Ungdomligt svärmeri

Det Osynliga Partiet har uppstått som en ny kraft som vi nog kommer att få höra mer av. Det är ett namn som vem som helst kan använda sej av även om det hittills är förknippat med utomparlamentarisk vänster och kommer att fortsätta att vara det.

Men att ingen "äger" namnet är en viktig poäng. Det osynliga partiet ska vara ett fenomen utan centrum, utan "huvud". antar jag. Jag tror att ungsyndikalister har läst på om hur autonoma ska bedriva en kreativ kamp i svärmform.

Kör man svärmtexten i en lixräknare så får man 52 - "svår, normalt värde för officiella texter." Det är inte direkt riktat till den breda massan. Har det något med "det immaginära partiet" att göra och generaliserandet av "proletariatet" utöver arbetarklassen? "Från denna stund kommer det immaginära partiet vara proletariatets framträdelseform."

Deleuze poppar upp även här, liksom i melodifestivalen.


Andra bloggar om
osynliga partiet
och
autonoma


Den fullkomliga fyllan

49533-11 

Och så ett råd inför fredan, lördan och valborgsmässoafton:

0,6 promille är den magiska nivån.
Roligare än så blir inte bättre.
Då är dopaminproduktionen som störst och man är som gladast och mest social.

Sen blir det värre. Alkohol gör inte bara att man sluddrar och ramlar omkull. Pga ändrad hjärnkemi så kan tillfälliga eller långvariga personlighetsförändringar uppkomma. Testosteronnivåerna höjs vilket kan göra folk kåta eller aggresiva eller både-och. Impulskontrollen blir sämre. Man kan göra saker som man aldrig annars skulle göra. Ryktet säger att Anna Sjödin hade festat i nio timmar.
image84
Andra bloggar om
Anna Sjödin
och
alkohol

Born free

49533-9
Nyligen var det en nyhet att man hade ett par
bögänder i Malmö.  Stadsbor blir alltid så förtrollade av växter, djur och annat främmande. Gång på gång upptäcker man att djur och natur inte alltid är rumsrent och ibland har sex på första dejten. Intressantare är det att diskutera sociologiska kontra biologiska teorier kring sexvanor. Det kanske jag gör någon gång.

Andra bloggar om
homosexualitet
och
sex

Ska humor vara svårt?

När jag kom hem från Underworld:Evolution i söndags kväll så hann jag se stora delar av Lilla vi tar stor plats.

Nu var det ju visserligen sent och jag var trött men det var det roligaste jag har sett på länge. Den måste jag försöka se igen även om jag är jättedålig på att se på tv.

Lagom svår humor till skillnad från Hej Baberiba som är skitsvårt. Ok, jag fattar att de gör någon slags parodi på humor, men betyder det då att de egentligen är allvarliga? Obegripligt.


som ljuv musik

... the Leibnizian dream of an alphabet of human thoughts for wich its author had forged an ars combinatoria - first invention, precisely, of combinative algebra as well as of a logic of the note, of any discrete note. From wich Leibniz derived the idea that music was indeed the language closest to the universal language, or to the mathesis universalis. This was an idea to wich philosophers turned a deaf ear, but wich was heard by musicians, since at Johann Sebastian Bach's death, Leibniz's De arte Combinatoria was discovered at the composers bedside (wich, in return, permits us to read several fugues.)
(s. 45f, "Language and Space: From Oidipus to Zola", i "Hermes. Literature, Science, Philosophy." en antologi med Michel Serres med ett förord av Ilya Prigogine och Isabelle Stengers.)

Bachs filosofiska sida är nog inte allmänt känd. Här är en negativ recension som betonar Leibniz betydelse för Bach.

Bach var med i Societät der musikalischen Wissenschaften som ägnade sej åt studier av pytagoreisk filosofi och att förena musik, filosofi, matematik och vetenskap. (Andra medlemmar var Händel, Teleman och Mozart.)

Här tar man till en liknelse mellan Bachs och Leibniz forskning.

Och så till sist en text som börjar med Hofstadters "Gödel, Escher, Bach". och slutar med att påstå att vad Leibniz egentligen sökte var artificiell intelligens.

Andra bloggar om
filosofi

Var egoist. Dela med dej.

I de fattigaste länderna är objektiva faktorer som gener och miljö viktigast för hälsa och livslängd. I mer utvecklade länder så blir istället livsstil viktigast. Välstånd över en viss nivå ökar inte längre tillfredsställelsen.

Jämlikhet handlar främst om maktfördelning. Man mår bättre av att kunna vara med och påverka. När fler människor är aktiva i föreningar och organisationer så är det ett hälsosammare klimat i hela samhällslivet, även för de mer välbeställda.

Människor som strävar efter status och förmögenhet blir mindre lyckliga än människor som engagerar sig socialt. Vi blir dock lyckligare av att försöka förbättra oss själva än av att försöka förbättra samhället.

Människor blir stressade, sjuka och olyckliga av att vara relativt sett underordnade, inte av att ha lite i absolut mening. Mindre klyftor leder till mindre stress, sjukdomar och olycka, oavsett ekonomiska tillgångar i absolut mening.

Stressade och olyckliga människor dör fortare. Ökade klyftor leder till kortare medellivslängd.

Andra bloggar om
hälsa
och
livsstil
och
forskning


Power to the people


Nu är den borttagen,
tankeförbudsparagrafen,  där det stod:

"ingen får utarbeta konstruktionsritningar, beräkna kostnader, beställa utrustning eller vidta andra sådana förberedande åtgärder i syfte att inom landet uppföra en kärnkraftsreaktor."

Oavsett vad man tycker om kärnkraft så har det varit absurt att man inte ens har fått göra konstruktionsritningar eller räkna på kostnader. Det är ju lika irrationellt som att inte få göra en avbild av Muhammed. Som öknamnet antyder så är detta ett förbud mot fritt tänkande och forskande. Strider inte detta mot de mänskliga rättigheterna?

Andra bloggar om
kärnkraft
och
forskning
och
lagar
och
energipolitik
och
censur

Grön el?

En ärkemotståndare till kärnkraft har sisådär 35 år efter att det begav sej bytt fot och betraktar nu kärnkraft som ett mindre dåligt alternativ. (hittat här ).
Andra som tycker att kärnkraft är bra för miljön är dessa.

Själv ser jag fram emot den dag när vi kan göra oss av med både fissionskraft och fossila bränslen. Fusionsforskningen fortsätter faktiskt att gå frammåt. Man räknar med att ha en fungerande fusionsreaktor i reell drift runt 2050.

Andra bloggar om
kärnkraft
och
energi


Les Mots

Williams syndrom orsakar ett lågt allmänt IQ samtidigt som man har ett levande, rikt och mångordigt språkbruk. Långa krångliga ovanliga ord och invecklad grammatik betyder inte att de drabbade är begåvade rent allänt sett. 

Snarast verkar tillståndet implicera att förnuftet inte alls är ett sorts tyst språk. (s.109, Genom) "Det dunkelt sagda är det dunket tänkta" visar på den samvariation mellan språk och tanke som man nog vanligen föreställer sig, men så behöver det alltså inte vara. Det klart och imponerande sagda kan t.o.m. vara dunkelt tänkt.

Analytisk filosofi utgår ifrån ett antagande om identitet mellan språk och tanke.

Andra bloggar om

genetik
och
filosofi
och
språk

Den äkta varan

Linköpingsliberaler kommenterar försiktigt en bloggdebatt när vågorna lagt sej.
När man diskuterar prostitution så är det sällan om nånsin som prostituterade själva får komma till tals.
Vissa av de omtalade kan tala för sej själva; tydligen är det inte så enkelt som man ibland vill göra det.
Man får istället höra att den lyckliga horan inte existerar. Men här har vi tydligen den äkta varan.
Och tydligen är det inte bara misär och självmordstankar hela tiden. Inte för alla.

Leibniz revival

Leibniz är filosofins Mozart. Ett underbarn som i medgång och motgång frenetiskt skapade odödliga mästerverk med en ekvillibristisk känsla.

Den franske filosofen Serres kallar vår tid för "leibniziansk". Det är en utveckling inom både filosofin och vetenskaperna som kan karaktäriseras så enligt Serres. Det är the linguistic turn inom humanvetenskaperna och informationsparadigmet inom naturvetenskaperna som verkar vara förebådade av Leibniz.

Leibniz sökte en enhetsvetenskap, en mathesis universalis, som bestod av ett litet antal element som kunde kombineras i all oändlighet och få alla världens svar. Grundämnena kan vara ett exempel och DNA-koden ett annat. Leibniz tanke är även en föregångare till den symboliska logiken. Han gav ut De arte combinatoria (1666), bl.a inspirerad av Raymond Lull.

Han ville alltså göra tanken och vetenskapen till något en maskin kunde klara av och han byggde också den första fungerande räknemaskinen som kunde hantera alla fyra räknesätten.

Leibniz fick läsa en av de första översättningarna av den kinesiska orakelboken I Ching och utvecklade därur det binära talsystemet, som idag används i alla datorer.

I Leibniz samtid var mikroskopet just uppfunnet. Leibniz sa:
"A drop of water contained a whole teeming universe, containing in turn, water drops and new universes within."

Ungefär samtidigt så uppfann Leibniz infinitesimalkalkylen, som handlar om det oändligt lilla, infinitesimala. (Det uppstod en konflikt om vem av Leibniz och Newton som först hade upptäckt infinitesimalkalkylen men troligen så hade de gjort upptäckten oberoende av varandra.) Leibniz utfann även determinanter .

Det brukar heta att monaderna är oändligt små men de har ingen egentlig storlek. Leibniz beskriver monaderna som så små att de inte ens är fysiska. Monaderna existerar inte i rum och tid. Tid och rum är relationer mellan aktiviteter inom monaderna. Eftersom monaderna är det som egentligen existerar så existerar tid och rum egentligen inte.

De är oändligt många och består inte av materia i någon vanlig mening. Materia är en effekt av monadernas aktivitet. De saknar fysiska delar men är oändligt komplicerade iallafall. Varje monad innehåller en egen version av universum, fullständigt harmonisk med alla andra versioner, dock i olika grad av fullkomlighet eller förvirring. Monaderna påverkar inte varandra kausalt utan är logiskt harmoniserade.

Metaforiskt kan man säga att universum bara är virtuellt och att monaderna är Guds tankar om detta universum. Gud är själv en slags monad, den enda som felfritt uppfattar/gör alla andra monaders upplevelser/aktiviteter. Liksom alla monader så är Gud oändligt komplicerad men det är bara i gudsmonaden som alltet är tydligt och klart. Om någon annan monad uppfattade alltet på samma sätt som gudsmonaden så skulle de vara identiska på alla sätt och vis och man skulle aldrig kunna förklara på vilket sätt de egentligen var två olika monader.

I sin första text om Leibniz Visar Serres hur Gud fungerar som sambandscentral mellan monaderna som inte kommuniserar sinsemellan. På denna punkt var Leibniz inte så framsynt. Sedan dess har vi lärt oss en del om kommunikation och nätverk utan center. Serres fortsatta arbete sedan dess handlar mycket om kommunikation i avsaknad av centrum.

När Mandelbrot beskrev fraktalernas "recursive self similarity" så påpekade han att idén ursprungligen var Leibniz. Mandelbrot kallade t.o.m. självlikhet i olika skalor för "Leibniz packing" och hänvisade till detta Leibnizcitat där Leibniz gör världens kanske första beskrivning av en fraktal:

"Imagine a circle; inscribe within in three other circles other circle congruent to each other and of maximum radius; proceed similarly within each of these circles and within each internal between them, and image that the process continues to infinity ..."

Är det bara jag som tycker att fraktaler ser barocka ut, liksom överornamenterade?

När Dennis Gabor 1947 teoretiskt beskrev hologrammet så var Leibniz en föregångare. Differentialkalkylen kan va varit en bidragande inspiration för Leibniz när han skrev sin monadologi. Två och ett halvt sekel senare så visar det sig att Leibniz matematik bidrar till uppkomsten av hologrammet som har en viktig princip gemensam med monadologin, nämligen att delen innehåller helheten. Senare visade det sig att även minnet tycks lagras enligt samma princip i hjärnan.

Är det för långsökt att påpeka att cellen innehåller en modell av hela organismen i sin DNA-kod?

Leibniz är en föregångare till Einsteins relativitetsteori. Han föredrog ett relativistiskt perspektiv på tid och rum i motsats till Newton. Liksom inom heterotisk m-teori så upplöses tid och rum i den allra minsta skalan i en mer grundläggande verklighet utan tid och rum.

Leibniz uppfann många-världar-resonemanget. Denna fras används ofta inom modal logik. Tanken har även dykt upp inom kvantfilosofin. Har Den bästa av alla möjliga världar med den antropiska principen att göra?
Heidegger, skeptisk till all traditionell metafysik, betraktade Leibniz metafysik som i någon mening skönast.

Leibniz var dessutom historiker och jurist och uppfann den historiska metoden inom juridiken.

Dessutom så myntade han "philosophia perennis"-begreppet.

Andra bloggar om
vetenskap
och
filosofi

och
fysik


bite me

bite me
Idag hittade jag alligatorkött i frysdisken i en ICAaffär här i stan. De har exotiska saker ibland. Tidigare har jag bl.a sett antilopkött där en gång, men det var alldeles för dyrt. Alligatorköttet var dock inte så mycket så det tyckte jag att jag hade råd med.

Men varken mamma eller min hemkunskapslärarinna har sagt nånting om hur man tillagar alligator. Jag grabbar tag i min surfingbräda och slänger mej ut på nätet. Där fanns en hel del alligatorrecept, mest från Florida och New Orleans. Cajun style. När jag läser om alligator så verkar det dock gå att tillaga lite hur som helst. Jag får se vad jag hittar på.

Andra bloggar om
mat
recept

Buckhard Heim

Buckhard Heim var en tysk teoretisk fysiker, född 9 feb 1925, död 2001.

Han var ett begåvat barn och vill när han var 6 år bli raketforskare. Han diskuterade en atombombskonstruktion med Heisenberg när han var 18. Under andra världskriget arbetade han som sprängmedelstekniker och råkade ut för en olycka i ett laboratorium som gjorde honom blind, nästan döv och utan händer. Han var 19 år. Resten av sitt liv ägnade han mest åt att uveckla sin förenade-fält-teori , Heimteorin.

Han isolerade sej från omvärlden och arbetade intensivt, ibland flera dagar i sträck. Precis som en isolerad genial galning ska så utvecklade han misstänksamhet mot andra. Trots sin isolering så kom det flera artiklar om honom i ganska stora magasin under årens lopp. Hans person fascinerade och man förväntade sej användbara upptäckter från honom.

Heim publicerade 1957 en text om framdrivning där fältframdrivning fastslogs som effektivare än reaktionsframdrivning. Tanken var att utveckla en helt annorlunda teknik för rymdfart. Men hans fältteori var ofullständig.

För att förena kvanteorin och den generella relativitetsteorin så kvantifierade Heim matematiskt rumtiden till tvådimensionella kvanta av rumtid, som han kallade metron. Metron ska nog inte jämföras med bran inom m-teorin utan snarare med qubits.

Heim arbetar med fler än de vanliga dimensionerna. Det finns varianter av hans teori som har 6, 8 eller 12 dimensioner. Från början arbetade han med många dimensioner och försökte minska antalet, men en medarbetare som nu har blivit en egen teoretiker, Dröscher, föredrog en variant med fler dimensioner.

Utifrån dessa metron och dessa dimensioner så påstod sig Heim kunna räkna ut massorna hos elementarpartiklarna, vilket är oförklarat inom Standardmodellen. Att han tycks ha lyckats ganska bra med detta är huvudskälet till att folk fortsätter att intressera sig för hans teorier.


Andra bloggar om
forskning
fysik


konstgjord gravitation

Tre forskare, bl.a dr Martin Tajmar, påstår sig för första gången ha genererat ett konstgjort "gravitomagnetic" fält.

Effekten uppnåddes genom att accelerera en rund superledare. Det gravitomagnetiska fältet uppvisar egenskaper som liknar elektromagnetiska fält. Som en rörlig elektrisk laddning genererar ett elekromagnetiskt fält så genererar en rörlig massa ett gravitomagnetiskt fält.

Resultaten presenterades vid en konferens vid ESAs European Space and Technology Research Centre (ESTEC) 21 mars i år.

Om resultaten bekräftas av andra forskare så innebär det ett genombrott i gravitationsforskningen och kan leda till utvecklingen av ny teknik.

Andra bloggar om
forskning
vetenskap
fysik


ordning ur kaos

Nyligen har man kommit fram till att kopplade oscillatorer kan skapa ordning ur yttre oordning.
Bl.a så kan neuroner i hjärnan liknas vid oscillatorer vilket kan bidra till att förklara hur en kaotisk omvärld kan synkroniseras till en ordnad omvärldsuppfattning.

Jag hittar nyheten på en av Lennarts sidor.

Vad är då en oscillator?

Här är en enkel javamodell av coupled oscillators. Att leka är att lära.

Här är en mer avancerad modell.

Lite info om globally coupled oscillators och chaotic attractors

Det visar sig även att den samtida kvantfysiken kan beskrivas som en fysik av coupled oscillators.

och till sist en sång.

Andra bloggar om
teknik
vetenskap
forskning

Kungen av kaos gör börsen en björntjänst

Börsteorin är ganska ny. Det finns inget teoretiskt verk innan 1900. 2003 visade en empirisk studie att börsmäklare bäst beskrevs som kaotiska. Inga andra matematiska modeller beskrev dem bättre. Detta råkar också vara den äldsta, ursprungliga börsteorin. Under den tidiga perioden så såg många teoretiker finansmarknaderna som blotta "kasinos" och inga riktiga "marknader".

John Burr Williams var bland de första som 1938 ifrågasatte kasinotolkningen av finansmarknaden. Hans insats ledde till "Modern Portofolio Theory". En annan teori skapades 1976 av Stephen A Ross; Arbitrage Pricing Theory: enligt den så handlar allt om att köpa billigt och sälja dyrt när man ser att tillfälle erbjuds.

Annars så är det teorierna kring prissättningen som är intressanta. Bakgrunden är att ett flertal empiriska undersökningar verkade visa att prisutvecklingen på värdepapper var oförutsägbar, slumpmässig, stokastisk, kaotisk.

Är då börsen bara ett kasino där tur är det enda som gäller? Kanske inte. Kanske är problemet inte att börsen fungerar sämre än vad den borde. Efficient Market Hypothesis är rakt motsatt kritik - att problemet med börsen är att den fungerar lika bra i praktiken som i teorin och att ingen kan göra någon vinst utan ren tur eller genom att fuska. Att detta skulle vara en konsekvens av en perfekt fungerande börshandel var oväntat. Alla börshandlare i världen påstår sej ha ett visst mått av skicklighet i sitt yrke.

Kungen av kaos är vad jag här kallar Mandelbrot som annars är mest känd för att ha populariserat kaosforskningen och upptäckt mandelbrotfraktalen. Men innan dess så forskade han bl.a i ekonomi och finansteori. Han har ett finger med i Efficient Market Hypothesis som annars Fama brukar få huvudäran för. Även Paul A Samuelson bör nämnas, och Bachelier.

Man köper ett värdepapper för att man tror att man kommer att kunna sälja det dyrare inom en nära eller mer avlägsen framtid. Priset på värdepappret sätts av marknaden. Marknaden försöker räkna ut även vad värdepappret kommer att kosta i framtiden. Om marknaden har rätt så kommer du inte att kunna sälja dyrare och inte att göra någon vinst. Ingen vill sälja sina papper till dej om dom tror att det finns vinst kvar i dem. Värdepappershandel förutsätter att du tror att du är smartare än marknaden - dvs alla andra som handlar med värdepapper. Priset är redan det rätta och du har fel som tror att det borde vara högre.

Tydligen har detta lett till mycket debatterande. Man bör nog vända på det hela och säga att skälet till att det går att göra en vinst på marknaden är att marknaden inte fungerar perfekt.

"Many novice investors are surprised to learn that a tremendous amount of evidence supports the efficient market hypothesis."

"However, its important to realize that a majority of active managers in a given market will underperform the appropriate benchmark in the long run whether markets are or are not efficient. This is because active management is a zero-sum game in which the only way a participant can profit is for another less fortunate active participant to lose. However, when costs are added, even marginally successful active managers may underperform."

Bägge citaten härifrån.

Även om mycket talar för EMH så finns det tydligen även exempel på undantag. Man lyckas t.ex nämna hela 3 (!) handlare som över lång tid har lyckats bättre än genomsnittet.

Studerar man de anomalier som nämns så tycks alla (?) grundas i att människor inte är perfekta homo economicus. Det som framgångsrika mäklare utnyttjar är inte så mycket värdepapprenas fördelar som andra mäklares brister. Kring detta har behavioral finance uppstått.

Fama vill hävda att inkompetenta mäklare som beskrivs av behavioural finance kommer att falla ur börshandeln om de inte kan anpassa sej och att EMH beskriver hur marknaden utvecklar sej på längre sikt.

I så fall så skulle ju vinstmöjligheterna med tiden minska mot noll på börsen.

Och i så fall så skulle börsen med tiden komma att upphöva.

Så länge som börsen finns kvar så kan man anta att det finns många mindre framgångrika handlare som de få framgångsrika handlarna lever av.

Andra bloggar om
ekonomi

update

Om en månad, den 6/5 så håller jag en föreläsning/diskussion om Ken Wilber, i Stockholm. Är någon intresserad av att vara med så hör av er till mej eller ännu hellre till Eureka eller Daimon på Cognito.

Statistikfunktionen kommer och går. När den var igång i går så hade den börjat om från noll. Och jag som var så stolt över mitt besöksantal. Nåväl.

Under mars så såg min statistik lite annorlunda ut mot februari. Under februari hade jag vilda svängar mellan många och få besökare och under mars så har det istället varit rätt jämntjockt. Det verkar som om jag har fått en liten skara som läser min blogg rätt regelbundet.

Kul är det också att se den vågrörelse som syns i statistiken. Jag har alltid minst besökare på fredagar och mest på måndag-tisdag. På min gamla webbsida Ouranos så brukade jag ha lite fler läsare på onsdagar. Av någon anledning.

Deleuze for dummies

Nånstans i sin och Guattaris sista bok Vad är filosofi, så definierar Deleuze filosofi som produktion av nya begrepp. Inte reflektion, analys, teoretiserande eller nått annat utan bara produktion av nya begrepp.

Det påminner mej om hans tidigare klassiker Anti-Oidipus där han kritiserar freudianismen för att likna psyket vid en teater, där föreställningar visas upp på scenen medan det mesta händer bakom scenen. Istället vill Deleuze och Guattari likna psyket vid en fabrik där begär produceras.

Visst, i en industriell tidsålder så kan mycket liknas vid en industri, även psykologi och filosofi. Deleuze kallar sin egen filosofi för en verktygslåda där vem som helst får använda vilket begrepp som helst utan att bekymra sej om någon organisk helhet.

Deleuze skriver ju själv om flera olika filosofer och han är inte ute efter att finna den enda sanningen om dem. Han frågar inte om ett begrepp är sant utan hur det fungerar. Som vore det ett verktyg.

Några av Deleuze begrepp är

affect/concept/percept
bodies without organs
desiring machines
deterritorialisation
nomadologi
plane of immanence
rhizome
schizoanalys
transcendental empiricism

Använd dem efter behag.

Andra bloggar om
Deleuze


Bortom patriarkatet

Jag kallar mej inte feminist. Bara för att man inte är feminist så betyder det inte att man är för att kvinnor ska ha mindre lön än män, eller att kvinnor misshandlas eller våldtas, eller att man inte bryr sig om övriga problem som feminister brukar uppmärksamma.

Det betyder att man har en annan syn på hur problemen uppstår och vad man ska göra åt dem. Det betyder också att man tror att feminismen egentligen är sämre på att lösa dessa problem.

Vad är feminism? Vad betyder ordet? Man måste tro på någon form av förtryckande partriarkat, även om själva ordet inte längre används av alla feminister. Så vad är patriarkatet?

 

Vi har haft en patriarkal samhällsordning genom hela historien som har betonat skillnaderna mellan kvinnor och män. Idag har vi formellt jämlikhet. Feminister anser dock att det finns ett informellt patriarkat fortfarande. Det finns alltså normer som nedvärderar och begränsar kvinnor mer än det finns normer som nedvärderar och begränsar män. Detta kan och bör ändras. Ungefär så förstår jag den feministiska övertygelsen.

 

Jag ser dock inga tydliga tecken på att kvinnor som grupp är mer nedvärderad och begränsad av informella normer än vad män som grupp är. Sedan så finns det självklart sexistiska subkulturer. Men jag har inget behov av någon partriarkatshypotes för att beskriva Sverige idag.

Jag kan t.ex tänka mej att kvotera företagsstyrelserna. Jag misstänker starkt att dessa är mansklubbar och att det inte är bra för företagen. Consortium Silencium vid Chalmers i Gbg är ett olustigt exempel.


Att öka fädernas barnledighet tror jag kan vara bra för bägge könen. Inte nödvändigtvis med lagstiftning dock.


I alla ålderskategorier så är det fler män än kvinnor som utsätts för våld, som dräps och mördas, och som begår självmord, även om det är fler kvinnor än män som begår misslyckade självmordförsök under tonåren.


Det har visat sig att män oftare döms till fängelse och kvinnor till vård för samma typ av brott.


Trots att prostatacancer är vanligare än bröstcancer så finns det ingen offentlig diskussion om en obligatorisk undersökning av alla män, utan bara om mammografi.


Det finns många andra frågor att diskutera.

Jag tror att könsroller är socialt konstruerade på en biologisk grund och att vi bör ha en friare inställning till dem. Jag är även för homoäktenskap, homoadoptioner, polyamouri och polygami. Men jag är inte feminist.


Steam Punk

En cool gengre är steam punk. Det är historier som utspelar sej i historisk tid men som har science fictioninslag. Man kan också säga att historierna utspelar sig i alternativa världar där den tekniska utvecklingen gick annorlunda från vår.
 
Själva namnet är från början en variant på "cyber punk" och att byta ut "cyber" till "steam" ska då från början symbolisera 1800-talet. Steampunk ska dela cyberpunkens antiauktoritära anda och do-it-yourself-ideal.
 
Det verk som egentligen var först med att kallas steam punk var William Gibson och Bruce Sterling's roman The Difference Engine som kom 1990 (eller 92, olika uppgifter). Som författarnamnen antyder så är steam punk från början en variant av cyber punk. Själva romanen handlar om en alternativ verkligent där Charles Babbage verkligen uppfann datamaskinen med sin difference engine som han konstruerade i början av 1800-talet.

Retrospektivt så kan t.ex Walt Disney's 1954 inspelning of Verne's 20,000 Leagues Under the Sea sägas vara steampunk eftersom den eftersträvar en känsla av att verkligen utspelas på 1800-talet men samtidigt har utbåten Nautilus med som var science fiction när Jules Verne skrev romanen.

Wild wild west var en humoristisk westernserie som gick i USA under 60 och 70-talet och som hade en del science fictioninslag. Sedemera gjordes filmen Wild wild west. Se även space western och science fiction western.

League of Extraordinary Gentlemen har jag ju redan nämnt i förra inlägget. Ni kan jämföra serien och filmen här och se vilka skillnader som Alan Moore irriterade sej på. Tydligen hjälpte serien ordentligt till att göra gengren känd.
 
Noteras kan även the roleplaying game Space: 1889  som är en parodi på tv-serien space:1999.
Den franska filmen City of lost children kan även kallas steam punk. Ja, det finns mer men det får ni leta reda på själva.

Andra bloggar om
science fiction
steam punk