The Buddha and DaVinci of the North - arvet efter Swedenborg

“I have enough poetical and life-power to feel even my own limited self expanding into a Swedenborgian spirit-universe”.

-Goethe

 

Det påstås en hel del om Swedenborgs vetenskapliga forskning som i vissa avseenden sätter honom århundraden före sin samtid.

 

Dock är det hans mystiska sida som mest har uppmärksammats av eftervärlden.

Förutom att ha grundat en egen frikyrka så tycks Swedenborg även ha varit anfadern till den spiritistiska rörelsen.

Det har genom seklerna varit många intellektuella som har varit intresserade av Swedenborg.

 

I sin ungdom var Kant imponerad av Leibniz och Wolff som var de två filosoferna på tapeten just då. Under 1760-talet tar han dock avstånd från Leibniz, Wolff och Baumgarten och utrycker istället sin beundran för Newton och Rousseau.

1764 skrev han em kritisk bok om Leibniz. 1766 en kritisk bok om Swedenborg.

Swedenborg som mystiker var först mycket uppskattad av sin samtid. När Kant publicerade en kritik av Swedenborg så började hans popularitet dock att dala.

 

Även om Kant öppet var kritisk till Swedenborg så tycks hans åsikter i hemlighet ha varit mer komplexa. Allra först är han försiktigt positiv men denna inställning slår snart över i kritik. Han skriver dock i förbigående att han ser stora likheter mellan Swedenborgs filosofi och Kants egen. Detta är dock skrivet av en ung Kant som ännu inte hade skrivit något av sina stora verk. Han skriver privat att han känner sej kluven inför Swedenborg och Kants kritiska bok kan även läsas som ironisk och ambivalent.

 

I sin första kritik, av det rena förnuftet, så attackerar Kant inte minst Leibniz idé om en mathesis universalis, att man genom rationalitet skulle kunna räkna ut saker om hur världen nödvändigtvis såg ut. Tinget-i-sej är principiellt ovetbart. Däremot hamnar antagligen Swedenborgs extrasensoriska visioner inte under den kritiken.

 

Gissningsvis hör de snarare till den tredje kritiken, av omdömesförmågan, där Kant tog upp ämnesområden som inte ännu var några väletablerade vetenskaper, t.ex kemi, biologi, samhällsvetenskap och estetik. Dessa ämnen var omdömesförmågans och de begåvade gissningarnas rike. Om Swedenborg hade rätt kunde man inte på förhand veta. Till det fick man använda sin omdömesfömåga.

 

Tjugo år efter sin kritiska bok kan Kant utala sej rätt positivt om Swedenborg. Den filosofihistoriska forskningen undersöker även möjligheten att Kant kan ha blivit influerad av Swedenborg i några av sina begrepp, t.ex "Ändamålens rike",

 

Enligt Iain Hamilton Grant så påminner Kants sista opuplicerade arbete återigen om Leibniz och Wolff. Samtidigt kriticerar han Fichte som håller på med ett snarlikt projekt.

 

Trots att Kants kritik gjorde Swedenborg ohipp så är det förvånansvärt många intellektuella som har gillat Swedenborg genom tiderna. Dock har han inte uppmärksammat så mycket av filosofer och vetenskapsmän utan mer av diktare, författare och kompositörer. T.ex de tre viktigaste kompositörerna av tolvtonsmusik!"But the validity of this form of thinking is also demonstrated by the previously stated law of the unity of musical space, best formulated as follows: the unity of musical space depends upon an absolute and unitary perception.  In this space, as in Swedenborg's heaven (described in Balzac's Séraphita) there is no absolute down, no right or left, forward or backward."  -Schönberg

andra bloggar om

Swedenborg, filosofi, idéhistoria, Kant, Schönberg,


Leibniz och Swedenborg

http://nymodernism.blogsome.com/2010/10/19/nytt-liv/
http://nymodernism.blogsome.com/2010/10/21/multiversum-pa-1700-talet/
Richard Berghorn skriver att han nu kommer att skriva oftare på sin blogg och annorstädes. Det är goda nyheter. Han öppnar starkt med en post om den uppsats han utlovar i kommentarerna till min post Den mest överskattade filosofen.
http://xantor.webblogg.se/tempusfugit/2010/august/den-mest-overskattade-filosofen.html
En teori om multiversum från 1700-talet
tar Berghorn upp Swedenborgs influenser från Leibniz och Wolff under Swedenborgs tidiga vetenskapliga period. Att som tidigare har gjorts, hävda att Swedenborg var mest influerad av Descartes, låter sej inte göras. Berghorn nämner även att Leibniz kanske var den förste som utvecklade den teoretiska möjligheten av parallella universum och att Swedenborg rentav affirmerade att vi levde i ett multiversum.
http://xantor.webblogg.se/tempusfugit/2008/february/strindberg-och-swedenborg.html
http://xantor.webblogg.se/tempusfugit/2006/april/leibniz-revival.html
Leibniz har jag nämnt flera gånger, inte minst här. Men Swedenborg har jag nog bara skrivit detta om.
Richard Berghorn skriver att han nu kommer att skriva oftare på sin blogg och annorstädes. Han öppnar starkt med en post om den uppsats han utlovar i kommentarerna till min post Den mest överskattade filosofen.
I En teori om multiversum från 1700-talet tar Berghorn upp Swedenborgs influenser från Leibniz och Wolff under Swedenborgs tidiga vetenskapliga period. Att som tidigare har gjorts, hävda att Swedenborg var mest influerad av Descartes, låter sej inte göras. Det finns en vetenskaplig tradition från Leibniz som kanske inte är så allmänt känd, men som även Swedenborg bör räknas in i.
Berghorn nämner även att Leibniz kanske var den förste som utvecklade den teoretiska möjligheten av parallella universum och att Swedenborg rentav affirmerade att vi levde i ett multiversum.
Leibniz har jag nämnt flera gånger, inte minst här. Men Swedenborg har jag nog bara skrivit detta om.
andra bloggar om
filosofi, Leibniz, Swedenborg, Rickard Berghorn,

himlafenomen

Jupiters magnetfält är så stort att sett från jorden så är det fyra gånger större än fullmånen.
Det är stort.
Men ännu mer imponerande är att Andromedagalaxen är fem - sex gånger bredare än fullmånen sedd från Jorden.
Det är väldigt synd att den är så pass ljusvag för det hade varit en fantastisk syn om den hade varit tydligare.
andra bloggar om
astronomi, vetenskap
ΩJupiters magnetfält är så stort att sett från jorden så är det fyra gånger större än fullmånen. Det är stort.
Men ännu mer imponerande är att Andromedagalaxen är fem - sex gånger bredare än fullmånen sedd från Jorden. Det är väldigt synd att den är så pass ljusvag för det hade varit en fantastisk syn om den hade varit tydligare.

Biologismposter

Här är ett annat tema som jag har haft här på bloggen; det kan kanske beskrivas som "människans biologi" inom vetenskap och ideologi.
 
Brother, where you bound
Biologismen är en individualism
I regnbågens skugga
Bortom frihet och värdighet
Simian rights
Lite om Darwin
Galton
Hundar, hälsa och heterosis
Mingus selfportrait in three colors
Alla floder leder till havet
Socialdarwinism
Evo-devo
 
 
Det känns som att jag kanske borde fördjupa mej lite mer i Herbert Spencer. Han är rätt inflytelserik och nog mer komplicerad än vad jag har skrivit hittills. Kanske skulle jag också kunna skriva något om biologism och feminism. Men inget av det där publiceras nog i år.
 
 
andra bloggar om
ideologi, rasism, antirasism, mänskliga rättigheter, samhälle, biologi, biologism, vetenskap,

Etikposter

Genom åren så har vissa teman återkommit här på bloggen. Många står listade i ämneslistan till höger, men den är redan lång och inte alla temat finns med där. Jag har t.ex skrivit lite om etikens metafysik sett ur metaetiska och vetenskapliga perspektiv. Här är de poster som jag har hittat om saken. Hoppas att jag inte har missat någon:

 

Hur kul är moralfilosofi?

 

Född professionell

 

Från Weber till Habermas

 

Ny neurologi kräver ny etik

 

Moralens neurologi

 

Neurologi, teleologi och deontologi

 

Moraliska framsteg

 

Philippa Foot

 

Etik i ett vetenskapligt sammanhang

 

Jag kommer att försöka leta reda på fler teman. Tipsa mej gärna.

 

edit:

Jag har tvekat om även de här två posterna bör vara med:
Här är vi positiva handlar bl.a om metaetik och juridik, och
Ett nödvändigt ont handlar bl.a om psykologi och amoraliskhet.

Jag har tvekat om även de här två posterna bör vara med:

Här är vi positiva handlar bl.a om metaetik och juridik, och

Ett nödvändigt ont handlar bl.a om psykologi och amoraliskhet.

 

andra bloggar om

moral, etik, filosofi, neurologi,


Djent ftw

Meshuggah bildades 1985 i Umeå och bytte namn till Meshuggah 1987.

Iochmed andra lpn "Destroy Erase Improve" 1995 började bandet lämna den traditionella trash-metallen, inspirerad av Metallica, och började utforska mer progressiv metall. Ibland använde gitarristen Hagström en pitchshifter live för att spela gitarren en oktav lägre.

Med tredje lpn Chaosphere 1998 blev de mer av en internationell succé och spelar nu i en stil som kallas bl.a math metal eller technical death metal.

 

Med "Nothing" 2002 tog de sej in på amerikanska billboardlistan och blev recenserade i Rolling Stone. "Nothing" är första skivan där de spelar på 8-strängade gitarrer. I en intervju beskriver gitarristen ljudet från gitarrerna som "djent", dvs de riktigt lågt stämda strängarna låter ung. så.

 

Meshuggahs typiska sound bygger på polyrytmik, polymetriska riffcykler, rytmisk synkopisering, snabba tonarts och tempoförändringar, och jazz-kromatiska skalor i gitarristen Thorendals solon. Gitarrerna kan t.ex spela i 5/16 eller 17/16 medan trummorna spelar i normala 4/4. Trummisen Haake kan t.ex spela 4/4 på hi-hat och cymbal samtidigt som han spelar 23/16 på virveln och de dubbla baskaggarna.

 

En del av deras låtar är så långa och komplicerade att de inte spelar dem live. 2007 så publicerades i den akademiska tidskriften Music Theory Spectrum en djupanalys av bandets musik.

 

"The music of the Swedish metal band, Meshuggah, reveals a distinct rhythmic and metric structure based on large-scale odd time signatures, mixed meter, and metric superimposition. Their 2004 EP “I,” however, pushes the boundaries of surface-level meter through the absence of small- scale recurring units of pitch and rhythm. This article uses models for rhythmic analysis developed by Harald Krebs, Fred Lerdahl and Ray Jackendoff, William Rothstein, and Maury Yeston in pursuing an architectonic examination of hierarchical layers in this music. Additionally, I introduce the important relationship that exists between fans and structural analysis based on a socio-cultural profile of the subgenre."

Många upprörda diskussioner har förts på nätforum angående vad "djent" engentligen är för något. Ursprungligen så betecknade det något slags gitarrljud även om folk har lite olika uppfattningar om exakt vilket. Många insisterar på att djent inte är en musikstil eller metall-gengre, men hey, ord får nya betydelser och livet går vidare.

Last.fm så är djent nu en beteckning på en metallstil där banden ofta men inte nödvändigtvis spelar på 7- och 8-strängade gitarrer. Detta kräver mer av muskerna än vanliga 6-strängade gitarrer och djent-band har därför tekniskt skickliga musiker som spelar tekniskt svår musik.

Flera av artisterna där visar sej vara enmansprojekt där nördar i varierande ålder sitter ensamma på sina pojkrum med en massa svindyr utrustning och gör i mina öron förvånansvärt bra musik - kalla det geekmetal om du vill vara elak.

Även webbcommunityn Got-djent behandlar termen snarast som en genre även om de erkänner att det är kontroversiellt.

Bästa djentartisten är enligt mej Animals as leaders som är gitarristen Tosin Abasins soloprojekt efter att hans förra band upplöstes. Mindre brutalt och mer melodiöst och med breda influenser, även från t.ex jazz.

Ett toppenband som Exivious spelar också melodiös jazzmetall men räknas inte som djent, medan de flesta andra jazzmetall-artister spelar mer kaotisk än melodiös musik. Kul att det händer saker. När puritaner och traditionalister är upprörda så är det antagligen något bra som händer.

andra bloggar om
musik, djent, nedstämdhet,