Heideggerposter

Genom årens lopp så har jag nämnt Heidegger några gånger här på TF. Det finns bara en post som bara handlar om honom, Black forrest philosophy, men han är åtminstone omnämnd i minst 12 poster till;
Leibniz revival,
Kolla, dom rör på sej,
Hegel vs. Schopenhauer,
Dialog, krig, terror och fenomenologi,
Derrida vs. Gadamer,
Ludwig Wittgenstein,
OOO,
Något om Schelling,
Processfilosofi,
Tid, narratologi och filosofi,
Om att filosofera,
Kyotoskolan,
andra bloggar om
filosofi, Heidegger,
filosofi, Heidegger,Genom årens lopp så har jag nämnt Heidegger några gånger här på TF. Det finns bara en post som bara handlar om honom, Black forrest philosophy, men han är åtminstone omnämnd i minst 12 poster till;
http://xantor.webblogg.se/tempusfugit/2006/july/black-forrest-philosophy.html
Leibniz revival
http://xantor.webblogg.se/tempusfugit/2006/april/leibniz-revival.html
http://xantor.webblogg.se/tempusfugit/2007/april/kolla-dom-ror-pa-sej.html
Hegel vs. Schopenhauer
http://xantor.webblogg.se/tempusfugit/2007/august/hegel-vs-schopenhauer.html
Dialog, krig, terror och fenomenologi
http://xantor.webblogg.se/tempusfugit/2007/december/dialog-krig-terror-och-fenomenologi.html
Derrida vs. Gadamer
http://xantor.webblogg.se/tempusfugit/2008/may/derrida-vs-gadamer.html
Ludwig Wittgenstein
http://xantor.webblogg.se/tempusfugit/2009/march/ludwig-wittgenstein.html
OOO
http://xantor.webblogg.se/tempusfugit/2010/march/ooo.html
Något om Schelling
http://xantor.webblogg.se/tempusfugit/2010/march/nagot-om-schelling.html
Processfilosofi
http://xantor.webblogg.se/tempusfugit/2010/may/processfilosofi.html
Tid, narratologi och filosofi
http://xantor.webblogg.se/tempusfugit/2010/may/tid-narratologi-och-filosofi.html
Om att filosofera
http://xantor.webblogg.se/tempusfugit/2010/june/tankvart.html
Kyotoskolan
http://xantor.webblogg.se/tempusfugit/2010/november/kyotoskolan.html
andra bloggar om
filosofi, Heidegger,

Kyotoskolan

Harman tycket att Heidegger gjorde sin insats med det första han gjorde, analysen av verktyget. därefter så bara upprepade han sej och pratade om intet. Kanske blev Heidegger influerad av zenbuddhism eftersom han hade både Tabane och Nishitani som elever. De är medlemmar av den sk. Kyotoskolan.

Utanför universitetet i Kyoto ska det stå en staty av Buddha, Nagarjuna och Kant, men tyvärr har jag inte hittat någon bild  på nätet av den. Kyoto är ett gammalt kulturellt centrum i Japan medan universitetet först grundades 1897.

Kyotoskolan är varken traditionell japansk buddhistisk filosofi eller västerländsk filosofi utan snarare en hybrid av bägge, irreducibel till någondera.

Det är först tre namn som är kända inom Kyotoskolan:

Nishida Kitarô (1870–1945)

Tanabe Hajime (1885–1962)

Nishitani Keiji (1900–1990)

.
1913 blev Nishida den förste ledaren av Kyotos filosofiavdelning. Fastän han uppmuntrade självständighet hos sina elever så bör de ändå använda hans språkbruk och vara intresserade av den zenbuddhistiska föreställningen om Tomhet eller Intighet. Nishida hade en omöjlig dröm om att föra zenbuddism och västerländsk filosofi närmare varandra. Han var inte minst intresserad av Kant. Medan västerländsk filosofi ser det varande som det grundläggande så ser zen tomhet som det mest grundläggande. Västerländsk filosofi har också intresserat sej för Intet, men bara för det relativa Intet som är motsatsen till Något. Nishida talar om det absoluta Intet som inte har någon motsats. Det absoluta Intet är den "plats" där subjektet och objektet uppstår och existerar. (jmf Malebranche!) Det absoluta är bortom subjektivitet och objektivitet.

.
Tanabe studerade under Heidegger under 1920-talet och blev 1924 den förste i världen som skrev en artikel om Heideggers filosofi. "All vetenskap måste studera det ena eller andra. Beröringspunkten är alltid något, aldrig ingenting. Disciplinen som hanterar ingenting är filosofi." Han hade studerat Hegel mycket och hade en dialektisk filosofistil. Kritiserade sin lärare Nishida, bl.a begreppet Absolut Intet. Tanabe genomgick under andra världskriget något av en kris som utvecklade hans filosofi ytterliggare. Han studerade också kristendomen ur ett buddistiskt perspektiv. Efter honom har flera inom skolan ägnat sej åt buddistisk-kristen dialog.
.
Nishitanis dissertation från 1924 handlade om Schelling och Bergson. Han var också intresserad av Kierkegaard, Nietzsche och de tyska mystikerna. Han studerade för Heidegger i Freiburg 1937-39. Han intresserade sej bl.a för den västerländska upplevelsen av den moderna nihilismen som ett problem. I den västerländska filosofihistorien fann han ingen ren tomhet utan endast relativ tomhet. För en buddist är ju roten till det onda själva fasthållandet vid något. Han använde sej inte av Nishidas begrepp Absolut Intet utan lyfte istället fram "sunya" (tomhet). Kanske var det via Nishitani som Nishidas filosofiska "topologi" senare dök upp som Heideggers "varats topologi". Heidegger bjöd ofta hem Nishitani för att lära sej om zen. Nishitani var en god stilist och lyfte fram det estetiska som ett sätt att uttrycka buddhism.
Under andra världskriget så delades Japan upp i fascister och antifascister medan Kyotoskolan under Nishitani försökte att hålla sej i mitten. 'During the war we were struck on the cheek from the right; after the war we were struck on the cheek from the left.' Nämnas kan dock att han kritiserar västerländsk demokrati och att en del yttranden om t.ex kineser utifrån dagens kulturklimat kan verka fördomsfulla.
.
Andra namn som hör till skolan är Miki KiyoshiAbe MasaoShinìchi Hisamatsu, och kanske även D.T Suzuki,
andra bloggar om

Bleed, bleed, bleed

Jag har en del att göra nu, med sjuka barn och sånt, och eftersom jag har släppt en del tunga poster så kommer här något lite "lättare", fast tungt på sitt sätt, nämligen två covers och en mashup på Meshuggahs hit Bleed.
Enjoy.
andra bloggar om
Meshuggah, musik, youtube,

Pascal - inget att förlora

"Vem vet om inte denna andra del av livet, när vi tror att vi är vakna, inte är en annan sömn, lite annorlunda från den första."

- Blaise Pascal, insomniac

Pascal bildade ingen familj och verkade måttligt intresserad av kvinnor. Hans stora passioner var religion, matematik och naturvetenskap.

 

Han var snarast en matematiker av historiska mått som även fuskade inom naturvetenskap och filosofi. Han var tidigt ett underbarn som bl.a imponerade på Descartes. Han skapade sannolikhetsteorin och skapade det experimentella vakuumet när han forskade i vätskor, flöden, lufttryck, barometern och vakuum.

 

Pascal var sjuklig hela livet och dog vid 39 års ålder. Han blev alltmer deprimerad mot slutet och blev alltmer religiös ju sjukare han blev. i sin ungdom hände det att han besökte salongerna och spelborden men det avtog med tiden. Kanske var det vid spelborden som han fick idén till sannolikhetskalkylen.

 

Tydligen så ska han även ha fått tidén till kollektivtrafiken.

 

Han är även en framstående prosaist som anses ha utvecklat det franska språket med "Provinsbrev" och "Tankar". Pascal har med sin satiriska prosastil influerat Voltaire och andra upplysningsfilosofer. Han skrev många korthuggna, kärnfulla aforismer som citeras ännu idag.

 

 

"Tankar" kan även ha influerat antinomierna i Kants "Kritik av det rena förnuftet" där Kant argumenterar för förnuftets begränsningar. Pascal tillhör ingen filosofisk skola men förebådar bl.a pragmatismen och existentialismen; Det finns ingen säker kunskap - inte ens i matematiken - men kanske i himlen. Där skiljer han sej från Descartes. Där Descartes ville bygga hela filosofin på absolut säker kunskap så gjorde Pascal matematik av okunskapen. Kanske hade Pascal passat bättre som samtida till Nietzsche och William James. Den projektiva geometrin var ju även stor under 1800-talet.

 

Hans mor dog när han var tre år gammal och hans far beslutade att utbilda sin son själv. Innan Pascal hade fyllt tretton så hade han bevisat Euklides 32a proposition och upptäckt ett fel i Descartes geometri. Han far beslutade att börja ta med sonen vid 14 års ålder på Mersennes möten som han själv brukade gå på, där samtida vetenskapsmän och filosofer förde djupa samtal, som Gassendi, Roberval, Carcavi, Auzout, Mydorge, Mylon, Desargues med andra.

När Pascal fyllde 16 så tog han själv med sej ett papper till ett av mötena, i juni 1639, där han presenterade några teorem inom projektiv geometri, inklusive Pascals "mystiska hexagon". Projektiv geometri skulle inte bli populärt på länge än.

Av Descartes samtida så var det Pascal som visade potential att vara det största geniet, men även om han åstakom en del del under sin korta livstid så vilar hans rykte mer på vad han kunde ha åstakommit om han inte hade spenderat en stor del av livet åt religionen.

Han hade alltid haft svag hälsa och led även i ungdomen av migrän. Som vuxen hade han ofta svår värk.

När han var 16 flyttade hans familj från Paris till Rouen. Strax därefter fick han sitt första verk publicerat, om koniska sektioner.

Pascal konstruerade den första mekaniska kalkylatorn, Pascalinen, för att hjälpa sin far skatteindrivaren. Det är ovärdigt en tänkande människa att behöva göra långa uträkningar, skrev Pascal. Han försökte sälja idén och skickade t.ex ett ex. till Drottning Kristina. Dock motarbetades han av dåtidens räknare som livnärde sej på att göra långa uträkningar. Ungefär 300 år senare, på 1940-talet, skulle liknande mekaniska räknare serietillverkas.

När hans far 1646 skadade sitt ben så blev han omhändertagen av två ordensbröder från en religiös rörelse utanför Rouen. Dessa hade en djup effekt på då 23-årige Pascal som blev djupt religiös.

Ungefär vid denna tid så började Pascal att utföra en serie experiment om atmosfäriskt tryck. Han blev övertygad om att vakum existerade, vilket man vid den här tiden trodde var en omöjlighet. Descartes besökte Pascal 23 september 1647. Han stannade i två dagar och de träte om vakumet.

Descartes skrev senare i ett brev till Huygens att Pascal "hade för mycket vakum i huvudet", att han var "en spenslig man med hög röst och ett dominerande manér", var "brådmogen, envist uthållig, en perfektionist, debattlysten på gränsen till påflugen hänsynslöshet dock sökande att vara mild och ödmjuk." "Pascal skämdes över sin talangs överflöd."

I oktober skrev Pascal Nya Experiment Angående Vakum, vilket uppmärksammades av flera forskare som inte trodde på vakum.

Descartes skrev till Carcavi att han hade rått Pascal att utföra experiment som visade att lufttrycket minskade med höjden.

Pascal mätte 1648 lufttrycket och såg kvicksilverstapeln stiga i höga torn och på höga kullar. Han drog även slutsatsen att lufttrycket högt upp måste bli noll och att vi långt ovanför våra huvuden hade vakum. Han arbetade även med de koniska sektionerna inom matematiken.

Plötsligt övergav han dessa experiment 1650 för att istället "kontemplera människans storhet och elände", dvs för att studera religion.

Hans far dog i september 1651. 1653, när han var 30 år, så fick Pascal överta sin fars hem och återupptog experiment med gaser och vätskor. Han publicerade samma år Treatise on the equilibrium of liquids, där han bl.a förklarade Pascals law of pressure. En "pascal" är ju bl.a nuförtiden en enhet för att mäta tryck med.

Han åteerupptog även arbetet med koniska sektioner 1653-54. Pascal analyserade koner som projektioner av en central cirkel.

I en brevväxling på fem brev med Fermat sommaren 1654 så skapade de bägge herrarna sannolikhetsteorin. Tärningsproblemet handlar om hur många gånger man måste kasta ett par tärningar innan man kan förvänta sej par i sexor. Ett annat problem handlade om hur man ska fördela insatsen om ett spel inte avslutas. De löste de för två spelare, men inte fler.

Pascal gav 1653 ut Avhandling om den aritmetiska triangeln, där han sammanställde den information som fanns tillgänglig om vad som idag kallas Pascals triangel, trots att den var känd långt före honom. Han använde den för att lösa problem inom sannolikhetsteori. Pascals triangel kan generaliseras till Pascals pyramid och Pascals simplex. Se även Pascals lag och Pascals matrix.

 

Genom hela den här korrespondensen så var Pascal krasslig. Nångång i oktober 1654 så var han med om en olycka och miste nästan livet, hängande i sin hästdragna vagn över en strid fors, stirrande ner i döden. Efter detta genomgick han ännu en religiös upplevelse och 23 november lovade han sitt liv åt kristendomen. Han skrev ner sin övertygelse på ett papper som han lät sy in i sin rock, för att alltid ha med sej, intill sitt hjärta. Pascal hade alltid varit lite världsfrånvänd, men efter detta så flyttade han till Port Royal och levde där resten av sitt korta liv.

Vid 33 års ålder så gav han sej in på prosans område och gav 1656 och -57 ut Provinsbreven. Dessa var ett försvar för hans vän Antoine Arnauld som stod åtalad i Paris för sina kontroversiella religiösa arbeten. Efter detta skrev han Tankar (Pensées) från 1656 till1658; en samling aforismer och betraktelser med existentiell prägel.

Sannolikhetsteorin är viktig inom kryptografin. Pascal avslutar Penséerna med en anmärkning om att Bibeln skulle ha en "dubbel mening" och han använder ordet "cipher" vilket hade den tekniska betydelsen "kryptogram". Detta har lett till hänvisningar till Pascal inom sammanhang som har med Bibelkoden och liknande att göra.

Han tar sej an relationen mellan människan och Gud på ett ibland rätt matematiskt sätt, som visar på hans skilda intressen. Infinitesimalkalkylen väntade på att bli uppfunnen men Pascal hade annat för sej.

Här hittar vi Pascals vad. Han tillämpar sin egen sannolikhetskalkyl på teologin. Om Gud existerar så är vinsten oändlig om vi tror på honom och förlusten oändlig om vi inte tror på honom. Om Gud inte existerar så är vinsten och förlusten noll om vi tror eller inte tror på honom. Slutsatsen blir att det är rationellt att tro på Gud.

Det är inget fel på logiken i resonemanget. Vill man kritisera det så får man kritisera förutsättningarna, t.ex att vi kan välja vad vi vill tro, eller att valet bara skulle stå mellan kristendom och ateism. Pascal skriver också att om man har svårt att tro så ska man bete sej som de troende så kommer tron att komma senare, vilket behaviourister skulle kunna hålla med om.

Man kan säga att Pascals vadslagning, hans teologiska sannolikhetskalkyl, är sammanfattningen av hans karriär eftersom han där lyckas förena både religion och matematik på ett naturligt sätt.

En natt 1658 så låg Pascal sömnlös i Port Royal och plågades av tandvärk. Han började då fundera på problem kring cykloiden och genast så försvann tandvärken. Han tog detta som ett tecken från högre makter och började arbeta koncentrerat med problemen. Efter åtta dagar hade han gjort en del framsteg.

Matematiken tycks ha lindrat hans plågor på ett sätt som religionen inte gjorde, denne man som skämdes för sin stora begåvning.

Om man tar en punkt på ett rullande hjul så tecknar punkten en stor båge från ena gången den rör vid marken till nästa gång. En sån båge kallas cykloid. Längden på cykloiden är fyra gånger diametern på hjulet och arean under cykloiden är tre gånger arean på hjulet. Pascals problem gällde bl.a segment av cykloiden och tyngdpunkter.

Cykloiden var ett problemområde som matematikerna under 1600-talet bråkade en del om. Descartes ansåg att det inte tillhörde den egentliga geometrin, utan var ett mekaniskt problem. Pascal återföll några månader från sin religiösa hängivenhet. Under denna tid kunde matematik fortfarande betraktas med viss skepsis i vissa kretsar, som ett meningslöst tidsfördriv, nästan lite som hassardspel.

Pascal gjorde 1658 en del framsteg med cykloiden och utlyste en tävling med tre delfrågor och två priser, där han själv och Robeval skulle vara domarna. Inbjudna var matematiker som Wren, Laloubere, Leibniz, Huygens, Wallis, Fermat m.fl. Två av deltagarna löste problemen men domarna sa att inget svar var fullständigt och inget pris delades ut. Dock skickade flera in svar utan att delta i tävlingen. Pascal publicerade sina egna lösningar på problemen och det var det sista han publicerade.

Pascal spenderade sina fyra sista år med att gå på religlösa mässor och ge till de fattiga.

Han dog vid 39 års ålder 1662 i intensiva smärtor av vad som tycks ha varit en hjärnblödning.

1968 så döpte Niklas Wirth ett programmeringsspråk efter honom (PASCAL).

"Hjärtat har sina skäl, som förnuftet inte känner. Vi känner det i tusen saker. Det är hjärtat som upplever Gud, och inte förnuftet. Det är då detta som är tro: Gud upplevd genom hjärtat, inte med förnuftet."

- Blaise Pascal

andra bloggar om

Pascal, filosofi, religion, matematik, vetenskap,

 


Projektiv geometri
Den italienska renässansen började med figurer som Dante, Petrarca och Giotto. Den senare var en målare och arkitekt som återuppväckte det realistiska idealet i måleriet och som var den förste som försökte sej på perspektiv och djupkänsla i sina målningar. Helt fulländad var hans teknik dock inte.


Ungefär ett sekel senare så lyckades Brunelleschi kring 1425 att uppfinna perspektivet på ett helt korrekt sätt. Hans metod beskrevs för första gången 1436 i Leone Battista Albertis bok Om bildkonsten. Ca 200 år senare skulle detta inspirera en ny matematisk disciplin.


Det var ganska svårt att återskapa hur vi faktiskt direkt upplever saker. Den tredimensionella rymd som vi lever i når bara vår syn som en tvådimensionell projektion. för att få saker att se realistiska ut så måste de avbildas tvådimensionellt.


Renässansens arkitekter och målare frågade sej själva hur de skulle återskapa tredimensionella objekt på en tvådimensionell yta. Som svar föreslog Leone Battista Alberti följande procedur: sätt en glasskiva mellan dej och ett objekt, stäng ena ögat, och teckna på glaset vad du ser.


Albertis metod har kallats projektion och sektion: först tecknar vi bilden som når ögat från objektet. Eftersom vi kan flytta ögat och glasskärmen så får vi flera olika tvådimensionella representationer av det tredmensionella objektet.


Ett intressant problem, som Alberti själv tog upp, är att hitta de gemensamma egenskaperna hos alla dessa olika representationer. Det är samma fråga som datorvetenskapsmän ställer idag. Dagens datorforskare frågar hur man kan få en dator att känna igen att två olika bilden representerar samma objekt ur olika synvinklar.


Centralperspektivet är mer betraktarcentrerat (korrelationisktiskt) medan tidigare medeltida konst hade varit mer objekt-orienterad och inte hade varit lika bekymrad om relationerna mellan objekten. Istället för att avbilda det rationella objektet i-sej avbildades det empiriska objektet för-mej. Avbildningar med korrekta perspektiv upplevs också som mer realistiska, dvs vi känner igen dem som det sätt världen upplevs på.


Projektiv geometri utvecklades av Desargues och andra i deras utforskande av principerna för perspektivistisk konst.


Johannes Kepler och Gerard Desargues utvecklade oberoende av varandra det avgörande begreppet "punkt vid oändligheten". Kepler introducerade punkten vid oändligheten 1604 i en diskussion om koniska sektioner.


Desargues var ingenjör, arkitekt och matematiker. Desargues konstruerade det allra första teoremet inom projektiv geometri och uppfann därmed en ny matematisk disciplin, vilket uppmärksammades först långt efter hans död. Hans arbete återupptäcktes och återutgavs 1864.


Desargues utvecklade ett alternativt sätt att konstruera perspektivteckningar (1639). Han gjorde euklidisk geometri, med parallella linjer, till ett specialfall av ett allomfattande geometriskt system. Desargues arbete med koniska sektioner drog till sej uppmärksamheten från 16-årige Blaise Pascal och hjälpte honom att formulera Pascals teorem (1640).


I äldre litteratur kallas projektiv geometri ibland "högre geometri", "geometry of position" eller "deskriptiv geometri".


Under 1700-talet hände ingenting inom projektiv geometri. Ämnet var dock populärt under 1800-talet. Under 1900-talet ansågs det uttömt men har inte minst tack vare datorgrafik blivit intressant igen.


Jean-Victor Poncelet publicerade den projektiva geometrins grundande avhandling 1822. (183 år efter Pascals insats.)


De första fyra axiomen är alltså samma som i euklidisk geometri, men istället för parallellaxiomet, som säger att endast en typ av vinkel av parallella linjer aldrig möts, så har vi det projektiva axiomet som säger att alla raka linjer möts och endast en gång.
(Projektiv geometri påminner t.ex lite om riemansk geometri, där dock vilka två raka linjer som helst alltid möts exakt två gånger.)


Det projektiva axiomet: Vilka två linjer som helst möts ( i exakt en punkt).
Grundläggande projektiv geometri handlar bara om punkter och linjer men i högre dimensioner så kan man även tala om olika hyperplan.


De icke-euklidiska geometrierna som upptäcktes kort därefter bevisades till sist ha modeller, som Klein-modellen för hyperbolisk rymd, som relaterade till projektiv geometri.


Projektiv geometri är den mest generella och minst restriktiva i hierarkin av de fundamentala geometrierna; euklidisk, metrisk (likhet), affinitiv och projektiv.


Projektiv geometri och ordnad geometri är elementära eftersom de innehåller ett minimum av axiom och kan var för sej användas som grund för affinitiv och euklidisk geometri. Eftersom projektiv geometri inte är "ordnad" så är det en distinkt grund för geometrin.


Eftersom projektiv geometri utesluter kompasskonstruktioner så finns det inga cirklar, inga vinklar, inga mätningar, inga paralleller och inget begrepp om att vara mitt i mellan nånting.


En av de märkligaste egenskaperna är att alla propositioner inom projektiv geometri förekommer i par, med egenskapen att om man startar från ena propositionen så får man genast den andra propositinen om man byter ut orden "punkt" och "linje" mot varandra.
Till exempel, det basala axiomet att " för varje par av punkter så finns det en unik linje som går igenom bägge dessa punkter", blir när man vänder på det "för varje par av linjer så finns det en unik punkt som går igenom (dvs ligger på) bägge dessa linjer".


Projektiv geometri formaliserar i synnerhet en av den perspektivistiska konstens centrala principer: att parallella linjer möts vid oändligheten och därför ska tecknas på det sättet.


Alla linjer möt en och endast en gång. Om man nu ska göra en tredimensionell tolkning av en tvådimensionell yta så måste linjer som  går in i den tredje dimensionen, bort från betraktaren, mötas. Djupdimensionen markeras endast av dylika linjer. Tolkningen blir att de möts först i slutet av den tredje dimensionen, dvs vid oändligheten.


Att två linjer möts exakt en gång kan härledas ur dualitetspcincipen, men hur ska man förklara den?


(Jag klottrade ner detta:
"projektiv geometri handlar om att ta bort eller tillföra en dimension, och punkter och linjer är egentligen samma sak, med en dimension mer eller mindre."
I wikipedia så står det så här:
"That is, in a projective space of dimension n, the points (dimension 0) are made to correspond with hyperplanes (codimension 1), the lines joining two points (dimension 1) are made to correspond with the intersection of two hyperplanes (codimension 2), and so on.")


Det tidiga 1800-talets projektiva geometri var ett steg på vägen från analytisk geometri till algebraisk geometri.


Under senare 1800-talet så blev det detaljerade studiet av projektiv geometri mindre på modet , fast litteraturen fortfarande var omfattande.


För tjugo år sedan så verkade projektiv geometri mest ha historiskt värde men idag så är projektiv geometri ett populärt ämne hos matematiker och datorforskare. Detta beror på nya tillämpningar av datorgrafik och att geometri och geometriskt tänkande återigen är på uppgång. Dessutom så har datorexperter återgälldat tjänsten genom att bidra med verktyg för att visualisera och sprida matematik.


Projektiv geometri uppfanns när man försökte att - till skillnad från euklidisk geometri - återge hur världen faktiskt ser ut ur ett mänskligt perspektiv.


Man fick då den mest grundläggande  och generella geometrin.


Man kan faktiskt aldrig se två parallella linjer. Drar man ut vilka två linjer som helst tillräckligt långt så ser de alltid ut att mötas.


Projektiv geometri kan även få direkt fysisk manifestation i olika ljussammanhang (som ögat)  så det är inte någon verklighetsfrämmande teoretisk konstruktion.
andra bloggar om