentligen fungerar, t.ex att det brukar finnas undantag från statistiska samband osv. Läs kommentarerna för exempel.

Psykologiskt brukar man även bedömma människor efter längden. Långa människor uppfattas t.ex som mer naturliga ledare än korta människor. Orättvist? Naturen och kulturen har ibland olika uppfattning om vad som är rättvist.

Intressant är att vissa korta blir väldigt maktlystna. Diktatorer är ökända för att vara korta människor. Hitler var kort, liksom Stalin och Napoleon. Miljardärer sägs vara generellt kortare än genomsnittet.

Dessa korta människor må vara mäktiga men de är inte nödvändigtvis friskare, starkare, intelligentare, lyckligare och mer långlivade för det. Tvärtom gör de ibland omvärlden olyckliga med sin makt. Så boosta dina korta vänners ego ibland. What goes around comes around.

Keynes var för övrigt två meter.

Andra bloggar om
vetenskap
och

diktatorer
och
öron

Intelligent design

Intelligent design är ett koncept som har framförts av bokstavstroende kristna i USA som kräver att skapelseberätteslen i Bibeln ska tolkas bokstavligt. De vill att kreationism ska ges minst lika stort utrymme i skolan som Darwin.

Grundtanken med Intelligent Design är enligt mej att komplexitet inte kan uppstå ur intet. Evolutionsteorin och det naturliga urvalet visar hur komplexitet uppstår ur enkelhet och ordning ur kaos. Dock krävs det vissa förutsättningar: nämligen variation, feedback och tid.

Detta är skönheten och enkelheten hos teorin: att enkelhet är skönhet och att enkelhet och skönhet är sanning. Komplexitet kan mycket väl uppstå ur enkelhet och är ingen väsensfrämmande substans.


Evolutionen kan förklara uppkomsten av kulturen ur biologin, biologin ur kemin, kemin ur fysiken och fysiken ur kosmologin, men här uppstår ett problem för evolutionsteorin, nämligen att vi lever i ett ganska osannolikt kosmos som är ganska inriktat på att producera liv och intelligens.


Rent statistiskt sett så är vilken invecklad ordning som helst sannolik, bara det finns en ännu större oordning någonstans.


Antingen är detta universum en osannolik slump eller så måste det finnas andra kosmos någonstans, där liv eller intelligens inte har uppstått, eller så har de andra universumen bara existerat som möjligheter i tanken hos en skapargud.

Eventuellt kan man tänka sej något fjärde alternativ. Antropiska principen säger att vi måste befinna oss i ett högstrukturerat universum inom vissa snäva ramar, men förklarar inte hur ett sånt universum kan uppkomma.

Detta är nog ett av skälen till att många-världar-teorin är rätt populär just nu; den ses som huvudalternativet till intelligent design. Själv ser jag intelligent urval som ett specialfall av naturligt urval, så för mej så är konflikten inte lika blodig. Och många-världar-teorin är ingen personlig favorit för mej.

Det skulle ha varit roligt om intelligent design hade kunnat utgöra ett konkurrerande paradigm till evolutionsteorin, men tyvärr så är det alternativet inte så intelligent designat.

Andra bloggar om
intelligent design
och
kreationism
och
evolution


Guillou har gjort en Baudrillard.

Hur gör man då när man gör en Baudrillard?


T.o.m. bland franska poststukturalister så är Baudrillard något av en enfant-terrible. Mycket av B.s dåliga rykte kommer från hans avsiktigt provokativa påstående från 1991 att första Gulf-Kriget inte hände.Med detta tycks han mena att eftersom ingen beskrivning av vad som hände överrensstämmer någon verklighet så kan ingen säga att "det" verkligen hände.

Simulacrat är "sanningen som döljer att det inte finns någon [sanning]". Prästernas hemlighet är att det inte finns någon Gud. Ekonomernas hemlighet är att det inte finns någon ekonomi.

Baudrillard ser i vår tidålder en "hyperverklighet" där verkligheten har ersatts av tecken på dess existens, tecken som alltså är falska om man tolkar dem alltför bokstavligt.


Istället för att hävda att vår föreställning om verkligheten har komplicerats av överflödet av beskrivningar av den så hävdar B. att "verkligheten existerar inte längre". Det är så han brukar formulera sej; subjektivt, överdrivet, absolut. Hans filosofiska utmaning är inte längre den leibnizianska frågan varför något existerar snarare än intet utan varför intet existerar snarare än något.


I kontrast till Gulf-Krigets "icke-händelse" så karaktäriserar B. 9/11 som den "ultimata händelsen". Man anar ett spår av en sann verkliget i denna beskrivning. Den egentliga konflikten här är inte USA mot islam utan globaliseringen som bekämpar sej själv. Globaliseringen skapar sin egen terror.


Historiens slut har alltid varit en illusion. Modernitetens vilja att framskrida kräver ett teleologiskt mål att framskrida emot. Denna illusion försvann pga själva den hastighet som samhället framskrider med, som destabiliserar historiens linjära framåtskridande.


"Tro aldrig på någonting som skrivs om al-Qaida. Någon sådan internationell terroristorganisation existerar inte - då hade den varit sprängd för länge sedan. Tro aldrig på tidningsartiklar som innehåller orden "kopplingar" eller Usama bin Ladin. Tro aldrig på tvärsäkra förutsägelser av "terroristexperter" - de vet lika lite som ni själva. Men de hittar på - Usama lär ju aldrig dementera."

Tro inte på nånting som ni hör. Verkligheten kan inte existera för då upphävder den sej själv.

Reality doesn´t kick back.


Liksom Derridas "Il n'ya pas de hors-texte" eller B.s "La guerre du Golf n’a pas eu lieu" så är "Någon sådan internationell terroristorganisation existerar inte" ett citat som kan misstolkas ad infinitum tills varje verklighet är helt borttappad bland alla glidande beteckningskedjor.


Andra bloggar om

Jan Guillou
och

Baudrillard

och

Media
och
Terrorism


Scream if you wanna go faster!

Jag tänkte nämna något om den sk. "singulariteten". Det är ursprungligen en matematisk term där det betyder ett "oregelbundet uppträdande hos kurva, yta eller funktion" - med "oregelbundet" kan man associera till avvikande, unikt eller singulärt. Singulariteter finns ju även i svarta hål samt i futurologin. (och på andra ställen.)


Den intressanta betydelsen här är den futurologiska. Den bokstavliga betydelsen av singulariteten, att den tekniska utvecklingen accelererar till en punkt då den går oändligt snabbt och alla uppfinningar sker samtidigt, verkar det inte vara någon som tror på. Alltså är "singulariteten" mest bara en tuff term.

Däremot så tror singularitetsanhängarna på att utvecklingen går fortare och fortare, och det går ju att tolka teknikhistorien så. Därmed så blir ju framtiden exponentiellt svårare att förutse. Ju mer djupgående upptäckterna och uppfinningarna blir desto dunklare blir framtiden bortom dem.

Den här sammanställningen från olika källor visar ju en löjligt samstämmig bild av en accelererande utveckling. Det skulle dock även kunna vara något sorts perspektivistiskt fenomen. Mindre händelser närmare oss kanske verkar lika viktiga som viktigare händelser längre bort.


Man brukar peka på uppkomsten av konstgjorda intelligenser som är intelligentare än människan, och dessutom möjliga att serietillverka, som singulariteten bortom vilken allt är ett mysterium. Vi kan kanske förutse vad människor kommer att kunna hitta på men en intelligens som är intelligentare än människan och som kan överta vetenskapens och teknikens utveckling trotsar alla prognoser.

Kanske blir detta även slutet för människan. Vi är inte längre herrar i vår egen värld. Vi får lyda order utan att någonsin förstå det större sammanhanget. I bästa fall så ingår vi symbios med den nya intelligensen, i sämsta fall så kanske den utrotar oss.

AI är ju ett stort ämne i sej som bör behandlas separat, liksom nanoteknologin. Det är främst dessa två tekniker som mest framtidshopp sätts till just nu. Kvantfysiken är alltför bizarr för att man ännu ska kunna veta om den kan gå att använda till något.

Som i alla hausser och bubblor så finns det en sund kärna i flummet. Att anhängarna placerar domedagen alldeles runt hörnet antyder dock att detta egentligen är någon sorts religion. Jag anser att dessa möjligheter finns, förr eller senare. Kurzweil skriver dock att han vore förvånad om det inträffade senare än 2030.

Här är hans hemsida.


Här är en hanterlig och intressant översikt


Lustigt nog så säger även Terrence McKenna något liknande. När TimeWave Zero träffar oss 2012 så kan det bli genom en artificiell superintelligens. Vad händer då? " the mass of humanity would, by means of some technology, become mentally conjoined in a great collective; the moment in which time travel became a reality; the birth of self-conscious artificial intelligence; a global UFO visitation; and occasionally he even expressed doubt whether anything at all would happen."


Men seriöst; 2000-talet kommer antagligen att bli mer omvälvande än 1900-talet. Och det var det mest omvälvande seklet hittills i historien.

Andra bloggar om

singulariteten

och
futurologi

och
kurzweil

och
framtiden


Talangjakt

Jag föredrar borgarnas skolpolitik framför vänsterblockets. Kul att mp också hänger på. Men de har alltid varit positiva till friskolor och sånt.


Barn och ungdomar är olika och har olika behov. För att kunna närma sig deras olika behov så måste man just sortera och kategorisera eleverna. Det gör man alltid. Det är dumt att påstå något annat. Gör man inte det så försummar man dem.

Svds ledare kommenterar.

Två av flera bloggar som kommenterar:

Sänd mina rötter regn

The blogger formely known as ensamma mamman


Andra bloggar om

utbildning
och
skola
och
skolpolitik


sf

Vill du också bli en sf-nerd? Naturligtvis vill du bli det! Men hur gör man? Man läser böcker!

Här är
samling av listor över sf-priser, inklusive en sammanställning över vilka romaner som har vunnit bägge de största priserna, både Hugo och Nebula. Det är bara 18 böcker totalt (och jag råkar ha läst fem). Här är en svensk sf-onlinebokhandel med fler bra tips på bra litteratur.

Här är en lista över science fiction gengrer och en över sf-teman.

När jag samlar länkar så snubblar jag över klingongrejjer. Jag har förstått att klingon är en rätt stor subkultur, som har både en google-översättning till klingon och en wikipedia. Här är det program som du behöver för att lära dej klingon. Jag vet att det har funnits klingonerotik på nätet men jag hittar det inte nu.

oh shazbot.


Andra bloggar om
sf
och
science fiction
och
sci fi
och
klingon

GMTA

Kanske borde jag egentligen ha blivit hacker. Jag tänker bl.a på denna extralista på saker som utmärker hackers förutom att de hackar. Jag läser science fiction, jag gillar zen och har studerat en kampsport en kort tid, jag har ett gott musiköra och är rätt bra på ordlekar och behärskar mitt modersmål väl. En lustig kombination av egenskaper som t.ex stämmer in på mej och på hackers. Ett bekymmer är förstås att jag inte kan programmera. Här rekommenderas det att man bör kunna först HTML, sen C och sen lite UNIX och sen några språk till ... skulle inte tro det. Räcker det inte om man kan lite 1337-5p34x?
49533-40


Hysteri

Emellanåt så utbryter masshysteri. Det är ett mycket intressant fenomen.
Ufovågen på 50-och 60-talet var säkert en sån.

De svenska
ubåtskränkningarna var säkert ett snarlikt fenomen.

Samtidigt så fanns det en våg av ufo-abduktioner i USA där tusentals människor rövades bort och fick sina rövar undersökta.

Samtidigt fanns det
en våg av Satanic Ritual Abuse i USA där hemliga satanistiska nätverk med förgreningar högt upp i maktsfärerna offrade småbarn i mörka mässor.

Detta omvandlades snart till en jakt på pedofiler och genom regressionsterapi så visade det sej att faslig massa människor, rentav en majoritet av alla, hade utsats för pedofili som barn.

Dessa mysko trender uppstår oftast i USA men sprider sej med en viss fördröjning även till Sverige. När ubåtarna klingade av på 90-talet så kom bl.a pedofiler att lura på vartenda dagis.

Idag verkar blickar vridas mot islamister även om varje tid naturligtvis har många olika syndabockar och hysterifenomenet inte bra verkar handla om det. Det är ett intressant och komplext fenomen.

Och under tiden har tusentals människor mött Elvis efter hans död.

Andra bloggar om
hysteri
och
panik


Den Mörka Materian

Den mörka materian är en fantasy-trilogi av Philip Pullman. Rent allmänt kan sägas att fantasytrilogier finns det alldeles för många av. Brevid Tolkiens Ringen-trilogi så är det Pullmans trilogi som har rönt störst uppskattning, av mej och andra.

Det är ca två år sen jag läste dem och de känns fortfarande levande och intressanta. Sista boken Bärnstenskikaren var bäst.


Själva historien handlar om barn och ungdomar men trots detta innehåller boken filosofiska teman och motiv som kan vara intressanta och tänkvärda även för vuxna som mej.

Trilogin ska tydligen filmas och jag ställer mej lite tveksam till om det vekligen kan bli bra. Det man kan tappa är just den filosofiska biten som jag gillar. Ringen-filmerna blev ju förstås bra. Antagligen så kan filmerna bli bra på ett annat sätt än böckerna, om man säger så.

Andra bloggar om
fantasy
och
Philip Pullman