Take me as I am

Jag har just nu sjuka barn och har börjat en onlinekurs så jag orkar inte blogga så mycket. Men det finns ju så mycket annat intressant som händer i världen just nu. För lite filosofi så kan ni läsa mina kommentarer här. För lite lättare underhållning så har ni en "musikvideo" här:


Dystopiposter

Förutom de teman som jag redan har nämnt så har jag även skrivit några poster på temat dystopier. Med en viss tvekan om urvalet:

 

Thor och Thorild,
Farenheit 451,
Michel, my belle,
Den undflyende jämvikten,
George Orwell,
Brave New World,
Houellebecq - de utopiska energiernas tynande tillvaro,
Ecce homo - en möjlig tolkning av The Watchmen,

 

En del räknas som litteratur, annat mera som samhällsvetenskap, men gränsen kan vara flytande ibland.

 

andra bloggar om
dystopi, dystopier,

Hans Jonas - Naturens profet

 

 

Hans Jonas föddes 1903 i västra Tyskland av judiska medelklassföräldrar, Gustav och Rosa Horowitz Jonas.

 

Han var tretton efter att vk1 slutade och han såg hur antisemitismen blev ännu mer aggressiv i Tyskland. Som reaktion så blev han zionist. När han var sjutton så började han läsa filosofi under Husserl och Heidegger i Freiburg och kom där också i kontakt med den zionistiska studentrörelsen. Han blev entusiastisk över idén med en ny judisk gemenskap i Palestina.

 

Han blev doktor i filosofi i Marburg där han studerade under Heidegger och Bultmann och blev livslång vän med Hanna Arendt. Redan här blev han intresserad av gnostiscism som studieobjekt, men det var ett projekt som skulle bli avbrutet.

 

Besviken på Heidegger 1933 betvivlade han filosofin och flydde från det nazistiska maktövertagandet till Palestina via Storbritannien. När kriget kom gick han med i brittiska armen och ville vara vid fronten för att få kämpa mot nazisterna ansikte mot ansikte. Det fanns en speciell brigad för kampvilliga judar. Han kämpade mestadels i Italien och mot slutet även i Tyskland. Efter kriget sökte han efter sin mor i Tyskland men fick reda på stt hon hade dött i Auschwitz.

 

Han kunde aldrig mer tänka sej att bo i Tyskland även om han besökte landet flera gånger. Han återvände till Palestina och kämpade vid 45 års ålder i det israeliska befrielsekriget 1948. Efter israeliska befrielsekriget kände han att filosofin var hans kall och han undervisade en kort tid i Israel innan han flyttade 1950 till Kanada först och sen New York 1955. När judarna till sist hade fått sitt eget land så ville den tidigare nationalisten inte längre bo där.

 

I New York jobbade han vid New School for Social Research, som var en fyrbråk för kontinental filosofi i USA. 1958 kom hans första filosofiska bok ut. The gnostic religion var den första teoretiska sammanfattningen av gnostiscismen som blev spridd för en modern publik.

"Existentialismen, från Friedrich Nietzsche och Sören Kierkegaard till Jean-Pail Sartre och och Martin Heidegger, gav ofta uttryck åt vissa aspekter av gnosticismens myt och budskap. Den främmande guden, ensamheten, hemlängtan och övergivenheten hos människan i vilken anden väckts till liv, känslan av att vara en främling i världen, den förtvivlade kampen för frihet och en autentisk tillvaro, föraktet för det kroppsliga och känslan av äckel, som människan upplever när hon ställs inför naturens tanklöshet och mångfaldigande - alla dessa motiv är gemensamma för de båda filosofierna. Det som saknas i existentialismen är en lära om gnosis, om frälsning genom kunskap. För existentialisten finns det inte någon frälsning. Existentialismen är en gnosticism som har berövats sin mystik och sitt hopp. (Nya perspektiv, s. 101, som i sin tur refererar till The gnostic religion av Hans Jonas.)

 

Det fanns en motsättning mellan människan och världen som han ville överbrygga. Under kriget hade han blvit kritisk mot filosofins rena intellektualism och hade kommit att se sin egen kropps närvaro i en farlig värld som ett nödvändigt komplement, en grund för en ny filosofi för organismen.

 

När han skrev sin andra bok, om biologi och filosofi, så blev han bekant med Whiteheads filosofi som inspirerade honom mycket, även om han inte blev whiteheadian. Influenser av Whitehead märks även i hans senare böcker.

 

The phenomenon of life: towards a philosophical biology utkom 1966.

Han var i the phenomenon of life influerad av Heidegger och försökte att utforska relationen mellan medvetande och materia och fann att mänskligheten hade en moralisk relation till allt levande. Naturen har i människan till sist lyckats skapa både frihet och etiskt ansvar. Med evolutionär biologi som bakgrund hävdade Jonas att livet själv, överlevnadsdriften, är själva moralens grund och att vi måste respektera allting med en överlevnadsdrift.

 

Han kritiserade Whiteheads panpsykism. Vi måste ha en etisk relation till allt levande och allt medvetet, men inget av detta kan tillkomma den döda materian. Jonas var en av de första filosoferna att skriva mer utförligt om uppkommande moraliska problem i avancerad biomedicinsk verksamhet. Han var emot abort. The phenomenon of life har varit inflytelserik inom amerikansk bioetik.

Han foskade nu vidare i hur den tekniska utvecklingen påverkade människans etiska relation till naturen.

The imperative responsibility: in search for an ethics for the technological age utkom 1979 och blev till allas förvåning en stor succé. Första upplagan på 200.000 ex. sålde snart slut och nio upplagor fick tryckas inom ett decennium. Boken citerades i Bundestag i Bonn och var viktig för utvecklingen av miljörörelsen i Tyskland.

Han skriver att tekniken måste böja sej för ekologin, att mänskligheten inte kan behärska naturen och att självmord är inte tillåtet för judar och mänskligheten har inte heller någon rätt att ta livet av sej. Det nya moraliska imperativet i en teknologisk tidsålder är att försäkra sej om mänsklighetens långsiktiga överlevnad.

Mot slutet av sitt liv närmade han sej återigen judendomen. Han dog 1993 och 1996 kom hans nästa bok ut postumt:

Mortality and morality: a search for the good after Auschwitz, där han skriver att Förintelsen och miljöförstöringen är mänsklighetens misslyckande och inte Guds. Efter Auschwitz kan det inte finnas någon både allsmäktig och god Gud. Jonas tror på en god gud, han är närmast processteolog, men tror inte på gudomlig intervention.

"Jonas refused all dreams of messianic fulfillment. Instead, he embraced the adventure of creation, of a “God who runs a risk.” His is a suffering and caring God, one who will receive back his divinity from “the chance harvest of unforeseeable experience” — that is, from what we make of the world. In this theology it is humanity, not God, that assumes both the blessing and the burden of making things right. History is our problem. Auschwitz marks mankind’s failure, not God’s."

 

andra bloggar om
filosofi, Hans Jonas,

Hacking political science

Peter Ludlow, filosofiprofessor,  har undersökt den mer teoretiska sidan av Wikileaks som ursprungligen var Julian Assanges idé. Han har i artikeln The philosophy of Julian Assange bl.a utgått från två ganska korta teoretiska utkast som Assange har publicerat för flera år sen.

 

Ludlow poängterar bl.a att för Assange så behöver deltagare i en konspiration inte nödvändigtvis vara medvetna om att de är en del av en konspiration. (Detta får mej att tänka på att Chomsky ibland har anklagats för att vara en konspirationsteortiker, vilket har fått honom att svara att han tvärtom är en institutionsteortiker. Tankarna kring institutioner och konsprationer förtjänar nog ett eget blogginlägg.)

 

Konspirationer är egentligen något vardagligt och tvivialt, men när konspirationer blir mäktiga så kan de ställa till med enorm skada. Skälet till att konspirationer är dåliga är att de fungerar utifrån ett egenintresse som inte bara är skiljt från alla utanför konspirationen utan som dessutom kan innebära problem t.o.m. för deltagare i konspirationen. Liksom alla sociologiska institutioner så kräver konspirationer ett visst mått av lojalitet och självuppoffring.

 

Hur bekämpar man då konspirationer? Den strategi som Assange rekommenderar är alltså läckor. Dessa har flera effekter. Konspirationen har inte längre ett informationsövertag gentemot utsidan, blir allmänt känd och börjar misstro varandra inbördes vilket leder till att deltagare utesluts, men kan även leda till att mindre hemlig information flödar i det kvarvarande systemet. En konspiration med interna problem kan mindre ägna sej åt att konspirera mot alla andra. En stor konspiration kan splittras i flera mindre konspirationer där människor litar mera på varandra. En allmänt känd konspiration kan få svårare att rekrytera nya deltagare.

 

Ludlow avslutar med några intressanta öppna frågor för vidare funderingar.

 

Bloggen Zunguzungu har skrivit om Assanges teori här och får några kommentarer på Ludlows text här.

 

Pga ny informationsteknik så kan vi förvänta oss mer omfattande konspirationer nuförtiden än förr. Konspirationer är därför viktigare idag än någonsin förut. Manning ska t.ex ha läckt information från ett datanätverk med en halv miljon användare.

 

Alla auktoritära organisationer, stater som företag, är konspiratoriska. Det ligger i deras natur. Ju mer de har att dölja, desto mer kommer de att bekämpa läckor och avslöjanden.

 

För att fatta intelligenta beslut så måste man först ha gedigna fakta. Konspirationer låser inne viktig information. Assange har sagt att alla ideologier bygger på otillräckliga fakta och därför är falska. Jag hoppas att han har ordentligt på fötterna.

 

Bert Olivier, filosofiprofessor, tar upp Habermas för att förklara WikiLeaks. Habermas skiljer mellan strategiskt handlande och kommunikativt handlande, där stategiskt handande t.ex kan vara att försöka att vinna en diskussion oavsett vem som har rätt, medan kommunikativt handlande istället handlar om att gemensamt ta reda på vem som har rätt. Oliviers blogg verkar ha fler intressanta poster.

 

Travis Holland, australiensisk journalist, tar upp Habermas begrepp om den offentliga sfären när han diskuterar WikiLeaks. Även om WikiLeaks innebär en revitalisering av den offentliga sfären, som redan Habermas konstaterade hade urholkats i det samtida samhället, så innebär det ingen fullständigt ideal realisation. Den offentliga sfären förblir ett ouppfyllt ideal även under WikiLeaks era.

 

Dessutom jämförs Assange här med Deleuze, vilket kanske är intressantast för hardcorenomadologer.

 

Dessa "tolv teser" om WikiLeaks av Geert Loving och Patrice Riemens tycker jag är en läsvärd analys av fenomenet.

 

andra bloggar om
Assange, Julian Assange, WikiLeaks, politik, samhälle, sociologi, filosofi,

några Chomskycitat

Human language appears to be a unique phenomenon, without significant analogue in the animal world.

 

Language is a process of free creation; its laws and principles are fixed, but the manner in which the principles of generation are used is free and infinitely varied. Even the interpretation and use of words involves a process of free creation.

 

As soon as questions of will or decision or reason or choice of action arise, human science is at a loss.

 

The principle that human nature, in its psychological aspects, is nothing more than a product of history and given social relations removes all barriers to coercion and manipulation by the powerful.

 

All over the place, from the popular culture to the propaganda system, there is constant pressure to make people feel that they are helpless, that the only role they can have is to ratify decisions and to consume.

 

Education must provide the opportunities for self-fulfillment; it can at best provide a rich and challenging environment for the individual to explore, in his own way.

 

Propaganda is to a democracy what the bludgeon is to a totalitarian state.

 

Any dictator would admire the uniformity and obedience of the U.S. media.

 

I have often thought that if a rational Fascist dictatorship were to exist, then it would choose the American system.

 

The more you can increase fear of drugs and crime, welfare mothers, immigrants and aliens, the more you control all the people.

 

The United States is unusual among the industrial democracies in the rigidity of the system of ideological control - "indoctrination," we might say - exercised through the mass media.

 

If we choose, we can live in a world of comforting illusion.

 

If the Nuremberg laws were applied, then every post-war American president would have been hanged.

 

Everybody's worried about stopping terrorism. Well, there's a really easy way: stop participating in it.

 

Either you repeat the same conventional doctrines everybody is saying, or else you say something true, and it will sound like it's from Neptune.

 

The intellectual tradition is one of servility to power, and if I didn't betray it I'd be ashamed of myself.

 

To some degree it matters who's in office, but it matters more how much pressure they're under from the public.

 

If we don't believe in freedom of expression for people we despise, we don't believe in it at all.

 

In this possibly terminal phase of human existence, democracy and freedom are more than just ideals to be valued - they may be essential to survival.
andra bloggar om
ChomskyNoam Chomsky,

Don´t fuck with me.

"Feminismen love-bombar ingen. Hon är inte din morsa. Hon svär, rullar tobak och undrar vad fan du lever för. Framförallt fejkar hon ingen orgasm för ditt sårade egos skull. Den feministiska kampen är inget kafferep. Här  bråkar vi sinsemellan tills rösten spricker och tårarna rinner. Vi är  varken någon kyrka eller grupp för inbördes beundran. Jag har hängt med några år och insett att feminismen inte låter sig slickas upp i brygga. Man får ta henne som den huvudvärk hon är."
http://blog.annasvensson.com/feminismen-ar-inte-din-madonna

 

Du vill inte bråka med henne. Hon vill bråka med dej.

 

andra bloggar om
feminism,

Fourth generation warfare

Det finns ett begrepp som heter Fjärde generationens krigsföring. Det handlar om att skillnaden mellan krig och fred blir mer suddig liksom även skillnaden mellan det privata och det offentliga. Så istället för nationalstater som öppet krigar med varandra så har man en asymmetrisk krigsföring mellan en nationalstat eller några allierade på ena sidan och al-Qaida eller WikiLeaks på den andra sidan.

 

Även om krig alltid har inneburit mer än bara öppet väpnat våld så läggs tyngdpunkten ännu mer på psykologisk krigsföring, propaganda, juridisk krigsföring,  informationskrigsföring och onlinekrigsföring. "iWar" låter ju som ett spel mer än blodigt allvar.

 

 

andra bloggar om
politik, samhälle, krig,

PR

The conscious and intelligent manipulation of the organized habits and opinions of the masses is an important element in democratic society. Those who manipulate this unseen mechanism of society constitute an invisible government which is the true ruling power of our country. ...We are governed, our minds are molded, our tastes formed, our ideas suggested, largely by men we have never heard of. This is a logical result of the way in which our democratic society is organized. Vast numbers of human beings must cooperate in this manner if they are to live together as a smoothly functioning society. ...In almost every act of our daily lives, whether in the sphere of politics or business, in our social conduct or our ethical thinking, we are dominated by the relatively small number of persons...who understand the mental processes and social patterns of the masses. It is they who pull the wires which control the public mind.

- Bernays

 

Public relations historia går tillaka till början av 1900-talet. PR befinner sej nånstans mellan reklam och propaganda. Fäderna brukar anges som Edward Bernays och Ivy Lee. De försökte att ge PR en vetenskaplig grund.

 

Bernays fick se krigspropaganda i praktiken före och efter första världskriget och kom att anse att folket var lättlett och att det var viktigt att de fick god ledning.

 

Liksom reklam och propaganda så riktar sej PR ofta till irrationella känslor, associationer, "ryggmärgsreflexer" och liknande retoriska tricks som inte har med god dialog eller relevant information att göra.

 

Medan reklam återfinns på köpt annonsutrymme så hittar man PR i det redaktionella utrymmet - bland nyheterna.

 

Bernays vände sej uttryckligen till den omedvetna och ansåg att massan måste ledas därför att i sej själv så var den farlig om den inte leddes.

 

Han var aktiv i många decennier och hann skapa många kampanjer. Mest kontroversiellt var hans deltagande i CIAs störtande av den demokratiska regeringen i Guatemala 1954.

 

Bland hans många lärjungar kan nämnas Goebbels och Karl Rove.

 

Ivy Lee angav officiellt ganska bra principer för PR men bröt i praktiken mot dessa. Det kan ses som typiskt. Han försökte ge PR ett bättre rykte än det förtjänade.

 

"Tell the truth, because sooner or later the public will find out anyway. And if the public doesn't like what you are doing, change your policies and bring them into line with what people want"

- en principförklaring bl.a känd för att Ivy Lee själv inte följde den.

 

Det finns ingen naturlig distinktion mellan PR och Spin. Spin är bara PR ställd inför större utmaningar.

 

I USA så betraktas politik ofta som en sorts buisness bland andra. En tveksamt demokratisk inställning. "Showbiz for ugly people". Den politiska sfären ses som underställd den ekonomiska sfären.

 

Hittills har PR-branchen hållit sej lite dold i Sverige men börjar nu att märkas mera.

 

Det finns ett flertal branchorganisationer och utbildningar finns på universitetsnivå.

 

"Informationsindex visar att branschen omsatte ca 48,9 miljarder kronor år 2008." (länk)

Här har vi några exempel från Sverige idag.

Min egen åsikt påminner nog mer om detta:


"Professional poisoners of the public mind, exploiters of foolishness, fanaticism and self-interest" - Supreme Court Justice Felix Frankfurter


andra bloggar om

politik, samhälle, PR,