V för vendetta

vforvendetta 

Till sist måste även en arbetsmyra som jag slå mej lös och roa mej lite så nu har jag till sist igen kommit iväg på bio. Utan att riktigt veta vad jag skulle tro så har jag sett V för vendetta och tyckte att den var riktigt underhållande.

Väl hemma ser jag att många bloggare har skrivit om filmen. Bland de intressantare är Promemorian. Jonas Morian är tydligen ett V för vendetta-fan. Är detta en film som speglar dagens verklighet och gör den det i så fall bra?

Han tipsar om en sida om serien som filmen bygger på, som analyserar V som terrorist.

En blogg inriktar sig på Natalie Portman kommer med uttalanden om bla terrorism, hämtat ur den här artikeln i Jewish Journal.

Fast han har tagit sitt namn från filmen så är det ändå värt att notera killen som skrev den urspungliga serien och som även ligger bakom Watchmen, From hell, League of extraordinairy gentlemen och Constantine m.m. Politiskt sägs han dra åt anarkismen.Urspungligen så var serien en kommentar till Thatcherismen i England under tidigt 80-tal. Idag så har samma historia en delvis annan betydelse. Men vad betyder den då? Är den för eller mot terrorism? Är den för demokrati eller kanske anarki? Är Irakkriget ett fascistiskt krig eller ett krig mot fascism? Är övervakningssamhället en glidning mot 1984 eller ett skydd mot antidemokratiska krafter? Tydligen känns det ganska högtravande tonläget rätt trovärdigt idag om man läser kommentarerna. Ingen avfärdar den som alldeles för o-ironisk.

Andra bloggar om
V för vendetta


Stanislav Lem

Stanislav Lem har 27:e mars dött i Krakov vid 84 års ålder efter en längre tids sjukdom . Hans mest kända böcker var Solaris och Den stora framtidskongressen. Hyllad av västerländska science fiction experter hyste han själv rätt låga tankar om västerländsk science fiction. Själv har jag sett Tarkovskijs Solaris och läst Framtidskongressen i sv. översättning. Jag minns bl.a att verkligheten var en illusion och att den sanna verkligheten bakom illusionen var otäck. (Kanske en inspirationskälla för The Matrix?) (För övrigt är jag inte så förtjust i Tarkovskij.)

Andra bloggar om
science fiction


Dampkontroversen

Vetenskap och politik. Två nödvändiga och goda företeelser i dagens samhälle. Utan vetenskap satt vi ännu och hukade i grottor och utan politik så slog vi ihjäl varandra närhelst vi kände för det. Ändå så ska de ha så svårt att samarbeta.

Vetenskapsmän hävdar gärna att allt är objektivt och politiker att allt är relativt. Kanske inte öppet, men politiker vore obegripliga om man bara hörde vad de påstod. I praktiken så verkar de förutsätta att allt går att förhandla, dvs att allt är relativt.

Nåväl, jag kommer nog att återkomma till det bråkiga äktenskapet mellan vetenskap och politik. För tillfället tänkte jag koncentrera mej på en konflikt som pågår i Sverige om Damp-forskningen.

Här kan ni läsa lite om Damp och ADHD.

Här är en ganska bra och bred översikt där ni presenteras för de viktigaste personerna och sakförhållanderna inom kontroversen. 

Kärvfe verkar ha haft ett otrevligt möte med några dagisfröknar som underkastat sej uppgifter som de inte klarat av. Att därav underkänna neurologisk forskning verkar ganska överilat.

Att t.o.m. Kärvfe kan tänka sej att i sista hand ge amfetamin till något av sina barn om ingen annan utväg fanns verkar underligt inkonsekvent. Tror hon att det ligger något i den neurologiska forskningen iallafall?

Här kan ni läsa en Kärfvetext från 2000.

Läser man exempelvis detta av Kärfve så är det tydligt att hon på förhand utesluter biologiska förklaringar av mänskligt beteende, och det kan jag inte hålla med om. För mej är biologiska förklaringar av mänskligt beteende fullt rimliga. För Kärfve verkar skuldfrågan vara mycket viktig och hon vill att skulden hamnar hos föräldrar och lärare och inte hos de som får diagnosen.

För mej verkar det som Kärvfe enbart förespråkar den sociala förklaringen medans den andra sidan erkänner att både det biologiska och det sociala spelar in.

Såvitt jag har märkt så är det så som folk i det "biologistiska" lägret vanligtvis brukar resonera, att både arv och miljö är viktigt, vilket sällan erkänns av deras motståndare, som enbart vill koncentrera sej på den sociala sidan av saken och som felaktigt tror att naturvetenskapsmännen är likadana.

denna hemsida senast uppdaterad -01 så kritiseras Kärfves kritik av flera olika skribenter ur flera olika perspektiv. bl.a jämförs med autism som idag anses helt biologiskt men som från början var lika omdiskuterat och skylldes på kalla föräldrar.

Sex psykiatriker protesterar mot Kärfve och kommentarer av berörd allmänhet.

Här är en historik fram till januari 2005.

Här frågar man sej "varför denna dramatik" och listar några viktiga punkter samt påpekar också att Sverige har inget system för forskarfusk vilket är en oväntad och intressant brist.

"Christopher Gillberg, professor i barn- och ungdomspsykiatri i Göteborg, tilldelas Philips Nordic Prize 2004 för neurologisk forskning. Priset överräcktes idag av Danmarks Kronprinsessa Mary på Rigshospitalet i Köpenhamn."

Långt initierat försvar för Gillberg

Professor Koch kritiserar här Gillberg och nämner även några andra kontroversiella ställningstaganden som Koch har gjort.

Bl.a Thomas Brante och rektorn utalar sig om olika saker här.

"Hovrätten fastställer därmed tingsrättens domar från i våras"

De medarbetare som strimmlade de 22 hyllmetrarna forskningsmaterial döms till villkorliga domar och mellan 15 och 40 000 i dagsböter.

Även rektorn åtalas. Brev har stömmat in från kollegor till Gillberg försvar.

Det är inte bevisat att Gillberg har fuskat och anklagade ska anses oskyldiga tills motsatsen har bevisats. Eftersom forskningsmaterialet är förstört så kommer det aldrig att kunna bevisas direkt men om annan forskning inte stödjer hans resultat så är det troligt att han har fuskat. Hittills så kan hans forskning kring DAMP sägas likna forskningen kring ADHD. Men exempelvis Brante vill här göra skarp skillnad mellan de olika diagnoserna. Ibland kan sånt vara befogat men inte nödvändigtvis varje gång. Var går den exakta gränsen mellan enkla och komplicerade benbrott?

Även jag tycker som utanförstående betraktare att det är märkligt att materialet har förstörts, men kanske är det som Gillberggruppen säger att sekretesslöftet inte får brytas till något pris, och i så fall så råder det en ganska stor diskrepans mellan regelverket och attityden hos forskarna på fältet. Detta är ju en helt annan fråga i sej än kontroversen kring DAMP, men minst lika intressant.

Andra bloggar om
vetenskap

C'est la vie

Jag har fått en kommentar på det här inlägget från den här killen. Jag tänkte bara påpeka det eftersom det annars lätt missas.

Den senaste veckan har jag haft en hel del att göra. Tempus Fugit har kommit i kläm. C'est la vie. Jag hoppas att det ska lätta upp snart. Annars får ni väl vänta ett tag på alla intressanta inlägg som jag har halvfärdiga i min hemdator.

kommer starkt nu i vår

Wikipedia har en kort artikel om emergent philosophies , dvs uppdykande filosofier. Man nämner följande:

Objectivism

Pancritical rationalism

Posthumanism

Transhumanism, and movements within transhumanism:

Democratic transhumanism

Extropianism


Transhumanismen med de två inriktiningarna demokratisk och extropianism har jag och Framtidstanken redan redan sagt något om, men vad är då Pankritisk rationalism och posthumanism?


Pankritisk rationalism innebär att du är en rationalist som kan och vill kritisera vad som helst och allting. Pkr verkar vara ganska okänt. Humes radikala skepticism har nog redan övertrumfat pkr i dess eget spel.


Posthumanism är tydligen den europeiska humanistiska traditionen som har utvecklats och som ser människan mindre som skapelsens krona och guds avbild och mer som en art bland andra. Det tycks finnas kopplingar till feminism och ekologisk ideologi.


Naturligtvis skulle man ha kunnat nämna andra filosofier på gång än just dessa. det är rätt oklart vad som gör en filosofi "emergent" men jag skulle kunna tänka mej att Integral Filosofi kan räknas dit, och kanske även t.ex Deleuze Nomadfilosofi. Det finns spår av Deleuze t.ex i svenska bloggosfären.

Techgnosis är nånting som har odlats fram i diverse subkulturer och som blandar informationsparadigmet med evolutionsteori och mystik (även drogrelaterad).


Andra bloggar om
filosofi
transhumanismEinstein och jag

Einstein och jag

Visst, Albert brukade alltid kolla in vad jag hade hittat på varje dag. Fast egentligen hittade jag tricket här.
Albert är förresten lite småputt.  Han vill inte verka småaktig men Mileva hade faktiskt inte mycket att göra med hans upptäckter (hittad här.) På samma sida hittar jag en del annat skoj för rationalister som är sura på postmodernister och annat otyg.

Konkretiserade abstraktioner

moonpi_top
Här på Bathsheba hittar man vackra skulpturer av matematiska objekt och 3Dglasbilder av t.ex Vintergatan, DNA-molekylen eller jordens magnetfält. Konstnären heter Bathsheba Grossman.
Klicka runt, mest hittar man under galleriet.

Bronsskulpturerna känns lite keltiska liksom...


Andra bloggar om

vetenskap

konst


"Sverige var i mångt och mycket science fiction samhället"

Techne har skrivit om Tankar kring science fiction och postmodern liberalism. Waldemar verkar antyda att socialdemokratin var modernismens essens.

Nu bultar det postmoderna samhället på dörren men varken sossarna eller borgarna verkar riktigt beredda. Waldemar vill att borgarna läser mer postmodern science fiction för att lära sig att tänka nytt.

Då får jag väl önska att sossarna gör detsamma. Gibson beskriver t.ex ett ganska dystopiskt samhälle där en kall kapitalism segrat. Inte precis någon borgerlig propaganda.

Andra bloggar om
science fiction

Om Akilles häl

Alla människans 23 kromosompar ser likadana ut med ett undantag. En typisk kromosom är x-formad och den enda kromosom som bryter mot mönstret är y-formad. Den kallas också för y-kromosomen. Att det är den som gör fostren inriktade på att bli män känner också de flesta till. Men varför ser den ut som den gör?

Könet bestäms inte på detta sätt hos alla djur. Reptiler och fåglar och andra kloakdjur har andra system. Hos däggdjur bestäms dock könet av ena kromosomen i ett enda kromosompar. Det systemet gör den kromosomen extra utsatt. Och det är hos människan som den kromosomen har blivit mest skadad och förkrympt i hela djurriket .

Y-kromosomen är en skadad och förkrympt x-kromosom som inte får så mycket hjälp av sin partner att hålla sej i form. Snarare samlar y-kromosomen på sej defekter från andra kromosomer.

Detta leder bl.a till att mängden medfödda defekter (sjukdomar, missbildningar och sånt) är större hos män än hos kvinnor.

Andra bloggar om
genetik
vetenskap


Facis de necessitate virtutem

Jag som alltid har trott att jag är en filosof. Här ser jag ju för sjutton gubbar att jag är en intellektuell! Inte alls filosof!klasskamp

De som talar om "klasser" brukar inte sällan falla tillbaka på Marx. När jag läste sociologi så brukade min handledare inte sällan tala om att ur marxistisk synvinkel så fanns det ingen "medelklass" utan bara en överklass och en underklass. Överklassen var de som levde av att äga (produktionsmedel, kapital, rikedomar) och underklassen var de som på något sätt måste arbeta för att försörja sig. Jag minns inte exakt hur många som var överklass enligt denna definition, men inte var det många procent inte.

Det är inte många som kan leva enbart av räntan på sitt sparande. Så långt är distinktionen mellan besuttna och övriga helt korrekt. Men jag tilldelar inte denna enda grupp samma centrala betydelse som Marx gör.

Jag är inte marxist. Jag anser inte att de sociala "klasserna", eller strata som Weber sa, är en strikt ekonomisk fråga. Stratifieringen av samhället är mycket äldre än kapitalismen, än penningekonomin, än marknadsekonomin, än bytesekonomin...

Människoapor lever i hierarkiskt uppbyggda flockar. En del leds av honor och även dessa är hierarkiskt uppbyggda. Apforskarna rangordnar flockens medlemmar från Alfadjuret (Alfahannen) till omegadjuret. Den lägs rankade medlemmen i flocken får alltid ta all skit.

Vi är släkt med apor. Så långt är de flesta överrens. Men kan man på något sätt förklara mänskligt beteende utifrån djurs beteende? Jag tycker att det är självklart, men jag förstår oxå invändningarna. Är vi blott själlösa, meningslösa överlevnadsmaskiner med en handfull förprogrammerade beteenden som piskar oss från en oönskad födsel till en oönskad död? Självklart inte. Vi har impulser, instinkter, drifter men vi kan välja att förhålla oss till dem hur vi vill. Det är det som skiljer oss från djuren.

Stratifieringen av de mänskliga populationerna är ett uttryck för vårt animala arv och man kan hävda att det vore mänskligt av oss att avskaffa samhällsstratana. Men samhället är en organisation och jag har svårt att tänka mig en organisation som inte är hierarkisk. Däremot har jag inga problem att tänka mig mindre orättvisa samhällen än dagens samhällen. Människor som inte får vård. Människor som inte får bostad. Människor som inte får jobb. Människor som inte får mat. osv.

Hos människoaporna så finns det bara en hierarki. deras samhälle är endimensionellt. mänskliga samhällen är mångdimensionella. Man kan vara högt skattad inom ett område men amatör inom ett annat. Detta gör oxå konflikter mindre intensiva för att de sällan delar hela samhället i två uteslutande läger. Jag röstar på det ena partiet och du på det andra men vi röstar likadant om EMU. Det finns inte bara en elit i samhället. De olika eliterna sammarbetar ganska ofta men hugger varandra i ryggen ibland. Det finns inte bara ett maktcentrum i samhället. inte bara en makt att slåss om. Hitta en meningsfrände i en fråga så har ni skapat en egen social makt att bygga vidare på. Några markörer som tyder på att en person har potential att klättra inom samhället är hög intelligens och låg moral. Foucault skriver att makten på medeltiden gjorde sitt bästa för att visa upp sig, men idag så gör den sitt bästa för att dölja sig. ("Skulle jag vara inflytelserik? Äh, det där är överdrivet.") Det vore intressant att testa alternativet att hög intelligens och hög moral kunde leda någonvart.

Det finns ett problem med kapitalismen här och det är att den återigen tenderar att göra samhället endimensionellt. Om allting - alla varor och tjänster - går att värdera enligt samma endimensionella skala - priset - så finns det inga kvalitativa skillnader i tillvaron. Kvantitet värderas högre än kvalitet.

Andra bloggar om
samhälle
marx
apor


En gammal historia

Relationen mellan könen har påverkats av de tekniska epoker som mänskligheten har gått igenom.

Under lättare tider så har samhället glidit mot ett jämlikt ideal och modergudinnor har dyrkats. När tiderna har blivit hårdare så har ett hierarkiskt-patriarkalt ideal tagit över och fadergudar har dyrkats.

I jägar-samlar-samhället så verkar mannen snarast ha varit dominant över kvinnan. Livet var farligt, otäckt och kort. De antropologiska folkslagen befinner sig oftast i detta stadium eller nästa. Små klaner, exogami och incestförbud.

I de tidiga kolonilottsamhällena så var könen mer jämställda, och livet lättare, men gudinnekulten krävde tydligen människooffer. Ingen tillväxt och inga större projekt var möjliga.

När plogen utvecklades så fick mannens styrka värde igen. Mannen var ute på åkern och kvinnan fick sköta hemmet. Manliga höggudar dyrkades och imperier kämpade.

Så var det i 5000 år.

Under denna epok uppkommer även urbaniseringen, med nya arbeten och nya könskontrakt.

I det gamla agrarsamhället så hade könen i hög grad olika samhällsuppgifter. Patriarkal var den gamla sortens familj där fadern var familjeöverhuvud över kvinnor, barn och tjänstefolk, åtminstone officiellt.

Under 1700-talet uppstår så världen första postagrara samhälle i Europa, där ett överflöd av spannmål är regel snarare än undantag. Städerna växer och så även brittiska imperiet. Liksom i Rom fick överklassens kvinnor en stark ställning.

Till skillnad från agrarsamhället så verkar det moderna samhället verka för att könsskillnaderna ska minskas så mycket som möjligt. De har inte längre samma betydelse i produktionen och reproduktionen. Könsskillnaderna tenderar att nedvärderas och underskattas.

I det moderna samhället gäller inte längre släkternas nedärvda visdom. En ny infantilisering sprider sig. Ur den nya barndomen ska en ny vuxenhet växa, en ny man och en ny kvinna, anpassade till de nya kraven: Den Nya Människan. (Men transhumanismen kan hinna före.)

Andra bloggar om
historia
jämställdhet

100 C

En gång när jag bastade i min förrförra lägenhet så hade vi +70C i bastun.
Det är skönt om det inte är för varmt för då kan man sitta längre och mysa.
Samtidigt var det -30C ute så temperaturskillnaden var alltså 100C.

Många Världar Teorin

Vad är det för en ny stam av kosmologer som har fostrats fram? Jag misstänker att kosmologerna just nu har för mycket datorkraft och för lite filosofisk skolning. Det har gått inflation i alternativa kosmologier. Och inflation är också orsaken till universums storlek.

De flesta alternativa kosmologier tycks baseras på många-världar-scenariot. I informationssamhället mångfaldigas informationen hejdlöst och skivbolagen gråter blod. Samtidigt blir materian information inom fysiken och allt mångfaldigas hejdlöst även där.

Vad är det nu för problem som jag har med många-världar-scenariot? Det krävs bara ett ögonkast för att multiversum ska kollapsa. Såsom det ser ut inom kvantfilosofin idag så materialiseras alla fysiskt och matematiskt möjliga möjligheter, i olika världar.

Kvantfysiken besvarar bara vilka resultat man kan förvänta sig på vissa givna experiment. Hur man ska tolka dessa resultat är inte kvantfysik i snäv mening. Snarare är det filosofi. Vill man så kan man kanske kalla det för kvantfilosofi.

Kvantfilosofin handlar främst om att ta ställning till tre olika huvudalternativ. Alla dessa tre alternativ är ännu möjliga, och även om dess företrädare gärna vill uttrycka sig som om just deras filosofi är vetenskapligt bevisad av kvantfysiken, så är det inte så idag. Snarare är det så att det finns tre filosofiska alternativ idag som inte är direkt motbevisade av kvantfysiken. (Men även detta kan sägas vara en tolkningsfråga.)

Det är spännande att alla dessa tre alternativ är ganska fantastiska. Hur verkligheten än ser ut så är den inte tråkig. Och motsvarar inte sunt förnuft. De tre alternativa världsbilderna är:

1. Superdeterminismen
2. Möjligheter-finns-scenariot, t.ex: Den Participatoriska Antropiska Principen
3. Många-Världar-Teorin

På filosofisk grund så föredrar jag en av dessa framför de andra två, men det kan bli så att kvantfysiken i framtiden kan komma med experiment som skulle kunna tolkas fördelaktigt för någon speciell av dessa filosofier, och isåfall så kommer jag att ta hänsyn till detta.

Många-Världar-Teorin (MVT) förutsätter enligt Everrett-sidan (bl.a) följande teoretiska antaganden:

determinism, lokalism, linjäritet, objektivism/fysikalism, kausalitet, reduktionism

och om bara ett enda av dessa fallerar så håller inte teorin såsom den ser ut idag.

MVT kan komma att testas när kvantdatorer uppfinns, vilket somliga tror sker innan halvseklet.
Experimentet kan bevisa att maskinen inte kan kollapsa vågfunktionen. (eller att den kan det.)
Men är det för att vågfunktioner aldrig kollapsar (MVT) eller för att denna maskin inte kan kollapsa dem? Något ytterligare test skulle behövas för att göra vetenskap av det hela.

MVT kan aldrig innebära någon som helst praktisk skillnad eftersom de andra världarna aldrig kan nås på något sätt. Kanske på sin höjd bevisas med kvantdatorer, men troligen inte ens det. Det kommer alltid att verka som om vi bara levde i en värld utan parallella världar.

MVT baseras inte på några empiri/fakta. Den kan vara sann eller falsk oavsett empiriska fakta. Den förutsäger inte heller några empiri/fakta.

Att du råkade hamna i just den här världen kan inte formuleras som en fråga inom teorin och inte förklaras. Det är dess styrka och dess svaghet

De olika separata världarna förutsätts och förklaras aldrig. De är i sej själva förklaringen

MVT bortförklarar strukturer genom att hypostasera andra världar som neutraliserar dessa strukturer statistiskt. för dessa världar finns det inga som helst bevis. Bara om man vill att vissa strukturer inte ska finnas så verkar MVT öht vettig.

Den enda funktion den kan fylla är att bortförklara vissa intressanta fakta som oviktiga och därför antagligen minska människans förståelse och kontroll över världen.

MVT tycks sakna praktisk användning och är då bara en ideologisk filosofi.

För att bilda dej en egen uppfattning så läs här:

Draget från oändligheten
Buddhist philosophy
The Everett FAQ


Andra bloggar om
filosofi


Jungfruliga horisonter

Det finns ett flertal olika tekniker och vetenskaper som utvecklas just nu som har potential att förändra inte bara vår livsstil och vår värld utan även hur vi ser på livet och världen i ett grundläggande filosofiskt perspektiv. Trots att detta har hänt förut så tror jag att det kommer att vara en ganska stor och kontroversiell upplevelse även denna gång.

Redan idag så har folk inte riktigt insett konsekvenserna av IT och internet rent "filosofiskt". De filosofiska aspekterna av kvantfysik går knappt att formulera och inom en snar framtid så lovar AI och nanotekniken att kasta nytt ljus på saker och ting.

AI, artificiell intelligens, ställer oss frågan om det går att konstruera inte bara artificiell intelligens utan även artificiell medvetenhet. Om naturen kan skapa medvetenhet av omedveten materia så borde väl även vi kunna lista ut hur det går till och upprepa bedriften?

Nanoteknik eller nanonik eller molekylär ingenjörskonst kan kanske komma att möjliggöra artificiellt liv. På den grundläggande kemiska nivån så är livet väldigt komplicerat och intrikat. I de minsta strukturerna så spelar enskilda molekyler roll. Hittills så har vi varit långt ifrån att kunna kontrollera materian på den nivån med den nivån av kontroll men den kan komma att ändras.

Kvantfysiken har redan gett oss en del orimliga insikter som endast orimliga teorier kan förklara. Tid och rum och kausalitet kan vara rester av en vidskeplig världsbild som vi behöver göra oss av med. Kontrafakticitet kontra lokalism, partikelkirialitet, obestämbarhet, virtuella partiklar och våg/partikeldualitet är nya gåtor som de gamla gudarna aldrig föreställde sej.

Informationstekniken som redan har en stor och växande del av bnp förutsätter och leder till ny logik, matematik och estetik. Internet infiltrerar samhället så att sociologin, politiken och statsvetenskapen kommer att behöva skrivas om. spelteorin ställer besvärliga frågor till vår gamla hederliga moral.
Detta är områden jag inom sinom tid kommer att skriva mer om, för att jag tycker att det verkar kul. Tills dess så kan du väl skriva något själv?

Andra bloggar om
AI
filosofi
internet
IT
kvantfysik
nanoteknik
teknik
vetenskap

Sämst i test

Muf och jag är kanske inte överrens om allt men den här kampanjen tyckte jag var lärorik om inte annat. Dessa länder kan mycket väl vara värst och muf försöker ju åtminstone även om det nog inte leder till så mycket. Själv funderar jag på varför just dessa länder har gått ner sej i träsket.


100

Post nr 100

Kill Tarantino

Nix, det blir inget idag. Jag har nyss sett Kill Bill av Tarantino och jag trodde att det skulle bli kul att skriva om, men jag har inget intressant att säga alls.  Nu är jag trött och ska lägga mej.

Fisher och Clark

Jag och Framtidstanken utbytte några korta tankar om framtida sysselsättningar och han hypade upplevelseindustrin som det stora framtidshoppet.

Vi talade kort om övergången från industrisamhället till informationsamhället och han ansåg inte servicesektorn vara mycket att hoppas på.

Jag kom sen att tänka på Fisher och Clark, två ekonomer som har lagt fram en utvecklingsmodell bestående av tre steg. De talar om primär, sekundär och tertiär produktion. (Enklare.)

Tanken är att när den primära produktionen är väl utvecklad så börjar det bli resurser över till sekundär produktion osv. Alla tre produktionsformerna har alltid funnits så länge som det har funnits ett samhälle men tyngdpunkten har alltså förskjutits från primär till sekundär och till tertiär.

Primär produktion innebär att man tar nånting från naturen. Detta motsvarar människans långa historia som jordbrukare.

Sekundär produktion innebär att man omformar det man tagit från naturen. Detta motsvarar människans kortare historia i industrisamhället.

Tertiär produktion innebär att man underlättar primär och sekundär produktion med annan produktion som inte tar eller omformar något från naturen. Administration, juridik, utbildning eller underhållning kan vara exempel på det. Detta motsvarar service- och informationssamhällets korta historia.

denna sida om Zambias ekonomi så anmärker de att vissa länder har fått en stor turismindustri utan att passera det industriella stadiet. En intressant anmärkning men det beror ju på att turisterna kommer från andra länder som har gått igenom alla tre faserna.

Man varnar också för att turismen är en ombytlig och osäker bransch. Jag kan tänka mej att det nog kan gälla för upplevelseindustrin i stort. Svenska avfolkningsbygder försöker att förvandla sej till upplevelser allt vad dom orkar. Medan våra primära behov av föda och skydd är ganska monotona så innebär underhållning inte sällan omväxling.

(Dessutom finns det en teori om en kvartiär produktion men det hör ihop med en helt annan teori, också ganska intressant, som får vänta till en annan dag; nämligen en p2p-ideologi.)

Andra bloggar om
turism
nationalekonomiTre filmer till

I lördags såg jag Timmarna på tv, med Meryl Streep, Julianne Moore och Nicole Kidman. Idén med tre parallella handlingar i olika tidsepoker var tydligen tagen från Virginia Wolf och hon fick i denna version också vara en av huvudrollerna. Filmen är alltså baserad på en bok som är en variant av en annan bok. Ja, ni förstår att det är lite intellektuellt, med Philip Glass på soundtrack och allt.

Men visst var den sevärd. Det är ju duktiga skådespelerskor och en snårig symbolik i handlingen. Såvitt jag kunde klura ut så var en av scensmoralerna att ibland är det inte fel att välja döden, och det är ju en ganska ovanlig och kontroversiell scensmoral.

På söndagen skulle X-men 2 visas på 3:an så jag hyrde 1:an först och såg den (igen) på eftermiddan. Ja, jag vet att en cool kille hade laddat mer den från nätet men nu är jag ju inte egentligen så tuff som jag gärna vill verka.

X-men filmerna är en del av en våg med Marvel-filmer som har kommit de senaste åren, med Spindelmannen och Fantastiska Fyran som andra exempel. När jag var liten pilt för en 25 år sen så föredrog jag klart marvel-tidningar framför DC-världens tråkigare hjältar som Stålmannen och Läderlappen osv.

Det har dröjt ända till 2000-talet innan marveltidningarna kunde filmas efterspm de är mer fantasifulla och kräver specialeffekter som helt enkelt inte har kunnat göras förrän nu. Det har varit ganska kul att se alla dessa utflippade seriehjältar från min barndom till sist komma till liv igen på duken. Jag känner mej som tio igen.

Andra bloggar om
serier
film
böcker
tv
internet

Bara Smitta Eller?

Om du märker att något jag skriver här inte stämmer så hör gärna av dej.

I november 1986 konstateras i England för första gången nervsjukdomen BSE på en ko i England. Sedan tidigare finns en liknande sjukdom hos får, scrapie.

88 förbjöds kött- och benmjölsfoder. 94 förbjuds djurprotein i djurfoder i EU, utom Danmark.

95 första mänskliga dödsfallet i en ny variant av Creutzfeldt-Jacobs sjukdom (vCJS). Man misstänker ett samband med galnakosjukan. EU förbjuder all export av brittiskt nötkött. 4,5 miljoner djur förstörs i brännugnar under några års tid.

97 kommer de första fallen utanför storbritannien. 98 hävs förbudet för brittiskt nötkött. 2000 nya fall i flera länder i Europa. 2001 visar sig tio positiva resultat i Sverige vara falska vid närmare granskning. 2006 dör en svensk ko i BSE. 180 människor har dött i vCJS, flest i storbritannien. (svt-texttv)

BSE och de närbesläktade sjukdomarna har inneburit en revolution inom biologin och har lett till nobelpris 1997 bara för upptäckten av ungefär vad som händer. Fortfarande är detta ett område där mycket är okänt.

BSE är en smittsam sjukdom. Fram till sextiotalet kände man bara till virus och bakterier som orsaker till smittsamma sjukdomar. Både virus och bakterier bär på gener, nästan uteslutande DNA, även om vissa virus består av RNA istället. Allt liv på Jorden var kodat i DNA. Angående virus så anses de idag inte vara en egentlig livsform. Men BSE, scrapie osv verkade inte vara vare sej virus eller bakterier.

-67 föreslogs för första gången att scrapie kunde sakna både DNA och RNA, bara 14 år efter att DNA hade upptäckts. Teorin utvecklades sedan på 80-talet.

På kromosom 20 sitter genen prp som kodar proteinet prp som alla människor har även om det är oklart vad det gör för nytta. Tydligen har det med hjärnan och nervsystemet att göra. Detta protein kan veckas eller rullas ihop på mitten och bli deformerat. Detta kan på okänd väg få andra prp-proteiner i den direkta närheten att göra likadant så att deformationen sprider sig, men deformationen kan kanske också uppstå av andra orsaker eller spontant.

Deformerade prp-proteiner kallas prioner. Prioner är ett smittämne som inte har några gener som skiljer sig från friska proteiner. Däremot finns det varianter av genen som ökar risken för olika former av prionsjukdomar att uppstå. Beroende på var i hjärnan prionerna börjar sprida sej så leder det till olika sjukdomar och BSE hos kor eller Creutzfeldt-Jacobs hos människor är bara en av flera prionsjukdomar.

Trots att prionerna är vetenskapligt högintressanta så kallar Matt Ridley sitt kapitel om prionmysteriet för "Politik" (s.285-299) eftersom frånvaron av vetenskapliga fakta har lett till vidskepelse och tveksamma politiska beslut.

Så fort ett nytt fall av t.ex BSE upptäcks så börjar man söka efter smittvägar och det senaste fallet i Sverige sägs ha smittats för över tio år sedan, vilket är en ovanligt lång inkubationstid. Tidigare har man räknat med fem år. Djurprotein i djurfoder, vilket misstänks vara den huvudsakliga smittkällan, förbjöds redan -94 i hela EU (utom Danmark).

Ridley håller dock möjligheten öppen för att friska prp-proteiner rent slumpmässigt kan rulla ihop sig till prioner hos kanske var miljonte ko.

Det är lite som med konspirationerna. När vi upptäcker något samband så vill vi gärna att det ska finnas någon bakomliggande orsak, men ordning och information kan faktiskt uppstå ur tomma intet (för att inte tala om oordning och desinformation)(till skillnad från energi och materia)(istortsett.)

Så länge man enbart äter rent kött utan inblandning av inälvor, hjärna, ögon och lite sånt, så är risken att smittas hur som helst mikroskopisk. Extra farligt borde det däremot vara att äta människohjärna och även incestuös fortplantning. Ytterliggare skäl att hålla sej i skinnet.

Andra bloggar om
galnakosjukan
vetenskap
medicin


På spaning efter den tid som flytt

Jag har nämnt Rasmus Fleischer tidigare och nu har han skrivt en liten sak i Arbetaren om Palmemordet som jag lika gärna kan tipsa om, hittat här.
Rymdnazism

Ute på nätet kan man hitta allt möjligt konstigt och det har jag också gjort, men något av det mer bizarra som jag har hittat är "Hitler-mystiken."

Här hittar man en religion baserad på Hitler och nazismen. Bland föreställningarna finns att Hitler lever och har flytt till Nya Swabia, nazisternas land på Sydpolen, varifrån han färdades in i Jorden, som är ihålig, och där förenade han sej med en härskarras av reptiler och ibland flyger de i ufon till nazistbaser på Månen.

Arierna kom ursprungligen kom från en planet i Aldebarans system och har nu återvänt dit, alternativt väntar på att återvända och rädda världen.

Weird shit.

Ska man börja famla efter nån sorts förklaring så bör man nog söka i någon sorts psykologisk förklaring. Man kan konstatera att Madame Blavatsky teoretiserade mycket kring olika mänskliga raser och att liknande resonemang även finns på andra håll inom new age (även om en typisk new ageare snarare är antirasist.)

En del teosofister trodde att boken Vril: the power of the coming race var sann bär den kom 1870. I själva verket var det ett tidigt exempel på science fiction.

Det fanns också en del ockulta rötter till nazismen, som Thulesällskapet. Det var härifrån som den urgamla ockulta symbolen hakkorset kom. Det bildades (kanske) ett Vrilsällskap som bl.a inkluderade Hitler, Himmler och Göring.


Övriga bloggar om
nazism
ockultism


Mest lästa inlägg (o.dyl.)

Jag tänkte analysera mina mest lästa inlägg (gissningsvis) under februari månad.

Mest läst med marginal har
Mitt scoop varit, lite överraskande, men de flesta som tittade in letade efter saftigt skvaller om Elitlistan och den visste jag ju inte så mycket om så de har inte tittat in igen. Kanske tog de sig tid att läsa Also spracht Barbie också. Jag kan bara se när de har varit här och inte exakt vad de har läst.

Näst mest läst har Damesel in distress varit, kanske för att Louise P länkade hit och hon verkar ju ha läsare att gödsla med. Kanske är även porr och feminism säljande ämnen, vad vet jag?

På tredje plats hittar vi Ingen bryr sig om teckningarna som antagligen var intressant för att jag länkade till en mer trovärdig expert än jag själv som hade en ny infallsvinkel på ett högaktuellt ämne.

På fjärde plats hamnade Så vad jobbar du med? vilket intressant nog verkar vara en läst text för att jag har skrivit något bra.

Samma sak gäller för nummer fem Vill informationen vara fri? Jag vet inte riktigt varför just dessa två sista har hamnat på topplistan.

På Intressant.se så nämns dessa som Några andra inlägg från Tempus Fugit

Sannolika och osannolika konspirationer 17 februari, 2006
Konspirationsteorisyndromet 16 februari, 2006
Piratpartiet 2 januari, 2006
Also spracht Barbie 21 februari, 2006
Hur kul är moralfilosofi? 5 februari, 2006
King Kong, terrorism och ockultism 26 januari, 2006
Tretton vetenskapliga mysterier 8 januari, 2006

Här kan man läsa mina vanligaste etiketter på Bloggar.se

Andra bloggar om
sej själv
tempus fugit
tags
etiketter

Fyra vinterveckor med TF

Så var ungefär en månad till ända med Tempus Fugit på den nya bloggtjänsten och det har väl varit en bra månad.
2500+ sidvisningar nu när jag loggade in nyss.
Jag har försökt att publicera ett inlägg per dag och även om jag har missat tre dagar så har jag kompenserat med mer än tre extra inlägg.
Nu tänker jag dock publicera lite långsammare.
Vilket givetvis innebär färre läsare denna månad.
Att ha ett publiceringskrav på sej har inneburit att jag har ansträngt mej lite extra men har också tagit extra tid från jobb och familj, så det är dubbelt det där.
Det här är ju ändå bara en hobby.
Redan ikväll tänker jag dock publicera lite statistik från förra månaden.

Andra bloggar om
tempus fugit