Den Ryska Kosmismen


En Tsiolkovsky-rubel.

Rysk filosofi är föga uppmärksammad och känd. Säkert förväntar man sej bara en massa skäggiga gamla marxister. Dock är det en rik och varierad filosofisk tradition som borde uppmärksammas mera.

Rysk kosmism var en kosmocentrisk filosofisk och kulturell rörelse som uppstod i Ryssland under tidigt 1900-tal. Den innehåller en bred naturfilosofisk historia och filosofi om ursprunget, evolutionen och framtiden hos både kosmos och mänskligheten. Den kombinerar element från både östliga och västliga filosofiska traditioner liksom även från ryska ortodoxa kyrkan.


Wikipedia nämner fyra namn inom rörelsen: Fyodorov, Tsiolkovsky, Vernadsky och Chizhevsky. (Ryska namn kan stavas hursomhelst eftersom de använder ett annat alfabet.)


Som rörelsen grundare, eller åtminstone förste medlem, räknas Nikolai Fyodorovich Fyodorov (1828-1903). Han motsatte sej idén med äganderätt på böcker och idéer (immaterialrätt?) och publiserade aldrig en rad under sin livstid.


Fyodorov var en futurist som teoretiserade om mänskligheten och samhällets framtida perfektion. Han hade idéer om odödlighet och kolonisering av rymden och oceanerna. Hans texter influerade tungt mystikern Peter Ouspensky och den tidiga raketpionjären Konstantin Tsiolkovsky.


Fedorov ansåg att evolutionen gynnade ökad intelligens och att intelligensen gynnade evolution för ökade intelligens ytterligare. Människan är evolutionens spjutspets.


Inte bara verktygen och maskinerna borde förbättras med utvecklingen utan även organen och kropparna borde bli bättre än de någonsin har varit förut. Fyodorov förebådar även Vernadskys idé om den autotropa människan som på ett eller annat sätt skapar sin egen energi eller har ett outsinligt energiutbyte med omgivningen.


Fyodorov ansåg att döden och överlevandet av döden borde bli ett genomtänkt vetenskapligt forskningsobjekt. Att uppnå odödlighet och återuppväcka de redan döda borde vara vetenskapens högsta mål och evolutionens fullbordan.


Tsiolkovsky utvecklade många tidiga teorier om rymdfärder och raketmotorer. Han har kallats fadern till de mänskliga rymdfärderna och var även den förste som kom på tanken med en rymdhiss, inspirerad av det nybyggda Eiffeltornet.


Han var en anhängare av Nikolai Fyodorov, och trodde att rymdkolonisering skulle leda till den mänskliga rasens fullbordan med odödlighet och en bekymmerslös tillvaro.


Hans viktigaste arbete var "Utforskandet Av Den Kosmiska Rymden Via Reaktionsanordningar" som kom 1903 och kan vara den första akademiska avhandlingen om raketteori.


Han publicerade sammanlagt över 500 titlar om rymdresor och angränsande ämnen, inklusive sciencefictionromaner. I hans arbeten hittas modeller för styrraketer, flerstegsraketer, rymdstationer, luftslussar och slutna biologiska kretslopp för återanvändande av mat och luft för rymdkolonier. Han arbetade också på idén med luftkudden under 1920-talet och publicerade 1927 "Luft Motstånd och Express Tåget".


Tsiolkovsky beräknade minsta nödvändiga hastigheten för en minimal omloppsbana runt Jorden till 8 km/s och beräknade att detta kunde uppnås med en flerstegsraket driven med flytande väte och syre.


Han hade också idéer om "animerade atomer" (panpsykism) och den "strålande mänskligheten"(?).


Vladimir Vernadsky släppte 1926 sin bok "Biosfären" där han hävdade att livet kunde fungera som en geologisk kraft och forma Jorden. (Termen "biosfär" hade myntats redan 1885 av Eduard Suess.) Vernadsky populariserade termen "biosfär" och gav den ungefär samma betydelse som idag. Vernadsky var med och grundade flera nya vetenskaper som geokemi, biogeokemi och radiogeologi.


Vernadsky var en av de första forskarna som insåg att syret, kvävet och koldioxidet i Jordens atmosfär har biologiskt ursprung. Under 1920-talet publiserade han verk som hävdade att levande organismer kunde omforma en planet likväl som fysiska krafter. Därmed utgör hans forskning ett viktigt förarbete för miljöforskningen och miljörörelsen.


Enligt Vernadskys teori för Jordens utveckling så finns det tre faser i Jordens historia: först kom geosfären med all ickelevande materia, sedan uppkom biosfären med all levande materia, som även den starkt påverkade geosfären, och till sist så kom noosfären, den kulturella eller mänskliga fasen som även den starkt påverkade biosfären. I Vernadskys teori så är både livet och kulturen essentiella delar av Jordens utveckling och bör ha funnits implicerade från början.


Noosfärbegreppet vidareutvecklades senare av Teilhard de Chardin vars idé om en Omega Point dyker upp även hos Tippler och Vinge.


Alexander Chizhevsky var en yngre vän till Tsiolkovsky och forskade främst på astronomisk påverkan på levande varelser. Chizhevsky och Tsiolkovsky blev de första att göra experiment inom rymdbiologi. Han undersökte även t.ex effekten av joniserad luft på djur.

Chizhevsky analyserade solfläcksregister och jämförde med fältdrabbningar, revolutioner, uppror och krig i Ryssland och 71 andra länder från 500 f.Kr. till 1922 e.Kr. Han upptäckte att 80% av alla viktigare händelser hade inträffat vid solfläcksmaximum. Han antog att det kunde vara solmagnetism som på en massivt kollektiv skala påverkade människor.

Raymond Wheeler and Edward R. Dewey i USA forskade vidare i hans material. Själv blev han skickad till Gulag eftersom han upptäckte att ryska revolutionen inföll på ett solfläcksmaximum. Han levde dock till 1964.


Kosmisterna såg att naturen påverkade människan och att människan påverkade naturen i högre grad än känt och delvis på okända sätt. Man såg människan och kulturen som en naturlig följd av evolutionen och såg det även som naturligt att människan nu skulle överta evolutionen. Man såg alltså en nära relation mellan natur och kultur. De har influerat den ryska vetenskapliga kulturen men har inte uppmärksammats lika mycket i väst.


Många idéer hos ryska kosmister utvecklades senare av folk inom den transhumanistiska rörelsen.


andra bloggar om

filosofi, Ryssland, transhumanism,


3 veckors global mediabojkott

Idag börjar en köpbojkott mot den maktfullkomliga medieindustrin:


"* No purchases of CD's.
* No purchases of films.
* No purchases of computer games.
* No visits to movie theaters.
* No movie rentals.
The boycott starts February 9th, 2009 and ends March 1st, 2009"

För min del kommer jag knappt att märka någon skillnad eftersom jag istortsett aldrig köper cds, filmer, spel, eller hyr film. Det händer att jag går på bio, speciellt med sonen, så det är nog det enda som jag behöver tänka på. Åenasidan kan man säga att min bojkott inte kommer att märkas så mycket, åandrasidan kan man säga att jag redan "bojkottar" mycket av mediaindustrin permanent. Spotify ska inte bojkottas och jag gissar att det även då gäller Last.fm, Youtube, m.m.

Tillägg:

Physorg.com kan man läsa att Prof. Ned Snow tror att the war on piracy kan bryta mot first amendment.

"The First Amendment comes into play because downloading is a form of speech. Downloading is the same as copying, and copying is a form of expression."  Hittat hos Opassande.andra bloggar om

bojkott,


Vicarious


Tool igen.

andra bloggar om
Tool, musik,

Det blir liksom mera personligt

Hittills är det enbart tre stycken exoplaneter som har fått något egennamn. Dock verkar även dessa egennamn användas alltmindre. De heter Bellerophon, Osiris och Metuselah.
The Singularity is gonna getcha

Ray Kurzweil blir rektor på det nya Singularity University som ska öppna i Califonien i juni. Nasa,TED och X-prize är inblandade och tydligen även Google. Hur som helst så verkar singularitetsrörelsen vara påväg att bli riktigt mainstream. Vill jag förbli hipp får jag hitta nästa fad.
andra bloggar om
singularitet, singulariteten, teknisk singularitet,


Det står skrivet på universums yta

Stephen Hawkins är en av världens mest legendariska och mytomspunna fysiker. Ett av hans mest kända arbeten rör svarta hål.

I mitten av 1970-talet kom han fram till att svarta hål inte var komplett svarta utan att en viss strålning kunde undkomma gravitationen. Svarta hål dunstar t.o.m. med tiden bort och försvinner efter många miljarder år. Svarta hål bör dock innehålla en kollapsad stjärna och lite annat som det har plockat på sej. Vart tar det vägen när det svarta hålet dunstar bort? De fysiska lagarna tycktes inte kunna acceptera något scenario. Information kan aldrig förstöras men här tycktes den inte heller kunna bevaras.

"All of physics as we know it is conditioned on the fact that information is conserved, even if it's badly scrambled," Susskind says.

Detta kallas the black hole information paradox. 1997 slog Hawkins vad om att informationen kunde förstöras.

Samma år , 1997, skapade Juan Maldacena ett teoretiskt universum utifrån strängteorin, som hade fem stora rumsdimensioner och ett rumtidskontinuum vrängt som en kringla. Gravitationen var också förklarad i denna teoretiska modell.

Detta verkar ju ointressant eftersom vi inte verkar bo i ett sånt universum. Vår universum förefaller t.ex att ha tre stora rumsdimensioner.

Hela fysikervärlden blev dock grymt imponerade av den matematiska elegansen i teorin och en del av implikationerna.
Det femdimensionella universumet hade en fyrdimensionell yta och strängarna inuti de fem dimensionerna motsvarades exakt av partiklar i de fyra dimensionerna. Alla händelser på ytan motsvaras av händelser inuti. Ungefär som ett tredimensionellt hologram kan projiceras från en tvådimensionell yta så kunde det femdimensionella universumet matchas mot den fyrdimensionella ytan. Informationsinnehållet var identiskt.


Susskind
och Gerard't Hooft hade redan tidigare föreslagit en holografisk teori om vårt universum men Maldacenas universum var mer matematiskt utarbetat. I Maldacenas universum så kunde inte heller information förstöras i svarta hål. Allting inuti universum har ju en kopia på ytan.

Att kopiera information är visserligen inte tillåtet (the no-cloning theorem, As Susskind puts it, "There cannot be a quantum Xerox machine") men här så fanns det ju redan kopior färdiga.
"Physicists often talk about information rather than matter because information is thought to be more fundamental."

2004 proklamerade Hawkins på en kongress att han hade haft fel och att svarta hål inte kunde förstöra information.


"The opposition, including Hawking, had to give up," says Susskind. "It was so mathematically precise that for most practical purposes all theoretical physicists came to the conclusion that the holographic principle and the conservation of information would have to be true."


Susskind utvecklade en ny teori som relativiserade ett objekts lokation i rumtiden. Om något t.ex befinner sej innanför eller utanför ett svart håls händelsehorisont beror på varifrån man tittar. "...an object's location in space-time depends on an observer's state of motion with respect to a horizon."


"What we've discovered is that you cannot speak of what is behind the horizon and what is in front of the horizon," Susskind says. "Quantum mechanics always involves replacing 'and' with 'or'. Light is waves or light is particles, depending on the experiment you do. An electron has a position or it has a momentum, depending on what you measure. The same is happening with black holes. Either we describe the stuff that fell into the horizon in terms of things behind the horizon, or we describe it in terms of the Hawking radiation that comes out."


Craig Hogan insåg att ett holografiskt universum måste ha en grynig eller diffus struktur i sina minsta skalor. Om all information i ett universum måste rymmas på "ytan" så kan universumet inte bli informationsmättat. Denna struktur måste vara större än plancklängden, ev. stor nog att upptäcka med instrument. GEO600 har nu upptäckt en småskalig grynighet i sina mätningar som enl. Hogan skulle kunna tyda på att universum är ett hologram.


"If the GEO600 result is what I suspect it is, then we are all living in a giant cosmic hologram."


andra bloggar om

vetenskap, fysik, forskning, hologram, kvantfysik,


EATR

Sådärja, en robot som äter biomassa för att hålla sej igång så länge som möjligt. Skaka inte hand med den. Den känner antagligen inte till robotikens tre lagar. Däremot får den stilpoäng för sin "moderna variant av ångmaskinen". Ännu är det lite hippt med steampunk. Jag säger att vi skickar den till Mars. Är den igång efter några månader så vet vi att det finns liv på Mars. Eller fanns.
andra bloggar om

teknik, vetenskap, robotar, humor, mat, robot,


Remote Control

USAs försvarsforskning har några år varit intresserade av teleportation och det tycks fortfarande hålla i sej. I första länken så skiljer man bl.a mellan fyra olika fenomen som kan kallas teleportation och i andra länken rapporteras att man genom entaglement nu har lyckats teleportera information en hel yard.

andra bloggar om
teleportation, vetenskap, fysik, forskning,


Det att slå in

Den underfundiga bloggen Inslag.se har ofta tänkvärda betraktelser, som denna reduktion av samhällsvetenskaperna till tre grundprinciper, t.ex.

"Alla sociala interaktioner kan reduceras till tre grundläggande slag: byten (dvs. frivilliga transaktioner), övertalning (dvs. preferensförändring och informationsöverföring) och tvång (dvs. våldsanvändning). Ekonomisk analys fokuserar på sociala effekter av byten, sociologisk analys fokuserar på sociala effekter av övertalning (a.k.a. socialisering) och statsvetenskaplig analys fokuserar på sociala effekter av våldsanvändning (a.k.a. stater). Så, där har vi samhällsvetenskapen i ett nötskal."

Läs gärna även länken.

andra bloggar om
samhälle, ekonomi, sociologi, statsvetenskap, inslag, reduktion,