Avrundning

Så är tiden då kommen för mej att ta ett litet juluppehåll. Kanske se tillbaka för ett ögonblick.

Jag har tidigare publicerat topplistor över de poster som jag tror har dragit mest besökare, men när jag nu har sett att jag får ungefär lika många besök när jag har ett längre uppehåll så är det orimligt att koppla besöksantalet en viss dag till den senast publicerade posten.

Jag kan dock meddela att de senaste fyra månaderna så har jag bara haft fem dagar med mindre än tjugo unika ipnummer, lägst 14 och som mest en dag 74 (statyerade exempel) (I god tro hade dock 100 på två dagar). Den långsiktiga trenden är långsamt stigande sen juli då det var ett lågvattenmärke.

Appropå den nya bloggportalen Bloggtipps där man kan se hur bloggar länkar till varandra, så har jag det senaste året fått tio länkar till mej, av sju bloggar, och tre citeringar:

http://pinkunicornblog.blogspot.com/2006/09/taggning-och-science-fiction.html

http://yabosid.blogspot.com/2006/06/favoritcitat.html CITAT

http://sfweb.dang.se/h/blog/2006/06/aprop-pirater-och-valr_03.html

http://www.louisep.com/node/957 CITAT

http://blogg.passagen.se/exodus_400/20060209#kopiera_mera

http://framtidstanken.com/?p=704

http://framtidstanken.com/?p=685 CITAT

http://framtidstanken.com/?p=676

http://framtidstanken.com/?p=671

http://snacksaligt.net/fredrik/2006/01/03/piratpartiet-overallt/


Jag är alltså knappast på gränsen att vara med på topp 50 listan. Däremot har jag länkat en hel del till andra bloggar.

Nå, med dessa anspråkslösa reflektioner avslutar jag 2006 här på bloggen. Vi ses nästa år. Happy holidays.

Tillägg 4/1 - 07:

Jag missade den här brutna länken (med citat)

som ska gå till den här posten

eftersom länken var bruten och inte nämner min blogg med namn missade jag den först

Dessutom: 1/1-07 passerade jag 8000 unika ipnummer.


current affairs

M-teorin tillåter mörk energi men levererar tio upphöjt till 500 olika möjliga värden på den mörka energin, vilket inte gör många glada. Varför värdet är exakt det som det är kan strängteorin tydligen inte förklara för ögonblicket. Strängteorin anses därför mindre intressant när man forskar vidare på den mörka energin. Detta har lett till ännu mera kritik av m-teorin.


En av rötterna till m-teorin går tillbaka till Gunnar Nordström som visade hur elekticitet och gravitation kan förenas i en femdimensionell teori. Hans teori vidareutvecklades sedan av Oscar Klein som var involverad i både plasmakosmologin och kaluza-klein-teorin. Detta var ett förstadium till dagens supersymmetriska strängteori och m-teorin.


Alfén utvecklade plasmamodellen som en alternativ kosmologi med en annan kosmogenes. Även om den i teorin inte är motbevisad idag så ignoreras den så gott som helt av forskaretablissemanget eftersom big-bang-modellen anses så fruktbar. Den Lambda-cdm-modell som nu kräver Den Mörka Energin som m-teorin har ett så dåligt grepp om.


Allra först i att forska kring elektriska strömmar och plasma i astrofysiska sammanhang tycks Kristian Birkeland ha varit. Även Per Carlqvist och Carl-Gunnar Fälthammar har forskat kring astrofysisk plasma. I detta labb förs Alféns forskning vidare. Här forskar man kring astrofysisk plasma idag t.ex kring interstellära plasmamoln samt kometer och asteroider och formandet av solsystemet, utvecklingen av de jordlika planeterna, planetär magnetism, magnetosfärisk dynamik och samspelet mellan solvinden och magnetosfären.bärnstenstorshammare
Andra bloggar om
fysik
och
forskning
och
vetenskap

Witten

Jag nämnde förra veckan Edward Witten som en namnkunnig vetenskapsman, men vid närmare eftertanke så kanske det är bäst att jag presenterar honom lite. Witten var den förste fysikern som vann Fields-priset som är det främsta matematiska priset i världen. Witten har världens högsta h-index. Och här har vi honom.


Witten är grundaren av m-teorin. M-teorin kan liknas vid en kombination av sex tidigare teorier som alla hade sin relativa framgång. Fem av dessa var olika strängteorier från 80-talet och en var en 11-dimensionell supergravitationsteori från 70-talet. Såväl Edward som hans far hade länge varit med i forskningen kring dessa saker.

Strängteorierna uppkom på matematisk basis. En viss sorts matematik löste elegant en del fysiska problem och om man tolkade matematiken realistiskt så beskrev den fysikens element som små strängar. Tyvärr så var flera olika strängteorier möjliga. Vad Witten gjorde var att inte välja eller ge upp utan han försökte istället att sammanfoga de olika strängteorierna.


Witten presenterade m-teorin för forskarvärlden 1995. "M" kan stå för flera saker - magic, mystery, matrix, master, mother och membrane. M-teorin innebär enorma mängder teori och matematik, men har nästan inget empiriskt understöd. Detta gör den kontroversiell hos en del fysiker. Kanske kan "m" även betyda "meta" eftersom m-teorin bygger på andra teorier.


Dock visade det sej att en oförutsedd effekt av m-teorin var att en sorts kraft som var identisk med gravitationen måste existera. M-teorin kan alltså sägas vara den enda riktigt grundläggande förklaringsmodellen för gravitationen. Eftersom detta var oförutsett så kan det nästan sägas vara ett empiriskt understöd.


Jag tänker dock inte förklara m-teorin i sin helhet i den här postningen.


Nu senast så undersökte Witten den mörka energin utifrån m-teorin och resultatet blev inte det väntade.


Hans bror, Matt Witten, är författare och producent för flera tv-serier, t.ex LA Law och House.


A stab in the dark

Det har funnits många försök att förklara gravitation. Den allmänt vedertagna är Einsteins allmänna relativitetsteori, även om partikelfysiker gärna vill kompletera den med gravitoner, som deras fält tycks kräva, även om de ännu inte bevisats experimentellt.

Einsteins allmänna relativitetsteori förklarar inte att universum ser ut som det gör, om man inte kompleterar teorin med mörk materia. Men den mörka materian har i teorin konstiga egenskaper och har i praktiken aldrig setts.

Ett alternativ kan vara att förbättra gravitationsteorin så att den passar empirin bättre utan att man behöver ta till någon mörk materia. Det senaste försöket TeVeS (2004) bygger vidare på MOND, Newtonian Modified Dynamics (1983).

Mer bestämt så ska MOND förklara varför galaxer inte roterar som man förväntar sej. De stjärnor som är längst från galaxcentrum snurrar ett varv lika fort som de stjärnor som är nära centrum, och har alltså mycket högre hastighet. MOND förändrar Newtons formula för tröghet eller acceleration.


Den nya utbyggda versionen av MOND kallas TeVeS (tensor, vector and scalar) och kan även förklara gravitationslinser (när ljusstrålar böjs av gravitation). TeVeS tycks vara en kombination av MOND och relativitetsteorin.


En annan teori, Nonsymmetric gravitational theory, tycks påminna en del om TeVeS.

I dagsläget tycks alla alternativ ha sina problem och inget är bevisat.


Andra bloggar om

fysik

och

vetenskap

och

forskning


Monopol

Magnetiska monopoler har förutsagts av teoretiska fysiker sedan 1931 (Dirac), men har hittills inte observerats. Även om de bör existera så är det osäkert hur pass vanliga de skulle vara.

Under 70-talet förutspådde flera GUTs existensen av dyonpartiklar, vars grundform var en magnetisk monopol. Man trodde t.o.m. att de kunde vara rätt vanliga. GUTs förutspådde även x-bosoner och protonsönderfall och inget av detta har observerats. Man har bl.a därför gått vidare från GUTs till andra alternativ som strängteorier.


Att monopolerna är så sällsynta att de kanske inte ens finns är ett skäl till att man nuförtiden tror på inflationsteorin som kosmologisk förklaringsmodell.


2003 uppgav ett forskarteam att de trodde att de hade sett en magnetisk monopol.

Det var 21 år efter förra iaktagelsen.


Om magnetiska monopoler kunde användas teknologiskt så kunde fantastiska nya material och stora mängder billig energi göras tillgängligt. Och inte vill vi väl tro att våra fysiker har fel som åenasidan tror att de kan finnas och åandrasidan tror att de har sett en eller två?


Här beskrivs vilka fantastiska möjligheter magnetiska monopoler skulle leda till, vilka underliga egenskaper sådana partiklar skulle ha, och jag drar slutsatsen att han är sarkastisk. Sånt här kan inte existera.


Och så, till sist, en sång.


Andra bloggar om
fysik
och

vetenskap


En annan värld

Som lovat så skriver jag nu något om högerns och vänsterns apokalyptiska prognoser.


Guillaume Faye förutspår en konvergens av katastrofer som (bl.a) hotar den västerländska civilisationen. Han ser ekologiska, ekonomiska, sociala, etniska och militära hot, ett tredje värdskrig och en eskalerande konflikt mellan nord och syd. Allt detta tillsammans är för mycket att klara av. Om inte nord ska gå under så krävs en övergång från dagens samhälle och livsideal till arkeofuturism. Vad är
arkeofuturism? Fayne tycker att dagens samhällsideal måste ersättas av dels en teknik- och framtidstro och dels av en återgång till arkaiska ideal. Han anses stå rätt lång till höger.


Immanuel Wallerstein är en marxist som förutspår kapitalismens undergång, även om han inte är säker på vad som kommer efter. Kapitalismen är ett nu globalt system där centrum exproprierar periferin på mervärde för att kunna fortleva och växa. Eftersom kapitalismen efter femhundra år nu till sist är ett globalt system så finns det snart inte längre någon periferi att exploatera vilket gör att systemets behov av mervärde inte längre kan tillfredställas. Saker som politik och kultur är för Wallersteins stadigt materialistiska synsätt bieffekter som inte kan förändra speciellt mycket. Vad som händer när systemet självkollapsar är dock inte klart.


Om man vill så kan man se likheter mellan dessa två profetior.


The camels nose

Jag skrev för någon dag sedan att det fanns flera framtida vägar som skulle kunna leda från vårt öppna och fria samhälle till ett övervakningssamhälle och att jag skulle ge några exempel. Så här har ni några vägar till ett övervakningssamhälle:


1. Terror och terrorismbekämpning.

Detta är vad som tycks ske redan idag.

2. Miljökatastrof, kanske en flyktingvåg.

Miljöproblemen kommer troligen att bli värre under detta sekel. Detta kan leda till sociala effekter. Miljöproblem som ökentorka och stigande havsnivå hotar i första hand sydliga länder. Worst case scenario så kan det leda till en ny folkvandringstid med miljoner människor som vill in i EU. Även medelhavsländer som Spanien och Grekland riskerar att drabbas av torka.


3. Nanoteknologi, mera terror, mera miljöproblem.

Kort sagt så kan molekylär ingenjörskonst om några decennier leda till nya stora miljörisker samt till stora nya möjligheter både för terrorister och terroristbekämpare. Vilket bl.a leder till nästa punkt.


4. Enligt en helt annan logik: övervakning blir så effektivt och osynligt att övervakarna inte behöver några skäl alls. Legitimera sej gör loosers. Ser vi detta redan med rfid?


Alla fyra vägarna verkar ganska plausibla. Det finns naturligtvis motkrafter också. Som du och jag. Jag känner mej inte så orolig. Life will find a way.


Sen så har vi de som förutspår ännu kärvare prövningar. De kommer från både höger- och vänsterkanten. Det skriver jag något om imorgon.


Andra
bloggar om

övervakningssamhället
och

kriget mot terrorismen
och

övervakning

och

integritet
och

rfid


You can't handle the truth

Det moderna samhället är uppbyggt kring demokrati och vetenskap. Det är allvarligt när demokrati och mänskliga rättigheter hotas. Det är lika illa när vetenskapen hotas. Har vi inga fakta att utgå ifrån så spelar beslutsprocesserna mindre roll. Demokrati och vetenskap hör ihop.


Det är ett gäng
forskare som har skrivit på en lista där de klagar över att vetenskapliga forskningsresultat inte respekteras i dagens USA. Hur många forskare då?


Tiotusen.


Man hittar dem här: union of conscerned scientist. Här är alla tiotusen och här är de 52 mest namnkunniga vetenskapsmännen som har skrivit på, exempelvis E.O. Wilson och Edward Witten.


Här är ett exempel där vetenskapliga resultat har förvrängts och här en hel lista över politisk påverkan på vetenskap.


Andra bloggar om

politik

och

vetenskap

och

forskning

och

demokrati


Master of puppets

Regeringen utövar management by fear. Och LO också.

Facket har en besvärlig sits. Hur man än gör så blir det fel.


Andra bloggar om
a-kassan
och
facket


när arbetslösheten pekar rakt upp

"Post-Keynesians believe, along with others, that what many call Keynesianism is, in fact, a counterrevolution against the economics of Keynes."


Inom ekonomisk teori innebär philipskurvan ett negativt samband mellan arbetslöshet och inflation. Dvs man kan välja mellan att ha antingen hög arbetslöhet eller hög inflation. Under 1960-talet ansågs detta vara keynesianism trots att Keynes aldrig hade varit inblandad i philipskurvan. Philipskurvan var ett barn av den neoklassiska syntesen vilken innebar att man försökte inlemma vissa delar av keynesianism inom en neoklassisk ram.


I början av 70-talet så inträffade något som kallades stagflation, vilket innebar att både arbetslösheten och inflationen gick upp. Jämfört med senare siffror så var dock bägge talen låga, men då ansåg man att inget liknande hade hänt förut och att det som hände var illa. Philipskurvan stämde inte längre och följdaktligen så måste Keynes ha fel. Detta trots att Keynes aldrig hade varit med om att konstruera philipskurvan.


Sedan dök två herrar som hette Phelps och Friedman upp och sa att philipskurvan var fullständigt lodrät. Det fanns ett naturligt arbetslöshetstal, NAIRU, som det var fruktlöst att försöka påverka med politiska åtgärder och det viktigaste var istället att bekämpa inflationen. Eftersom philipskurvan var vertikal så skulle detta inte höja arbetslösheten. Om man istället försökte bekämpa arbetslösheten så skulle detta bara leda till ökad inflation.


Friedman blev mycket populär och hans ekonomiska politik började att tillämpas i Reagans USA, Thatchers Storbritannien och Pinochets Chile. Allteftersom neoklassisk makroekonomi blev på modet så blev Friedman mindre i ropet, men idag så har vinden vänt igen och rational expectations är inte lika hett längre. Även NAIRU har kritiserats t.ex i USA under 90-talet.


Hösten 2006 så får Phelps ekonomipriset. Ungefär samtidigt så dör både Friedman och Pinochet. Lustigt att Friedman och Pinochet dog så pass nära varandra. Nov 16 och dec 10. Tre veckor emellan. Samtidigt som Phelps får ekonomipriset.


Årets fredsprisvinnare fick priset för ett nytt ekonomiskt tänkande inom bankväsendet som i korthet gick ut på att fattiga människor kanske bara behöver små lån. Det kan tolkas som ett alternativt ekonomipris.


Andra bloggar om

Phelps

och

Edmund Phelps
och

Friedman

och

Milton Friedman
och

Pinochet

och

Augusto Pinochet


Datalagringsdirektivet

Det har varit problem med min bloggtjänst, annars hade jag postat denna post tidigare idag. Återigen har jag problem med att klistra in kod på min blogg. Det är bara att inse; jag är en content-guy.


Denna gång är det
Selig som vill uppmärksamma årsdagen av ett lagbeslut: datalagringsdirektivet vilket innebär att all trafik på internet kommer att lagras och att buggning kommer att tillåtas i högre grad än idag. Även viss information angående telefonsamtal och sms/mms kommer att beröras.


Och för inte så länge sen så meddelade Beatrice Ask att hon inte tänker riva upp sossarnas beslut om utökad övervakning.


På lite sikt finns det faktiskt flera vägar som leder till ett mindre fritt samhälle även i väst. Jag får skriva en post om det.


Andra bloggar om

politik
och

samhälle
och

regeringen
och

internet
och

övervakning
och

kriget mot terrorismen
och
integritet
och
bodströmsamhället
och
storebror
och
asksamhället


internet kontra staten och kapitalet

Piratbyrån rekommenderar att man blockerar Perspektiv Bredband genom att klistra in en phpkod på sin blogg. Jag har testat lite men jag har faktiskt ingen it-utbildning så jag har inte fått det att fungera. De språk som redan verkar finnas där är xml, html och javascript. Då kanske det inte går att klistra in php hursomhelst? Är du lite kodkunnig, kontakta mej.


Hursomhelst så gäller saken den ryska siten allofmp3 som en dansk domstol har förklarat lämplig att blockera för danskar, vilket har lett den svenska internetleverantören Perspektiv att blockera allofmp3 även för sina svenska kunder. Sidan är alltså laglig i Ryssland men hade den legat i Danmark eller Sverige så hade den varit olaglig. Dock finns det inga svenska juridiska krav alls på Perspektiv att blockera allofmp3 utan man erkänner att man gör det efter att ha diskuterat med ifpi som representerar de ekonomiska intressen som hotas av sidor som allofmp3.


Swartz argumenterar för att Perspektiv inte längre är en internetleverantör eftersom man inte längre helt enkelt levererar access till internet. Den danska domen har fått mycket kritik för att sakna insikt i tekniken som får internet att fungera. Egentligen så har man gjort hela internet olagligt.


andra bloggar om

allofmp3
och

Perspektiv bredband

och

Piratbyrån

och

ifpi


bloggosfärerna

En ny blogg heter bloggkrig och den ska försöka återge de dispyter som uppkommer i bloggosfären.


Som Deep Edition påpekar så är det kvällstidningsbloggarna som beter sig så här. Men han urskiljer bara två sfärer. I Sverige har vi tre bloggosfärer.


Man måste naturligtvis skilja mellan obsbloggar,
dvs Aftonbladet och Expressens läsare,

reguljära bloggar som använder andra bloggverktyg,

och ûberbloggar, dvs min blogg och de som länkar hit.


Andra bloggar om

bloggkrig
och
bloggtjafs
och
bloggosfären
och
bloggetik


Anteckningar från källarhålet

Anteckningar från källarhålet

av Fjodor Dostojevskij
ISBN 91-7448-486-9

är en rätt kort roman för att vara Dostojevskij och han skrev den precis innan han skrev sina stora romanverk.

Den handlar om en man som gnäller och klagar och tänker alldeles för mycket och säger emot sej själv hela tiden och sätter käppar i hjulet för sej själv. Han är väldigt grälsjuk men har oftast ingen annan att gräla med än sej själv. Därför skriver han den här boken för en fiktiv publik - oss. Är man på rätt humör när man läser den så kan den vara riktigt rolig.


Dostojevskij skrev den för att visa hur irrationella människor egentligen är. Han vänder sej mot den nya tiden med alla krav på perfekt rationalitet och han hävdar att det inte är så som människor är. Människor är irrationella och konstiga och knäppa och man måste acceptera de såsom de är. Det är lätt att imbilla sej att mannen i källarhålet har rätt mycket av Dostojevskij själv i sej.


Även om Dostojevskij var en bra författare redan innan "Anteckningar" så får hans psykologi ett nytt djup iochmed den här romanen och det är direkt efter "Anteckningar" som han skriver sina fem stora verk, med "Brott och straff" allraförst.


"Anteckningar" skrevs ju 1864, innan det fanns någon modern psykologi att tala om. Berättaren i anteckningar visar nog upp de flesta av Freuds försvarsmekanismer, men det är ju Freud som är inspirerad av Dostojevskij och inte tvärtom.


Eftersom jag är filosofiskt intresserad så uppskattade jag den första delen som saknar egentlig handling, där han bara filosoferar för sej själv, men för en del andra så kanske det är lättare att börja med den andra delen där han berättar om faktiska händelser som han har varit med om, utanför källarhålet.


I sin nästa bok Brott och straff, så skriver Dostojevskij om ett slags övermänniskoideal som han kritiserar, fast han skrev ju före Nietzsche förstås. Man brukar ofta placera Nietzsche i ett filosofiskt sammanhang men han var även en sorts psykolog som skrev efter Dostojevskij men före Freud.

(Incidentally, Nietzsche called Dostoyevsky "[t]he only psycho-analyst from whom I have anything to learn."(Twilight of the Idols, Friedrich Nietzsche, 1889, §45).)


Andra bloggar om
litteratur
och

böcker

och

Dostojevskij


Cognito in memoriam

Jag noterar att Paradigmbloggen har tagit bort mej från sin bloggroll, så jag får väl ta bort honom från min. Det var ju iofs synd men desto roligare var att Utan jag i himlen har skrivit upp mej på sin bloggroll. Det var roligt!

Lennart Nilsson är en mycket intressant populärvetenskaplig och hobbyfilosofisk författare som jag varmt kan rekommendera, och då i första hand Draget från oändligheten. Jag stötte först på honom på nu sorgligt nedlagda communityn Cognito, där han puffade för sin hemsida, sin bok och sin vetenskapsvärldsbild.

Är det någon som vill byta länkar så är det bara att höra av sej. Chansen är stor att jag säger ja.

Cognito, ja. Forumet ligger nu uppe igen att läsa, men inte att skriva. Så passa på, det är sista chansen: vid nyår ska allt tas bort. Jag har inte varit speciellt aktiv skribent där de senaste två åren, men åandra sidan så har jag hållit två föredrag under Cognitos namn. Hursomhelst så kommer jag att sakna det för jag har ofta varit där och läst. Jag får väl passa på att tacka Lukaspojken och alla de andra för den tid som har varit. Mitt sista inlägg.


Förutom mej och Lennart Nilsson så har medlemmar t.ex varit:

http://www.enkelheten.se

http://www.levasunt.nu/

http://kraxpelax.deviantart.com/

http://www.fication.se/

http://www.passageriter.com/


En spretande och spännande skara. Varför är det inte fler människor som har hemsidor?

Här har Cenceo skapat ett tillfälligt forum för att diskutera stängningen av Cognito:

Cognitobasunen
och här har han ett förslag till ett ersättningsforum:

Cogito

Här har vi den inte så gamla cognitowikin.


Tillägg 4/1-07:
Ja, så öppnar Cognito då idag upp igen. För detaljer: läs där.

Andra bloggar om

Cognito

och

länkar

och

bloggroll
och
blogroll