Things can only get better

Sista december och Tempus Fugit har funnits i tre år idag.

Kanske vore det läge för nån sorts sammanfattning ungefär här.

Men det känns som om saker hänger lite grann i luften.

Årssammanfattningar kan ni läsa någon annanstans.

Det här har nog varit ett prövningarnas år för fler än mej.

Jag hade till sist genom twinglyhorande och genom att få en del piratrelaterade länkar lyckats få ett besöksgenomsnitt på ca 100 unika ip-adresser om dan i skiftet februari/mars och strax därefter hände både det ena och det andra som satte bloggen i andra rummet och sakta fick besöksstatistiken att dala.

För tillfället pendlar det mellan 40+ om jag skriver nått och 20+ om jag inte skriver nått.

Kanske är det mina hardcorefans som är kvar där ute?

Tills vidare är läget oförändrat.

Jag kommer att fortsätta att blogga.

Ibland.

Och få dåligt med feedback.

Säg vad ni vill ha; det var t.ex länge sen jag skrev om vetenskap?

Hm, det här låter inte som min muntraste postning nånsin, men det ljusnar nog.

Istället för Auld lang syne något mera frammåtblickande:


andra bloggar om

2008, 2009, nyår, nyårsafton, nyårsfest, nyårsfirande, gott nytt år, blogg, blogga,


bortom informationsparadigmet

Jag har tjatat många gången om att vi nu befinner oss inne i ett informationsparadigm och att det inom såväl vetenskaperna som övriga samhället ofta poppar upp en universalmetafor för allting och att denna metafor nuförtiden är antingen datorprogrammet eller datorn i sin helhet.


Särskilt lämpligt eftersom datorn, till skillnad från tidigare grundmetaforer som kloaksystemet och klockan, verkligen är en universalmaskin, iallafall i teorin.


Övergången mellan de grundläggande metaforerna tar lång tid och karaktäriserar sekler snarare än årtionden.


I övergången mellan 1800- och 1900-talet var "energin" den dolda sanningen bakom allting.


I övergången mellan 1900- och 2000-talet var det "informationen".


En vild gissning är att nästa metafor som 2000-talet ger till 2100-talet har med kvantfysik att göra. Bortom informationen som en skillnad som gör en skillnad så finns vågfunktionen som superposition. Ett och noll på samma gång. Ingen information. Som universalmetafor för allting.
(Om det nu inte blir nånting med nanoteknik eller genteknik istället men dessa verkar snarast inordnas under informationsparadigmet.)
andra bloggar om

filosofi, idéhistoria, futurologi


filosofins tröst?

För länge sedan och långt borta i fjärran land hörde jag en vacker dag en dialog mellan den berömde kristerapeuten Friedrich och en patient vars vän hade blivit dödad. Ungefär såhär sa dom:

-Jag borde väl antagligen inte gå ut med mina privata problem. Det kan säkert användas mot mej.
-Poeter är skamlösa med sina erfarenheter: de utnyttjar dem.

-Det som har hänt är så obegripligt. Det är som en paradox. Det går bara inte att acceptera.

-Irrationaliteten hos en sak är inget argument mot dess existens, snarare en förutsättning för den.

-Borde jag inte känna ilska? Hämndbegär? Jag slits bara mellan sorg och tomhet.

-Han som slåss med monster bör akta sej så att han inte själv blir ett monster.


-Men jag kan inte tänka på nånting annat.
-Om du stirrar in i avgrunden länge nog, så kommer avgrunden att stirra tillbaka på dig.

-Allting är bara kaos. Jag vet inte vad jag känner. Jag vill bara få ordning på min värld ingen.
-Ett barn har ännu kaos i sej. Efterhand dör kaoset.

-Men är inte det bra?
-Jag säger ni måste ännu ha kaos i er för att föda en dansande stjärna.

-Allting känns så meningslöst. Ingenting är värt nånting längre.
-Omvärdera alla värderingar

-Jag vet snart inte vad jag gör längre.
-Det som görs av kärlek görs bortom gott och ont.

-Hur skulle Gud kunna acceptera allt lidande i världen? Allt dödande?
-Gud är död. Vi har tagit livet av honom.

-Jag kan inte klara av det här. Det är för mycket för mej. Ingen människa skulle kunna klara av detta. Vad vore det för en människa?
-Övermänniskan ... som har organiserat kaoset hos sina passioner, gett sin karaktär stil, och har blivit kreativ. Medveten om livets terror, bejakar han livet utan motvilja.

Jag rynkade för mej själv pannan åt deras dialog. Jag tyckte att FN var alldeles för hård alldeles för tidigt i sorgeprocessen. Han framstod litegrann som ett monster själv.


idéskiftningar

Den ofta intressanta bloggen Skiften har haft en temavecka om morgondagens idéströmningar:


Please bear with me

Så här mitt i vintern så kan man behöva något hårigt för att hålla sej varm.andra bloggar om
Norrland, vinter, kharovittu, ide, hår,

ideologier förr och nu

"Jag älskar män som har en framtid och kvinnor som har ett förflutet."
Oscar Wilde.


I början av december så var den gröna ideologintapeten och nu mot slutet av december har piratideologin varit aktuell. I bägge fallen så har man ifrågasatt om det finns någon grön ideologi respektive någon piratideologi.


Falkvinge har en intressant postning här. Det är ungefär min inställning; att alla ideologier har ett bästföredatum och att eftersom samhället utvecklas och förändras så uppkommer behov av nya ideologier.

Om det är just denna indelning av ideologier i förstioårsperioder som är den rätta låter jag vara osagt. (Men jag kan inte låta bli att undra vilken politisk fråga som kommer att vara den mest centrala ca 2040.)


Ordet ideologi går att spåra till Destutt de Tracy i Frankrike under 1700-talet som på ett protosociologiskt sätt ville studera hur olika samhällsgrupper hade olika föreställningar om saker och ting. Han ville skapa en "-logi" om idéer, en "ideologi".

Under 1900-talet så har bl.a sociologer sysslat med snarlika projekt. En primitiv sociologisk teori är ju att koppla socialism till arbetarklassen, liberalism till medelklassen och konservatism till överklassen. Fast då skulle man antagligen bli utskrattad av samtida sociologer.


Det får mig att tänka på att idé- och lärdomshistorian fortfarande har ordet "historia" i namnet. Innan 1960-talet så var det vanligt att olika vetenskaper hade ordet "historia" i namnet. Naturhistoriska muséet är ju inte specifikt inriktat på utdöda djurarter precis. Ordet betyder ursprungligen bara att man berättar om något.

Under 1960-talet så gick det dock en förnyelsevåg genom svenska universitetsväsendet och de flesta ämnen som hetat "-historia" bytte nu namn till "-vetenskap". Men inte idé- och lärdomshistorian. De kände inte att det som de sysslade med var "idévetenskap" eller "lärdomsvetenskap". Idéhistorians idéhistoria är intressant.


Angående den gröna ideologin så tror jag att det mycket handlar om att ha en långsiktig helhetssyn i en närsynt tid, utan att för den skull vara konservativ.


Angående piratideologin så vill jag påpeka att även om man inte vill ta ställning i höger och vänsterfrågor så har nog pirater en tendens att befinna sej långt ner i den politiska kompassen, i fler frågor än pps kärnfrågor.Här kommer jag med en säck copyrightade produkter pirattillverkade på nordpolen av lågavlönad inhemsk arbetskraft.

andra bloggar om

ideologi, sociologi, piratpartiet, miljöpartiet, piratideologi, grön ideologi, idé- och lärdomshistoria,


Brave New World

Under 1900-talet har Upplysningstidens framstegsoptimism delvis kompleterats med utvecklingsskepticism. Efter utopierna så har dystopierna blivit en framgångsrik gengre.
Det är tre dystopier som räknas som de främsta klassiskerna. Förutom
1984 och Farenheit 451 så är det Aldous Huxleys Brave new world, som jag tänkte skriva en liten bloggpost om även den.
Den är den av de tre böckerna som är mest spekulativ i sin annorlunda teknik och samhälle. Det är en bok med många inspirationskällor. I vissa delar är den fångad i sin tid, och det framtida samhället kan delvis sägas vara en parodi på vissa drag hos det dåvarande USA, sett ur en europeisk intellektuells perspektiv.
Givetvis handlar den även om de framväxande totalitära samhällena i dåtidens Europa. Snarare än ett litterärt mästerverk är det en mycket intressant filosofisk text som radikalt säller frågor om frihet, rättvisa och det goda samhället.


"Within the next generation I believe that the world's leaders will discover that infant conditioning and narco-hypnosis are more efficient, as instruments of government, than clubs and prisons, and that the lust for power can be just as completely satisfied by suggesting people into loving their servitude as by flogging them and kicking them into obedience".


I ett samhälle med perfektion som ideal och som noga designar sina medborgare redan före deras födsel, så råkar vid något tillfälle av någon anledning en medborgare skapas som inte riktigt når upp till sitt ideal. Bernard tillhör det hösta kastet, alfa plus, men råkar vara något kortare än vad alfa plus män är, vilket även lägre kast är. Detta ger Bernard ett mindervärdighetskomplex som sätter händelserna i rullning i en värld där annars inget ska hända.
Han lyckas uppnå en kortvarig status genom att introducera en "vilde" från ett "reservat", John, som ur vår synvinkel är en något mer normal människa. John och Bernard blir en kort tid ett populärt inslag på fester och dylikt men John förkastar snabbt hela det artificiella samhället och Bernards popularitet är då förbi.
Pga ihållande störande av den allmänna ordningen, vilket till sist leder till ett upplopp, så fångas Bernard och även hans vän, den perfekte Helmholtz, och de förvisas till de avlägsna kolonierna Island och Falklandsöarna, respektive. De får dock reda på att snarare än ett straff eller ett sätt att återanpassa dem till samhället, så kommer öarna att vara ställen där de kan få vara sej själva utan att påverka samhället alltför negativt.
John sänds inte till någon avlägsen ö utan isolerar sej i en fyr utanför London där han dock inte alls får vara ifred. Störd av tilltagande uppmärksamhet och utan att höra hemma i någon värld så hänger han sej.


Senare skrev Aldous "If I were now to rewrite the book, I would offer the Savage a third alternative. Between the Utopian and primitive horns of his dilemma would lie the possibility of sanity."


Folk som Orwell och Foucault fördjupade maktkritiken när de analyserade makten som någon produktivt och inte enbart repressivt, något med en morot och inte bara med en piska. Men den makt som de beskrev var fortfarande behaviouristisk.
Aldous Huxley tar i sin kritik av den transhumanistiska utopin maktkritiken ett steg längre och beskriver en biologisk manipulation av oss innan vi ens är födda. Visserligen påpekar Matt Ridley i Genom att Huxley inte skriver om genetisk manipulering utan om in vitro miljöpåverkan, men resonemanget är i stort sett identiskt för genetisk manipulering. Brave new world skrevs ju innan dna hade upptäckts.
Habermas skrev 2003 The future of human nature där han kritiserade idén om genetisk påverkan av ofödda människor. Fullständigt oacceptabelt tyckte han. Huxley skulle nog tycka något snarlikt. Själv tycker jag att det är en komplicerad fråga, men det tar vi i ett annat inlägg.


"In short, Orwell feared that what we fear will ruin us. Huxley feared that what we desire will ruin us." Neil Postman
Tilläggas kan att en liter heroin kostar ca en tia att tillverka.

Det är nog vanligt att man tolkar boken som en kritik av den nya teknologins möjligheter och det samhälle som beskrivs i boken. Jag tänker vara lite mer besvärlig än så och hävda att problemet som Aldous lyckas att peka på är att referensramarna för värden och moral undermineras. Det går alltså inte att säga om samhället som beskrivs är önskvärt, oönskvärt, eller något annat. När människans själva biologi blir en variabel så urholkas mångmiljonåriga beslutsgrunder och preferenshierarkier.


I sin sista bok, Island, från 1962 så beskriver Aldous Huxley ett slags idealsamhälle på en ö som använder en del av samma tekniker som användes i Brave new world men som här används på ett bättre (?) sätt.


Man skulle kunna säga att Aldous Huxley skrev Brave New World som en kritik av ett transhumanistiskt ideal. Själva termen "transhumanism" myntades faktiskt av Aldous bror Julian Huxley 1957. Julian var en mycket framgångsrik internationell biolog och forskare som även var med och grundade UNESCO och WWF. Han bildade även IHEU som har bevakningsstatus i UNESCO och flera andra av FN:s församlingar.


Vetenskaplig och teknisk utveckling kan öka vår lycka och öka våra valmöjligheter men kan den öka vår valförmåga? Är det inte redan givet att vi kan välja?


Vad som är intressant här är frågan om frihet. Friheten är hotad på nya och tidigare okända sätt. Allteftersom vetenskapen tränger ner igenom strukturnivåerna i din fysiska uppenbarelse så utökas också den politiska makten. Kan friheten försvaras? Det är i sista hand en filosofisk fråga.
Enligt en reduktiv materialistisk världsbild så kan friheten inte försvaras, i sista hand därför att den egentligen aldrig har funnits.
Människan är en naturlig robot, fången mellan kausalitet och slump. "Fri vilja" är en del av ett förlegat komplex av religiositet och vidskepelse. I längden så kan man bara hitta någon grund för att försvara något begrepp om någon fri vilja utifrån en idealistisk eller mystisk världsbild.


Kanske en sång på det?


 

andra bloggar om

Brave new world, Du sköna nya värld, dystopi, dystopier, utopi, utopier, Aldous Huxley, Huxley, transhumanism, posthumanism, humanism, frihet, framtid, framtiden, klassiker, filosofi, science fiction, böcker, litteratur,


Sverige idag

Aspergarna sköter filosofin och psykologin,
psykopaterna sköter politiken och näringslivet,
de spelberoende sköter ekonomin,
tvångsneuroserna stiftar lagarna,
paranoikerna sköter underrättelsetjänsten,
bögar gör kläder åt kvinnor och
lesbiska bestämmer den nya mansrollen.
Alla behövs!
;-)

Andra bloggar om
humor,
allvar,

Du igen?

När jag läste på Pedagogen (Månbas alfa) utanför Göteborg förra milleniet så fick jag i en uppgift att leta reda på ett barn att intervjua om olika saker. Jag lyckades få intervjua en femåring. Hon hade många intressanta saker att säga, men en sak hon tyckte var att när man dog så föddes man igen och när man föddes så hade man varit död.


Kanske är reinkarnationstanken inte speciellt sökt alls. Kanske är den barnsligt självklar och naiv istället. Minst alla buddhister och hinduer tror på reinkarnation. Både Gandhi och Dalai Lama. Tanken finns i alla större religioner även om den har motabetats inom de abrahamitiska religionerna. Det är ganska vanligt bland
västerlänningar att åtminstone inte avfärda reinkarnation, trots att detta strider mot traditionell kristendom. Det finns en del oväntade moderna exempel på personer som trott på reinkarnation, som Pansargeneralen Patton och Henry Ford.


Av de antika filosoferna så tycks Sokrates, Pythagoras, och Platon antagligen ha trott på reinkarnation. Tanken tycks även ha funnits hos vissa tidiga kristna. Folk som Giordano Bruno, Goethe, Lessing, Charles Bonnet, Herder, Hume, Schopenhauer och William Butler Yeats har varit övertygade om reinkarnation eller har som Thomas Huxley åtminstone inte avfärdat möjligheten helt. Många har forskat mer systematiskt kring reinkarnation och Professor Ian Stevenson är en reinkarnationsforskare verkar respekterad av det vetenskapliga samfundet trots att hans föräldrar var teosofer.

Det är först under 1900-talet som någon stapplande vetenskaplig undersökning av ämnet har inletts. Ett stort problem är naturligtvis att frånvaron av reinkarnation anses omöjligt att bevisa och därmed så anses reinkarnation vara ett ovetenskapligt antagande, enligt Poppers falsifikationskriterium för sann vetenskap. (Popper själv försvarade för övrigt en interaktionistisk teori om body/mind-problemet vilket kanske inte är helt irrelevant i sammanhanget.)


Om man dock istället kunde göra det troligt att reinkarnation faktiskt existerar så skulle det inledande hindret vara löst. Carl Sagan tyckte att fenomenet med barn som tycks minnas tidigare liv var värt att undersökas seriöst, så inte heller han avfärdade möjligheten helt.Svafa holding the dying Helgi in their first incarnation of three

andra bloggar om

metempsykos,

transmigration,
reinkarnation,