stressvaccin

För fyra år sen lovade professor Torbjörn Bäckström ett piller mot PMS "inom tio år." I år lovar han ett piller mot alzheimers och utbrändhet inom fem år. Tidsplanen följs någorlunda, även om effekterna av pillret är något annorlunda nuförtiden. Kroppsegna GABA-A-steroider  kan vid långvarig stress eller alkoholmissbruk skada hjärnan på ett sätt som påminner om alzheimer med störningar i minne och inlärning som följd. Svt har ett inslag. Jag tycker att dom säger "kloridjoner" som skadeorsak och "c-beta-steroider" som de nyupptäckta hjälpande ämnena. Umecrine äger patenten.

andra bloggar om
stress,
utbrändhet,
könshormoner,
biologi,
medicin,
alzheimer,
progesteron

1907

Det är idag exakt hundra år sen författaren och materialisten L Sprauge de Camp föddes. Dock har jag inte tänkt att skriva så mycket om det. Andra som föddes samma år för hundra år sen var Gunnar Ekelöf, Hergé, Frida Kahlo, Katharine Hepburn, Zarah Leander, Astrid Lindgren och John Wayne. Det känns som igår. Dom jag har tänkt att skriva om är dock Frithjof Schuon och Mircea Eliade.


Mircea Eliade, rumänsk inflytelserik religionshistoriker och professor i USA, var i sin ungdom fascist i ett oroligt Rumänien. Detta var hans mörka förflutna som kröp fram på hans ålders höst när han var hyllad religionsprofessor vid University of Chicago. Eliade flyttade till USA 1957, inbjuden av Joachim Wach att hålla föreläsningar, och de två grundade chicagoskolan inom komparativ religionshistoria.

Eliade sökte breda, transkulturella paralleller och samband mellan religioner och myter. Georges Dumezil uppskattade Treatise on the history of religions för dess jämförelser mellan distinkta traditioner. Wendy Doniger kommenterar att "Eliade argued boldly for universals where he might more safely have argued for widely prevalent patterns".

Alla religiösa traditioner utgår från en uppdelning mellan heligt och profant. Det heliga visar sej i den profana världen genom en hierofani, varav teofani bara är en sort. Det heliga ger den profana världen en struktur och riktning som den saknar i sej. Det heliga behövs för att ge världen mening och struktur. Myter och riter upprepar och bekräftar den heliga ordningen.

Hans teori om "den eviga återkomsten" går ut på att myter och ritualer inte återberättar eller representerar heliga händelser och samband utan att dessa heliga händelser och samband faktiskt återvänder i myten eller ritualen. I myten eller ritualen blir man faktiskt ett med det heliga ursprunget.

För Eliade är alla myter en form av skapelsemyter. De handlar om hur saker och ting uppstod och hur världen blev som den blev. Den ursprungliga tiden var den heliga tiden när allt skapades och som människan vill återvända till i rit och myt. Enbart urspunget är heligt, sedan dess har världen råkat in i ett förfall. Den linjära tidsuppfattningen är profan och en terror för människan. I myten och riten vill hon återupprätta en cyklisk tidsuppfattning där allt upprepar sej precis som första gången.

Stora undantag är dock de abrahamitiska religionerna som grundar sej på en linjär tidsuppfattning, och de österländska religioner som söker en befrielse från den eviga upprepningen. För de abrahamitiska religionerna så finns paradiset man hoppas på inte i det förflutna utan i framtiden. Armageddon kommer att återvända världen till ursprunget och återupprätta den cykliska tiden. De österländska religionerna som söker sej bortom både cyklisk och linjär tid har Eliade studerat bl.a i sina studier av yoga.

Coincidentia oppositorum och Axis mundi är viktiga teman som Eliade utforskar liksom motivet med en höggud, en gud över alla andra gudar, tillbakadragen från världen i sin himmel, vilket är en återkommande tanke i många ickejordbrukande kulturer. Hans studie av schamanism är inflytelserik och  tar bl.a upp den eviga återkomsten och högguden. Filosofiskt ser Eliade en likhet mellan den ursprungliga religiösa världsuppfattningen och platonism.

Den moderna människan vill vara sekulär och irreligiös, leva i en helt profan värld i en linjär världshistoria, men hennes behov av det heliga märks. Sekulär kultur upprepar heliga riter och myter och den moderna människan upprepar ständigt det närmast rituella avsvärjandet av det heliga.


"Eliade argues that a Western spiritual rebirth can happen within the framework of Western spiritual traditions. However, he says, to start this rebirth, Westerners may need to be stimulated by ideas from non-Western cultures. In his Myths, Dreams, and Mysteries, Eliade claims that a "genuine encounter" between cultures "might well constitute the point of departure for a new humanism, upon a world scale".

Café Exposé har skrivit om Eliade, t.ex här, här och här.

Frithjof Schuon var en schweiziskfödd författare och religionsfilosof. Han betraktas som en av grundarna av den Traditionalistiska skolan. I Sverige finns företrädare som Kurt Almqvist, Tage Lindbom och Ashk Dahlén. Café Exposé är en blogg om den traditionalistiska skolan. Schuon var även poet och målare.

I sin ungdom mötte Schuon en marabout (helig man från västafrika) i Schweiz som tillsammans med några senegalelser skulle förevisa sin kultur. Han ritade en cirkel och förklarade för Schuon, "Gud är i centrum, alla vägar leder till honom".  T.S. Eliot skrev om Schuons första bok The Transcendent Unity of Religions att 'I have met with no more impressive work in the comparative study of Oriental and Occidental religion."

Schuon växte upp i Schweiz, Tyskland och Frankrike och reste upprepade gånger till Nordafrika. Under andra världskriget blev han medborgare i neutrala Schweiz och bodde där i förtio år innan han flyttade till USA. Han skrev över tjugo böcker och otaliga artiklar som publicerades i tidskrifter om komparativ religion i nordamerika och Europa.

Trots sin europeiska bakgrund, sin konvertering till sufism och sin övetygelse om hinduismen som den mest arketypiska av religioner så var Schuon mycket intresserad av nordamerikanska indianer. Schuon adopterades med sin hustru av Siouxindianen James Red Cloud 1959 och senare även av crowindianen och medicinmannen Tomas Yellowtail.

Café Exposé har skrivit om Schuon oräknerliga gånger, bl.a här, här och här.

andra bloggar om
Mircea Eliade
Frithjof Schuon
religion


interstellärt bioplasma

Galaktiskt stoft kan spontant formas till spiraler och dubbelspiraler liknande DNA, och dessa oorganiska former har "minne" och förmåga att kopiera sej själva. Detta tror forskare som har sett detta hända när de höll sånt stoff i tyngdlöshet. Spiralerna hålls samman av elektromagnetiska krafter som forskarna tror kan innehålla nån slags kod eller information som kan överföras mellan generationerna.


Läs även Blind Höna om spontana kvantobservatörer.


Kan man förresten inte kalla ett livsliknande fenomen för en "biooid"? Det vore snyggt.


Kanske en sång på det?


andra bloggar om
astronomi
fysik
biologi
vetenskap
forskning


Hårda paket

Nu är det mindre än en månad kvar till Jul och det är kanske dags att börja fundera på julklappar. Här har jag några förslag på julklappar till vänner eller kanske dej själv. Kanske en bok eller två av Henry David Thoreau, en amerikansk författare och filosof som ville leva nära naturen, skrev om civil olydnad och var en föregångare till den amerikanska transcendentalismen? Köp gärna Civil olydnad eller Konsten att vandra.


Ett annat förlag kan vara en bok av William Godwin, en engelsk författare och filosof som var gift med Mary Wollstonecraft och far till Mary Shelley. Hans bok Världen som den är; eller Caleb Williams äventyr, är en psykologisk thriller och politisk samtidigt. Han brukar räknas som en av de första anarkisterna även om han aldrig kallade sej själv för det.


Annars finns det en alldeles färsk översättning av den bok som Nietzsche själv ansåg vara det viktigaste av sina verk, Så talade Zarathustra, ett evangelium för en tid utan någon gud. Det är en bok som Nietzschetolkare ibland navigerar runt eftersom den anses svårtolkad, men har man bara lite grundkoll på Nietzsches teman så är det en givande syssla.

andra bloggar om
litteratur
lästips


Sällskapet Länkarna

bloggtipps blir länkarna till mej gamla och försvinner en efter en. Jag prövar att lägga in den nya knuff-feeden som ska visa länkar till min blogg men den visar än så länge bara en länk.

De senaste två åren är det dock några tappra bloggare som har länkat mej. Topplistan ser ut så här:

1. Framtidstanken 5

2. Blogge Bloggelito  3

2. Svensson 3

2. Vetenskapsnytt 3

5. Opassande 2
5. Läst och tänkt i Annien 2
5. Frihetspropaganda 2

plus en hög med enstaka länkar från enstaka bloggar. Det verkar som om liberalerna är något mer openminded. Dessutom har jag vid ett eller två tillfällen sett att folk verkar ha blivit influerade av något som jag har skrivit utan att länka eller nämna mej. Oh well, otack är världens lön. Kanske har jag glömt att länka nån gång också.

andra bloggar om
bloggosfären
länkar


Små steg mot tankeläsningsteknik

Forskare hoppas kunna kommunicera med totalförlamade.

andra bloggar om
forskning
vetenskap
hjärnan

Heh, I said it was exceptionally simple, I never said it wasn't complicated.


Garrett Lisi har presenterat en ny kandidat till en theory of everything. Han utgår från Liegruppmångfalden E8 och identifierar olika symmetrier med elementarpartiklar och krafter. Även gravitationen tycks passa in i mönstret.


Differential geometry is the study of smooth manifolds, usually in many dimensions -- it's calculus on steroids. There are ways of classifying symmetric manifolds, and this links up with all other branches of mathematics; so differential geometry is sort of a hub where a lot of mathematics comes together. Now, there is one manifold in particular -- the largest simple exceptional Lie group manifold, E8 -- that is the most beautiful. The system of roots in the picture I sent you describes the 248 symmetries of E8. What I'm working on is identifying each of the elementary particle fields of the standard model and gravity as one of these symmetries. It turns out that this match is... perfect, as far as I've been able to tell. This model is very new, and there are still things I don't understand about it, but it looks perfect so far. You have to be very careful with these things though, as they can encounter a fatal difficulty at any turn -- and when theory contradicts experiment, or requires unreasonable revision, you have to toss it and move on. But this theory of fitting all the standard model and gravitational fields into E8 is working very well so far.

andra bloggar om
fysik
matematik
forskning

vetenskap


Parsifal

Schopenhauer är inte bara den första västerländska filosof som är någorlunda inläst på buddhismen, hela hans filosofi kan tolkas som en sorts västerländsk buddhism. Detta var något som hans varma beundrare Richard Wagner var medveten om.


När Nietzsche bröt sin vänskap med Wagner så var det strax efter att Wagners sista opera
Parsifal var färdig. Nietzsche avskydde det budskap som han tolkade in i verket, även om han erkände att Wagner fortfarande var en hejare på mastodontoperor. För Nietzsche handlade Parsifal om kristen självuppoffring, viljelösheten som högsta ideal. Parsifal betraktas allmänt som ett svårtolkat verk.


Men är verkligen viljelöshet ett kristet ideal? Wagner var ju inte kristen. Parcifal är visserligen ett försök till en kristen opera, men dessförinnan så hade han bl.a skrivit Nibelungringen baserad på gamla germanska myter och sagor. Han hade även planerat en opera som aldrig blev något av, Die Sieger, Segrarna, som skulle handla om Buddha och där Wagners shopenhauerism antagligen skulle ha varit ännu tydligare. För Schopenhauer är medlidande ett slags omvändande av viljan, och ett sätt att undfly viljan.


Nietzsche bryter iallafall med både Wagner och Schopenhauer och blir den förste och störste av viljefilosoferna. Han kritiserar "nihilismen" och säger att nihilister tror att dom inget vill men sanningen är att dom vill intet. Så oförmögen är människan att inte vilja att hon t.o.m. vill intet.


Det finns en scen i slutet av andra akten som har fångat uppmärksamheten hos en del. Antagonisten Klingsor kastar det heliga spjutet, som spetsade Kristus, mot protagonisten Parsifal, men spjutet stannar och svävar i luften ovanför Parsifal, som tar det och gör korstecknet varpå Klingsors magiska slott störtar samman till ett öde landskap. Parsifal ska även ha varit en influens på T.S. Eliots The Wasteland.


Den här huvudsidan tar förresten upp något intressant: en tavla som kanske är gjord av Picasso och som isåfall avslöjar en annan sida av honom. En Picasso som dolde hemliga budskap i sina bilder. Picasso var också med i minst två hemliga sällskap. Tavlan är som sagt omstridd och Picassos dotter verkar inte tro att den är gjord av honom, men jag tycker att argumentationen på The Picasso Conspiracy är, om inte entydig så åtminstone intressant: En upptäckt tavla från 1934 kan kanske vara målad av Picasso och tycks innehålla mycket symbolik och teman som var viktiga för honom, bl.a då Parsifal och den svävande Lansen.


Det finns även en text av CG Jung om en utställning av Picasso. Bortsett från att Jung inte verkar ha någon fäbless för modern konst så är det en intressant läsning. Han ser Picasso på väg ner i sitt eget privata helvete. Det är en intressant tolkning av Picassos kubistiska alster, att de faktiskt skulle kunna förmedla någon slags splittring, något sönderfall, och inte enbart vara formmässiga experiment. Ser man Picassos verk från sexiotalet; enkla, barnsliga, färgglada, fredsförmedlande, så verkar det som om Picasso till sist hittade upp ur undergjorden igen.

(hittat här)


Även Philip K Dick nämner Parsifal med lansen svävande över sitt huvud (s.119). Horselover Fat pratar om Parsifal i Valis (s.121):

Parsifal is one of those corkscrew artifacts of culture in wich you get the subjective sense that you've learned something from it, something valuable or even priceless; but on closer inspection you suddenly begin to scratch your head and say, Wait a minute. This makes no sense. I can see Richard Wagner standing at the gates of heaven. You have to let me in, he says. I wrote Parsifal. It has to do with the Grail, Christ, suffering, pity and healing. Right? And they answered, Well, we read it, and it makes no sense. SLAM.


Andra bloggar om

Buddha

Schopenhauer

Wagner

Nietzsche

Picasso

CG Jung

Philip K Dick


George OrwellEric Arthur Blair , född "undre övre medelklass" som tillhörde den frihetliga vänstern men som är mest känd för att ha kritiserat totalitära ideologier i "1984" och "Djurfarmen". Mest hänvisad till av liberaler och konservativa som verkar använda honom mot kommunism, med antagandet att all socialism är totalitär, vilket inte alls var vad Blair själv tyckte. I 1984 visar han hur totalitära regimers mål är att göra undersåtarna till villiga anhängare, med alla medel, så att förtryck i enkel mening inte behövs.


Han växte upp i kolonierna, med en pappa som sysslade med opiumodling i brittiska imperiets tjänst. Blair tog dock inte avstånd från kolonialism förrän han i vuxen ålder hade studerat fenomenet på nära håll. Likaså blev han inte socialist förrän han själv hade utforskat hur de arbetande klasserna egentligen hade det.

Född i en relativt säker och skyddad miljö bestämmer sej Blair för att utforska samhället och göra sej själv till en författare och journalist, vilket tydligen inte gick så enkelt och smärtfritt för honom. Han skapar George Orwell. Även om Orwell levde fattig bland de fattiga tills han knappt kunde ta sej därifrån av egen kraft så blev han antagligen aldrig en av dem. Då krävs det att man föds där.


Orwell kämpade med dålig hälsa och dålig ekonomi större delen av livet. Han fick ofta kompletera journalistiken med olika ströjobb. Han fick även en skottskada i halsen under spanska inbördeskriget. Han avled 1950 46 år gammal av tuberkulos. Han har varit mer uppskattad efter sin död än medan han levde. Djurfarmen blev 1945 hans första succé trots att den kritiserade Sovjet som då var rätt populärt i vissa kretsar. Boken blev 1955 den första av hans böcker som filmades.


Han var lång, lugn, analytisk, en enstöring och hade stårt för politiska auktoriteter och konventionella tankesätt. Han var tydlig med att språk och tankar var maktinstrument liksom våld och lagar. Kritisk till förutbestämda politiska kategorier som styr våra tankar , vägrade att helt enkelt vara höger eller vänster. I tur och ordning kallade han sej tory-anarkist (frihetlig höger?), demokratisk socialist (antistalinist) och revolutionär patriot.
"Vi är i en konstig period i historien i vilken en revolutionär måste vara en patriot, och en patriot måste vara en revolutionär,"
Hans mest kända och diskuterade bok är 1984. Här är en ansats till en analys:


Den naturliga elitcirkulationen har avstannat. En och samma elit sitter stadigt vid makten tack vare nya makttekniker som inte har funnits tidigare i historien. Samhället är en överreglerad totalitär institution som minut för minut utsätter medborgarna för massiv hjärntvätt. Trots detta förekommer det dissidenter som måste tas om hand om.


Det finns en hemlighet med det inre partiet som läsarna inte får reda på. Det är antagligen inte att Storebror och hans motståndare Emmanuel Goldstein inte är riktiga personer längre om dom någonsin har varit det. Man kan undra varför partiet först måste hjärntvätta dissidenterna med utstuderad psykisk tortyr tills de blir övertygade anhängare och älskar storebror av hela sitt hjärta bara för att sen mördas av partiet. Whats the point?


Proceduren är inte rationell och det inre partiet styrs inte enbart av rationella motiv som man kanske skulle kunna tro. Jag tror att den stora hemligheten med det inre partiet är att det också är offer för makten, för samhällsstrukturen. Det inre partiets medlemmar är dömda till sin position liksom yttre partiet och massan av proler.


Ta detta citat:


The Party seeks power entirely for its own sake... We are different from all the oligarchies of the past, in that we know what we are doing. All the others, even those who resembled ourselves, were cowards and hypocrites. The German Nazis and the Russian Communists came very close to us in their methods, but they never had the courage to recognize their own motives. They pretended, perhaps they even believed, that they had seized power unwillingly and for a limited time, and that just round the corner there lay a paradise where human beings would be free and equal. We are not like that. We know that no one ever seizes power with the intention of relinquishing it. Power is not a means, it is an end. One does not establish a dictatorship in order to safeguard a revolution; one makes the revolution in order to establish the dictatorship. The object of persecution is persecution. The object of torture is torture. The object of power is power. (Part III, chapter III)


Detta är inte rationellt. Makt för sin egen skull är en primitiv impuls, liksom förföljelse och tortyr för sin egen skull. Rationalitet har en tendens att förvandla allting till medel, inte till mål i sej själv. Hela samhället är byggt enbart på en enda primitiv princip - makt. Detta samhälle fungerar mycket dåligt eftersom alla resurser går åt till att kontrollera de egna medborgarna. Det inre partiet utgör bara två procent av medborgarna och deras "lyxliv", vilket innefattar kaffe, vin, socker och fungerande hissar, räcker inte för att förklara det armod som massan lever under. Allting handlar enbart om att bevara maktstrukturen vilket inte leder till nånting.


There will be no curiosity, no enjoyment of the process of life. All competing pleasures will be destroyed. But always - do not forget this, Winston - always there will be the intoxication of power, constantly increasing and constantly growing subtler. Always, at every moment, there will be the thrill of victory, the sensation of trampling on an enemy who is helpless. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face ...for ever. (Part III, chapter III)


Det låter inget roligt alls att vara medlem i inre partiet. Att vara mest priviligierad i ett skitsamhälle är inte vidare bra. För att stå ut måste man inbilla sej själv att man är sadist om man nu inte är psykopat på riktigt. Även de inre partimedlemmarna ljuger för sej själva.


Jag antar att det är möjligt att de nya möjligheterna till maktutövning har rubbat samhällets psykiska balans.


Och så, till sist, en sång.
Andra bloggar om

politik

samhälle

Orwell

1984

Storebror

George Orwell


Monte Montgomery tolkar Little wing av Jimi Hendrix


osorterade länkar

Jag är upptagen i helgen, men här är några osorterade länkar så länge.

konst


Nätet 2.0?


Are you on drugs, son?


Det ryktas att Bergmans kåk kanske kommer att säljas, mot hans vilja.

Wilber säljer sin kåk, redan i livet, men det blir liv om det också.


Jorden är platt

image89

Vad får jag om jag bevisar att jorden är platt? Visst är det ett sorts trick, men ändå inte.


När folk nån gång i det förflutna beslutade sej för att jorden var platt så hade de empiriska indikationer att bygga på. Om man ser sig omkring så ser den nämligen platt ut.


Man kan t.o.m. säga att de hade rätt när de drog slutsatsen att jorden är platt, sålänge som det inte utesluter att jorden också är rund.

Jag hävdar att jorden är både platt och rund. Det är en lokal sanning att jorden är platt medans det är en global sanning att jorden är rund. Men till vardags, om man ska gå över vägen eller bygga ett hus, så är det mer praktiskt att utgå från att jorden är platt än att utgå från att den är rund.


Jag kom att tänka på detta gamla resonemang som jag förut har dragit på
Cognito, när jag läste om CDT, där rymden lokalt är tvådimensionell och globalt fyrdimensionell.


Dessutom tycker jag att Discworldserien av Terry Pratchett är en rätt kul fantasyserie.


CDT

Liksom LQG så förklarar Causal Dynamic Triangulation (CDT) hur själva rumtiden uppstår. I större skalor så beskrivs rumtiden som fyrdimensionell, men nära planckavståndet så beskrivs den som tvådimensionell. Med hjälp av en dynamisk triangulering beskrivs hur kvantfluktuationerna bygger upp dimensionell rymd som vår. (Kanske var det även så som rymden skapades vid big bang.) Man använder sig av geometriska simplex´. dvs en triangel i n dimensioner. Även tid är en av dimensionerna och CDT ser till att orsakerna alltid kommer före effekterna.


Teorin nöjer sig inte med ett ensamt geni med papper och penna utan kräver massiva datorsimuleringar för att producera resultat. Man har också frågat om det diskreta i metoden missar några möjliga tillstånd hos rumtidens dynamik. Markopoulou och Smolin har dock undersökt invändningarna och tycker att CDT verkar lovande.


CDT har en del likheter med LQD men de är inte identiska.


andra bloggar om

fysik
forskning

vetenskap

matematik


Stardust

Jag har varit på bio och sett Stardust, en rolig och smart saga inte utan mörka inslag. Efter en bok av Neil Gaiman. Med många kändisar som Michelle Pfeiffer, Robert De Niro, Claire Danes, Sienna Miller, Peter O'Toole, m.fl.
Sevärd.

Andra bloggar om

film

stardust

bio


Enad Front

"Det är en unik händelse att vi skriver en gemensam artikel. Våra båda tankesmedjors idéutveckling och publicistiska verksamhet stammar onekligen från olika idétraditioner. Men så står vi också inför en unik händelse."

skriver

Stefan Carlén

ordförande, Ordfront

Maria Rankka

vd, Timbro


Andra bloggar om

politik

övervakning

integritet

storebror


Loop Quantum Gravity

M-teorin tycks vara det stora framtidshoppet inom teoretisk fysik, men det är faktiskt inte den enda teorin idag som försöker att förklara "allting". Den del har problem med många-världar-teorin och hypostaserandet av elva dimensioner och vill gärna se alternativ. Det främsta alternativet idag är Loop Quantum Gravity.


Det började med att en Abhay Ashtekar försökte att formulera einsteinsk relativitet inom en kvantfysisk ram. Det gick vägen om man antog att själva rymden var kvantifierad, som pixlar eller mosaik.


På annat håll så sökte partikelforskare efter preoner, teoretiska partiklar som antogs bygga upp de kända elementarpartiklarna som verkade alldeles för komplicerade för att vara verkligt "elementära". Sundance Bilson-Thompson antog att preonerna inte var enkla punkter utan hade en struktur, som en sorts flätor.


Bilson-Thompson, Lee Smolin och Fotini Markopoulou Kalamara antog att flätorna kunde vara ren rumtid. De kända elementarpartiklarna kunde beskrivas som flätad rumtid. De föreslog sen att Loop Quantum Gravity kunde modellera standardmodellen med de kända partiklarna och krafterna.


Bilson-Thompson har skrivit att detta inte är preoner i den ursprungliga meningen av ordet. Han har också skrivit att flätade preoner ännu skulle kunna förklaras av m-teorin. Lee Smolin har attackerat m-teorins ställning inom amerikansk fysikforskning och har framhållit LQG som ett alternativ. Smolin har bl.a kritiserat bruket av alternativa universa inom fysiken:


The scenario of many unobserved universes plays the same logical role as the scenario of an intelligent designer. Each provides an untestable hypothesis that, if true, makes something improbable seem quite probable.


Även han har dock skrivit att LQG och m-teori skulle kunna vara varianter av samma teori.


Kalamara är bl.a intresserad av de matematiska antaganden som förutsätts i nutida fysisk forskning. Det är Markopoulou som har förklarat att kausaliteten fungerar som den ska i LQG. Enligt henne gör LQG universum till en kvantdator och det tredimensionella rummet existerar egentligen inte.


Andra viktiga namn för LQG är bl.a David Kribs, John Baez och Carlo Rovelli.


LQG tycks kunna förklara svarta hål utan att ta till singulariteter, LQG behöver inga osynliga dimensioner eller parallella världar, den tycks kunna ge en gravitationsteori (duh), men det återstår massor att göra, t.ex att hitta någon empirisk bevisning.


image88

Andra bloggar om

vetenskap
fysik

forskning


klimatdebatt - debattklimat

Klimatet tycks förändra sej. De flesta tror att det beror på växthusgaser som kommer från bilar och kor och sånt.


En minoritet envisas med att påminna om att det inte är bevisat och att klimatet tycks ha ändrats många gånger förut i Jordens historia, och mer än vad det förändras nu. Vädret är kaotiskt och har alltid varit.


Ickedestomindre så förblir det ett problem att klimatet förändras. Om det nu inte beror på nånting vi gör så tycks vi inte kunna göra nånting åt det.


Inte för att vi nu minskar utsläppet av växthusgaser speciellt mycket iallafall. Och alla förändringar vi gör ska tydligen ha en 50 årig eftersläpning i sina effekter.


Dock är alla överrens om att oljan kommer att drastiskt minska snart, vilket kan komma att leda till mindre växthusgasutsläpp, varesej vi vill det eller inte.


Så då får man väl nästan hoppas att klimatförändringen beror på växthusgasutsläpp så att klimatförändringarna kanske börjar avta om lite drygt 50 år eller så. Då är det ju nån nytta med det hela iallafall...


Sevärdheter

Snyggt, men inte riktigt på riktigt.

Fyrverkerier + blixtar utan komet finns dock i nästa länk. Många sköna bilder.


Steam Trek: the moving picture

"In space noone can hear you"


Filmcitat från hundra till ett.

Tråkig eller rolig? Bestäm själv.


Här är en kille som har dansat runt hela vår planet. Tyvärr är Matt numera utvisad från de flesta av Jordens länder efter att de har sett den där dansen. Blame it on the boogie.


Åenasidan redan döda städer.

Åandrasidan kommande spökstäder.


ööh ... en bloggpost till ...

Det var ett tag sen jag hade några vetenskapslänkar, så här kommer fyra på raken:


Superhjältetekniken
är (nästan) här.


Svarta hål kan innehålla egna universum.


Du trodde att du inte kunde se det men det kanske aldrig fanns där.


Vem har värsta antimateriastrålen?


Andra bloggar om

vetenskap
teknik

forskning

fysik


3 månader hösten -07

Det har gått tre månader sen jag började höstblogga 13/8 och jag verkar ha ett genomsnitt på ca 60 uips.
image87
Om jag twinglade af hårt hela tiden så skulle jag antagligen få högre, men annars så verkar jag ha en ganska stabil nivå. Och jag twinglar i princip aldrig.

Valis

image86

Valis betraktas av vissa som Philip K Dicks stora verk eller bästa bok. Det är såvitt jag vet den enda där han själv är med i handlingen som en (?) av huvudpersonerna.


Valis handlar om ett ockult sökande efter en högre vägledning i det moderna samhället. Vad jag har förstått så är delar av boken faktiskt självbiografiska och Dick var själv intresserad av att utforska det esoteriskas moderna uppenbarelseformer.


Att söka efter andar betraktas ibland som lätt neurotiskt, men att finna andar betraktas som fullt psykotiskt. Bokens huvudperson, Horselover Fat, är en drogtestande drifter som läggs in på psyket ibland och som har en ohälsosam dragning till döende tjejer som han vill hjälpa. Ett flertal gamla religiösa och esoteriska myter sammanfogas till en privat världsbild som är sammanvävd med Horselovers privata erfarenheter och problem.


Större delen av boken så framställs det som att Horselover och Philip K Dick är vänner, men mot slutet av boken så avslöjas det att de i själva verket är samma person, eller att Horselover är en dissociativ personlighet hos Dick. I boken Valis iallafall. Detta blir komplicerat eftersom bokens Philip K Dick naturligvis inte heller är identisk med verklighetens Philip K Dick, även om boken sägs vara delvis självbiografisk.


I boken så syntetiseras Philips två personligheter när de till sist tycks som om han har hittat något som är övernaturligt på riktigt (Valis). Man kan säga att det grundläggande problemet läggs utanför honom själv. Dock försvinner detta övernaturliga fenomen igen och även om det fortfarande verkar ha funnits så är detta tillräckligt för att Horselover Fat ska spjälkas från (bokens) Philip K Dick igen. En annan tolkning är att man bara kan vara en hel människa när det övernaturliga är inkarnerat i världen.


Andra bloggar om

Philip K Dick
Science fiction

litteratur

psykologi


bsf

MetalApe har plockat specialeffekterna ur gamla sf-filmer och jag tyckte att det blev kanon. Vad ska man med resten till?


Synd att Alienfilmen inte längre är tillgänglig due to copyrightclaims. Det enda från alien som verkar finnas på Youtube är alien vs. predator.


Kul dock att se The Black Hole igen. Det var en film som jag hade glömt bort. Här är en fantrailer.


En annan bsf med ett svart hål i periferin är Event horizon, en rymdrysare med Sam Neil och Laurence Fishburne.


En bortglömd sf med flera kända skådespelare är Flash Gordon med Max von Sydow, Topol, Timothy Dalton, Brian Blessed, m.fl. Den var snarast någon slags kitchig pastish på äldre sf från tretti-, förti- och femtiotalen, vilket var lite för knepigt för att ge den nån jättestor publik. Det var med den filmen som jag som tioåring upptäckte Queen.


Ingen av de tre sista filmerna bör ses av folk känsliga för dålig vetenskap i sf.


Hur tänkte du nu?

Rst Video

Tätare nät = mindre fiskar

Ingen, inte ens någon professor i juridik, känner till alla lagar och regler och förordningar som vi enligt lagen är skyldiga att känna till.
En nackdel med att ha ett så reglerat samhälle är att i de flesta antagligen bryter mot någon lag ibland, oftast omedvetet.
Om nu myndigheter eller något sådant skulle få för sig att t.ex undersöka en person ordentligt så är det inte osannolikt att man skulle kunna hitta nånting att slå ner på.
Folk i allmänhet anser sig vara laglydiga medborgare och räds inget övervakningssamhälle därför att dom tror att dom själva inte har nånting att dölja.
Men det vet dom ju inte.
De flesta av de felaktiga bidragsutbetalningarna tycks t.ex ske av misstag.
Poliser ser oftast mellan fingrarna på småbrott eftersom alla begår dom, men ju mer övervakade vi blir desto mer bevis kommer det att finnas även på mindre överseelser och desto svårare kommer det att bli att bortse ifrån dom.


Några lästipps:

Piratpartiet, Promemorian, Opassande, Projo, Basic Personlig, Lars Olofsson, Texplorer, Deep Edition, Christian Engström, Frendo, Falkvinge,


Andra bloggar om

övervakning

trafikdatalagring

mobiltelefoni

kommunikation

integritet

datalagringsdirektivet


Svartjobb och bidragsfusk

Regeringen uppskattade kostnaden för bidragsfusk till minst tjugo miljarder, men Försäkringskassan bedömmer att det snarare är en miljard. Alla felbetalningar kostar totalt 3,5 miljarder. En av Skatteverkets viktigaste prioriteringar är svartjobb som varje år kostar statskassan hälften av de hundratrettiotre miljarder som den beräknas missa varje år.


Wadström och Valtersson med flera skriver om detta.

Framtidstanken hävdar att höga skatter leder till svartjobb som leder till ett övervakningssamhälle.

Utsikt från ett tak tror inte att höga skatter leder till mer svartjobb.

Peace, love and capitalism hävdar att svartjobb iallafall är bättre än bidragsfusk


Folk som medvetet bidragsfuskar kostar en miljard. Folk som omedvetet fyller i de krångliga blanketterna fel kostar två och en halv miljard. Folk som betalar hantverkare och städerskor i handen kostar sextifem miljarder, om man förutsätter att alla de där jobben hade blivit av om de hade beskattats, vilket inte är självklart. Åttiosju procent av allt svartjobb rör mikroföretag. Inom regeringen tycks fp och m vara överrepresenterade.

Under tiden går den svenska ekonomin och den svenska staten med vinst. Svartjobb tycks egentligen inte vara ett allvarligt problem för Sverige. Och bidragsfusk tycks vara det ännu mindre. Men visst vore det bättre om alla alltid var hederliga. Hur man skulle få alla att bli det vet dock ingen. "Sänk skatten", "öka kontrollen", "höj straffen". Är det verkligen värt det om det nu inte är ett allvarligt problem? Kanske är sänkt skatt eller ökad övervakning mål i sej för vissa?

Andra bloggar om
bidrag
skatt


Lag och kod

Madeleine Leijonhufvud klagade på Fredrik Lindström för att han var språkanarkist och hon sa att det gick inte för sig inom juridiken. Där måste termer vara väldefinierade.


Snart sagt alla yrken utvecklar sin egen terminologi. Juridiken är inte unik på så sätt. däremot skiljer den nog sig från de flesta högutbildade yrken genom att ha en yrkesteminologi som ofta ligger till förväxling nära vardagsspråket.

T.ex så är "rättvisa" i juridisk mening ett annat ord med en annan betydelse än "rättvisa" i vardaglig mening. Man är "oskyldig" ända tills man blir dömd av en domstol, sen är man "skyldig", vilket alltså inte är samma sak som att man verkligen har gjort brottet. Jag skulle helst se större skillnad mellan jurist-svenska och vardaglig svenska, annars blir det rätt mycket nyspråk över det hela.


En viss slags kyla som utstrålar från byråkrater och blanketter avslöjar att det egentligen är en slags maskinintelligens som man har att göra med. Formalia är allt som existerar i den ontologin.


O'Reilly Radar skriver om prof. Lawrence Lessig som myntade sloganen Code is law. O'Reilly visar några visualiseringar av Dan Kaminsky som ska visa hur strukturerad en textmassa är. Han konstaterar att

"Legalese is a massively structured dialect."


Det finns en skillnad mellan muntlig och skriftlig tradition inom juridik. England har en mer muntlig tradition där tidigare domslut väger mer än skrivna lagar. En muntlig tradition kräver en mer enhetlig kultur.IT innebär ett nytt tredje alternativ till löst tal och rigida texter, det tredje alternativet till tal- och skriftspråkskulturer.

Detta ligger naturligtvis i framtiden, men en ny syn på människor och information ger en i grunden ny syn på juridik.

image85
Andra bloggar om

juridik
rättvisa

kod


Snow crash

"Wait a minute, Juanita. Make up your mind. This Snow Crash thing - is it a virus, a drug, or a religion?" Juanita shrugs. "What's the difference?"


Snow crash är kanske inte det bästa litterära verket någonsin men det har andra kvaliteer. Den har fått intressant kritik, men mest teoretisk och filosofisk.När idéerna i Neuromancer till sist började kännas urlakade så gjöt Snow crash nytt blod i cyberpunkgengren. Spännande fantasier om filosofi, mytologi, historia och arkeologi.

På ett rätt så positivistiskt sätt så likställs betydelsen av en informationsmängd med konsekvenserna av denna informationmängd. "Förståelse" är bara en bieffekt. Det är en gemensam teori både för väckelsepredikanten som knackar på din dörr och försöker omvända dej med guds ord och för det influensavirus som du får när du tar honom i hand. Bägge är exempel på invaderande aggressiv information.


"We are all susceptible to the pull of viral ideas. Like mass hysteria. Or a tune that gets into your head that you keep on humming all day until you spread it to someone else. Jokes. Urban legends. Crackpot religions. Marxism. No matter how smart we get, there is always this deep irrational part that makes us potential hosts for self-replicating information."


Dessutom så är den virtuella värld som beskrivs i boken några steg närmare att bli verklighet nu. En av Google Earths grundare hävdade att Snow Crash var en av inspirationskällorna.


-Vänta lite, Juanita. Bestäm dej. Det här bloggfenomenet - är det ett virus, en drog eller en religion?
Juanita rycker på axlarna.
-Vad är det för skillnad?

Andra bloggar om

Snow crash
science fiction

science fact

cyberpunk