Fåfängligheters fåfänglighet

Här har vi en avslutning. Som jag nämnt tidigare så tänker jag ta en längre paus nu. Jag bloggar nog ingenting under 2013. Sen får vi se.

Det finns fortfarande många spännande personer att skriva om, som Tesla, Buckminister Fuller, Hellen Keller, "Jack" Parsons, osv in absurdum.

Eftersom jag ändå tänker fortsätta nån gång så gör jag inga summeringar eller sammanfattningar nu.

Vilken låt ska få avsluta dessa sju år som allmänhetens ödmjuke tjänare?
Kan det vara?
Champions (Queen)
My way (Sinatra)
the long and winding road (McCartney)

For free (Joni Mitchell)
It´s all over now, baby blue (Dylan)
if I could do it all over again, I´d do it all over you (Caravan)
Enjoy the silence (Depeche mode)
nej det får bli
You are the universe (Brand new heavies)
Enjoy!

Brand New Heavies - "You Are The Universe" from Impossible NYC on Vimeo.


åsså lite plutifikation

1.
Varför blir minus gånger minus plus?

 

Därför att "minus" betyder "invers" (eller "motsats") och "gånger" betyder "existens".
Eftersom allting existerar som sej självt så är allting "gånger ett" och inversen av vadsomhelst "x" är "-x" som leder till resultatet "0".
Tar man "x" tio gånger så existerar det tio gånger eller "10x".
Tar man inversen av "x" så får man "-x" och tar man inversen av "-x" så får man "x".
Negationen av ett negerat tillstånd är det ursprungliga tillståndet.

 

Även enkla begrepp som man trodde att man kände till, kan i ovanliga situationer göra oväntade saker, som multiplikation av negativa tal.
Är det någon som är osäker på vad jag menar med att multiplikation betyder existens?
Hitta en kompis, diskutera i par, rita en bild och skicka in.
:)

 

2.
Efter Aristoteles så gjorde logiken inga större framsteg på ett och ett halvt årtusende, men under 1800-talet så skapades den booleska logiken som kom att bli grundläggande för datorprogrammering under 1900-talet.

 

Inom boolesk algebra så är multiplikation också lite annorlunda.
Till att börja med så finns det faktiskt multiplikation inom ett logiskt system.
Multiplikation motsvaras inom boolesk algebra av konjunktion, som brukar skrivas "AND".
Det låter ju konstigt?
Är "och" en slags gånger?
Borde det inte i så fall vara ett slags plus?
Boolesk addition motsvaras faktiskt av "OR".
Så "eller" är alltså ett slags plus.
"OR" betyder dock "minst ett av två", inte "den ena eller den andra" som istället kallas "XOR". (subkonträr eller kontradiktatorisk)
"AND" innebär att bägge måste vara med. (konjunktion)
I ett kopplingsschema så innebär konjunktion att bägge de logiska grindarna är öppna.

 

Luboš Motl har på sin blogg the reference frame två poster där han utgår från logiska operationer för att visa att Många Världar Teorin måste vara falsk. Enligt honom så tolkar förespråkare för teorin ett plustecken i vågfunktionen som "AND" när det istället bör tolkas som "OR". Helt enkelt.

Jämför gärna med Why we think like quirks.

och A pluralistic universe.

 

3.
kategoriteori är den mest abstrakta matematiska disciplinen, som kan sägas handla om andra matematiska discipliner. I kategoriteori kan man t.ex jämföra logik med geometri. Den grundläggande operationen inom kategoriteori är kompositionen av kartor.

 

Kompositionen av kartor har likheter med muliplikation. Flera av reglerna är samma. Dock är kompositionen av kartor ickekommutativ.

 

i "Conceptual mathematics" så skriver Lawvere och Schnauel att
"We investigate the composition of maps (following one process by a second process), and find that the algebra of composition of maps resemble the algebra of muliplication of numbers, but its interpretation is much richer."
(s.11)

 

En liknelse: Om man ska jämföra "2" och "3" så kan man skapa ett nytt objekt "6" (komponera en karta) som har likheter med både "2" och "3". 2 och 3 kan bli de två dimensionerna på en yta.

 

Tar man en ostskiva och en macka så har man inte nödvändigtvis en ostmacka. Det får man först när man lägger osten på mackan (och inte mackan på osten.) Då gifter sej smakerna med varandra och öppnar upp en högre rymd.
För filosofer kan man säga att multiplikation fungerar lite grann som "syntes".

 

4.
Ickekommutativitet är en ren skitsak.
Det betyder bara att det spelar en roll i vilken ordning som man gör saker.

 

eller annorlunda uttryckt:
"Att tänka innan man talar är som att torka sej i röven innan man skiter."
-Arne Anka

 

Alain Connes är en fransk matematiker som bl.a har jobbat med ickekommutativ geometri sedan 60-talet. 1997 gav han ut några spekulationer om att ickekommutativ geometri skulle kunna vara grundläggande inom m-teori, och ickekommutativ geometri blev då populärt ett tag.

 

5.
Så vilken slutsats leder då detta till? Jo, det ska jag tala om; det leder till slutsatsen att jag borde ta en bloggpaus.
;)


3 sides to every story

Den som ser båda sidorna av ett problem ser ingenting alls

-Oscar Wilde

 

"Entanglement" är en av de mer kontraintuitiva delarna av kvantfysiken, men för två år sen kom nyheten att "entanglement" kanske inte fanns såsom den är känd. Istället finns ett fenomen som kan kallas för "steering". Bägge orden går tillbaks till Schrödinger men han använde dem som synonymer.

 

Medan "entanglement" innebär att två partiklar, om de har rört vid varandra eller är sprungna ur samma partikeldelning, så påverkar de varandra även när de är rymdlikt åtskilda, kallat "spooky action at a distance".

 

Så innebär "steering" att detta bara ser ut att ske så för en given betraktare. Den första iaktagelsen "styr" den andra iaktagelsen.

 

Detta går lätt att koppla till "observatörseffekten" som kan tolkas som att möjligheterna inte realiseras förrän vid en iaktagelse. Då först sker "vågfunktionens kollaps".

 

Dock finns det en alternativ version av vågkollapsen, nämligen "decoherence", som med tiden har blivit populärare. "Decoherence" innbär ungefär att "vågfunktionen" inte förvandlas abrubt till fakta, utan att detta sker gradvis, lite olika för olika betraktare.

 

Medan "entanglement" passar ihop med "vågfunktionens kollaps" så passar "steering" bättre ihop med "decoherence". Ett absolut objektivt faktum ersätts av en slags relation mellan objekt.

 

Detta påminner mej om "RQM" som säger att alla ting uppfattar alla ting på sitt unika sätt. Detta är en bild som passar bra ihop med "steering" och "decoherence."

 

Jag har tidigare jämfört RQM med OOO. Den utvidgade bilden åvan ser dock lite annorlunda ut. Detta liknar inte mest Harmans autistiska objekt utan mera Latours narcissistiska objekt.

 


African blues

Ry Cooder spelade 1995 in Taking Timbuktu med den maliske gitarristen Ali Farka Touré, vilken blev en stor succé. Trots att Touré är djupt rotad i malisk musikalisk tradition så påminner hans musik om amerikanska bluesartister som John Lee Hooker, Robert Pete Williams och t.o.m. Canned Heat. Malis musik är nämligen en av de viktigaste rötterna till den blues som utvecklades av de amerikanska slavarna.

 

Landet är alltså Mali, som just nu genomgår något av ett inördeskrig. President Moussa Traoré tvingades av demokratirörelsen att avgå 1991. Dioncounda Traoré blev interimspresident 2012 men demonstanter kräver hans avgång och oroligheterna ökar. Officerare är missnöjda med hans sätt att hantera tuaregrebellerna i norr.

 

Innan bluesen spelades på gitarrer så spelades den på det afrikanska stränginstrumentet Kora. Det är i första hand en yrkesgrupp som kallas Griot eller Djeli som spelar och de är inte bara musiker utan berättar sedelärande historier och sånt. Den allmänna kulturella bakgrunden är mandinkafolket som även bor långt utanför Mali. En stor del av de amerikanska slavarna tillhörde mandinka, som alltså är ett gammalt herrefolk som tidigare hade ett imperium i nordväst afrika.

 

Andra artister värda att nämna i sammanhanget kan vara Toumani Diabaté, Boubacar Traoré och Vieux Farka Touré.

 

Tinariwen är en musikgrupp som blandar traditionella touaregmusikinfluenser från södra sahara med moderna instrument, och som politiskt är motsåndare till regeringen i Mali. De har bl.a spelat på Roskildefestivalen. Mindre besläktade med amerikansk blues men även intressanta i sammanhanget.


Definitely maybe

I Kap. två i Without Criteria, Actual Entities and Eternal Objects, så jämför Shaviro Kants transcendentala kategorier med Deleuzes virtualitet och Whiteheads eviga objekt.

 

Kant vill legitimera den linjära kausaliteten gentemot Humes radikala skepticism och han gör det genom att hävda de transcendentala kategorierna.
Vi kan bara föreställa oss kausaliteten som den är och inga alternativ är möjliga för oss. (s. 31ff)

 

Deleuze hävdar istället att vanlig kausalitet finns därför att transcendental kvasi-kausalitet finns. De två utgör ett komplementärt par.
Detta är tydligen samma sak som Deleuzes "virtualitet" som jag tidigare har tyckt har uppvisat likheter med det kvantmekaniska begreppet vågfunktion.(s. 36f)

 

Deleuzes virtualitet uppvisar dessutom likheter med Whiteheads eviga objekt (s.37ff). Det kan jag hålla med om även om jag tycker att det finns vissa skillnader också.

 

En vågfunktion är alla ställen där en partikel i ett experiment kan befinna sej. Vågfunktionen kan aldrig upptäckas direkt och skulle kunna misstänkas vara en tankekonstruktion om den inte ändrade sej under påverkan, som ett fysiskt fenomen.

 

Exempel på Whiteheads eviga objekt däremot är "rund", "röd", "raggig", "rädd" och "rekursiv".

 

Jag tycker att sammanställningen av Kants transcendentala kategorier, Deleuzes virtualitet och Whiteheads eviga objekt verkar intressant. Det är tre olika sätt att inrama vanliga observationer.

 

Man förklarar tillfälliga händelser med nödvändiga naturlagar men hur förklarar man naturlagarna? Utifrån de tillfälliga händelserna? Det nödvändiga och tillfälliga är två kategorier inom fysiken som verkar nödvändiga.

 

Kanske finns det grundläggande naturlagar som är nödvändiga eller så kanske de har växt fram naturligt ur ett laglöst tillstånd. En kontingent uppsättning naturlagar är det dock ingen teoretiker som egentligen vill ha.

 

Däremot så finns det flera teorier om att naturlagar och kosmiska konstanter kan ha förändrats över tid och utvecklats med kosmos.

 

Om en lag eller ett samband förändras med kosmos så kanske det kan ske genom växelverkan med någon slags omgivning. Tidigare gånger något inträffar kan sätta spår på följande gånger.

 

Det är lätt att tolka fysiska tillstånd som kontingenta fakticiteter, att saker och ting tillfälligt råkar vara på ett sätt och inte på något annat sätt, men besvärligt nog så tycks en superposition faktiskt ha setts med mänskliga ögon; påstår dom iallafall.

 

Om vågfunktionen är det möjliga så är istället superpositionen det omöjliga, att faktiskt befinna sej i två olika tillstånd samtidigt.

 

Som C.S. Peirce först av alla tycks ha upptäckt så kan man ju bygga elektriska kopplingar av grundläggande logiska resonemang och få antingen en tänd (sant) eller släckt (falskt) lampa. Så vad händer om man kör lögnarparadoxen i ett sånt kopplingschema? Den paradoxen är ju sann bara om den är falsk och falsk bara om den är sann. Lampan kan ju inte vara tänd och släckt på samma gång? Det vore ju en kvantmekanisk superposition.

 

Vad som händer är helt enkelt att lampan tänds om den är släckt och släcks om den är tänd så den tänds och släcks hela tiden. Vad som i den tidlösa logiken är ett paradoxalt tillstånd är i ett tidsbundet system istället en oscilliation.

 

Varför vibrerar strängarna i strängteorin? Det är för att de oscillierar mellan två grundläggande principer; de vill minimera sin energi och de kan inte försvinna helt, så istället så oscillierar de. (Brian Greene, Ett utsökt universum)

 

Whitehead skriver i Process and reality (s. 187f) att alla fysiska objekt vibrerar.

 

Så vi får en fysikteoretisk skala som sträcker sej från det nödvändiga via det möjliga och det tillfälligt och faktiska och till det omöjliga eller paradoxala.

 

"But if Whitehead prefers to retain the appellation "eternal objects," this is precisely because he seeks - like Nietzsche, Bergson and Deleuze - to reject the Platonic separation between eternity and time, the binary opposition that sets a higher world of permanence and perfection ("a static, spiritual heaven") against an inperfect lower world of flux (209). The two must continually interpenetrate."
- Without criteria, s.39.


Vänner till Vai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Såsom i himmelen, så ock i hjärnan på en labbråtta.

Nyligen, 16 nov, så har det varit en nyhet om att universums storskaliga struktur har likheter med ett neuronnätverk i en hjärna. Kanske finns det några generativa nätverkslagar hos verkligheten som vi ännu inte har full koll på.
 

http://www.nature.com/srep/2012/121113/srep00793/full/srep00793.html

 

http://phys.org/news/2012-11-human-brain-internet-cosmology-similar.html

 

http://www.space.com/18630-universe-grows-like-brain.html

 

http://www.huffingtonpost.co.uk/2012/11/27/physicists-universe-giant-brain_n_2196346.html

 

Det är lustigt att jag i en av mina gamla anteckningsböcker skriver att Whitehead ser universum som en stor hjärna, men då menade jag inte på det här sättet. Jag hade egentligen inte tänkt att publicera just den funderingen, men här är exakt vad jag skrev:

 

"Whitehead beskriver prehensioner som en slags fysikaliska synapser, och hela skapelsen som en slags jättehjärna. Impulser skickar vidare impulser. Även om en impuls kan komma från andra änden av universum så är ändå kausaliteten strikt lokal. Varje del av den tomma rymden består av aktivitet som skickar prehensioner vidare. Tom rymd i strikt passiv mening skulle inga prehensioner kunna färdas igenom."

 

Själv har jag ju tidigare tyckt mej se vissa vaga likheter mellan kvantdatorer, artificiell intelligens, mänskliga hjärnor och demokratiska politiska system, nämligen att de är parallellistiska probabilistiska datorer.

 

Det är i sammanhanget även intressant att associera till de här gamla bloggposterna:

bioplasma

ordning ur kaos,