Simulacra

Det talas om en digital revolution. Fysiken har blivit information, den tunga, tröga materian är sönderabstraherad. Higgspartikeln ska förklara trögheten och gravitonen ska förklara tyngden, ingen av partiklarna har hittats.


Tegmark har ett informationsbevis för mångavärldarteorin - informationen väger tyngre än materian. Köp två rader programkod för oändligt många universa. Snacka om inflation.


Inom biologin så återkommer informationsperspektivet på flera olika nivåer; dna, signalsubstanser, immunförsvar, neurologin osv. Psykologin har blivit "kognitioner" - informationsprocessande i vår "wetware".


Datorn har blivit universalmetaforen eftersom datorn är en universalmaskin. Informationsparadigmet är alltså en utveckling av den moderna tidens maskinmetafor för tillvaron (klockan t.ex).

Men allteftersom informationssystemen blir alltmer komplexa och kaotiska så kommer kanske grundmetaforen att närma sej en romantisk organicism, urspungligen formulerad som en protest mot maskinmetaforen?

andra bloggar om
filosofi,


Atjo! Prozac!

Gud är död, Marx är död och börsen väcker inget större förtroende heller. Det är inte utan att man undrar vad man har att hoppas och tro på egentligen. I Storbritannien, ett land med stora sociala klyftor och massiv övervakning, så skrivs det ut mängder av antidepressiva medel. Läkarna säger att de är medvetna om att de antagligen överpreskriberar.


I en ny rapport meddelas det att Prozac och andra SSRI-preparat inte ger bättre resultat än placebo, utom för riktigt kraftigt deprimerade. Vad det betyder är att folk faktiskt upplever att de blir mindre deprimerade av Prozac och liknande men att det huvudsakligen beror på självsuggesion.


Det betyder dock inte att SSRI-preparat inte fungerar. Faktum är att när placebo går bet på de mest deprimerade, då visar det sig att SSRI-preparat faktiskt fungerar på dessa de svåraste fallen. På de allra flesta som får SSRI utskrivet så verkar deras neurokemiska effekt dock övertrumfas av deras symboliska effekt.


Vi behöver något att tro och hoppas på. Även för att aktivera våra självläkande krafter. Det är intressant att medan traditionell och alternativ medicin i hög grad verkar utnyttja placeboeffekten så verkar modern skolmedicin försöka att undvika den till varje pris. I många läkemedelsstudier så är placeboeffekten större än den vetenskapliga effekten. University of California beräknar att Prozac antagligen har förhindrat 33600 självmord i USA mellan 1988 och 2006.
andra bloggar om

prozac,

SSRI,

medicin,

psykologi,

psykiatri,

depression,


Mera transhumanism

Transhumanister som Nick Boström har en tendens att tro att den personliga integriteten är dömd. Politiska och juridiska medel räcker inte mot de nya teknikerna som just nu utvecklas. Tidningen Mobil intervjuade Anders Sandberg 19e mars 2007. Han säger där något om vilken teknik vi kan vänta oss.


Aktuellt på transhumanismfronten är en diskussion i Second Life mellan Anders Sandberg och Natasha Vita-More söndagen 9e mars om rätten att omforma sin kropp hur man vill. Diskussionen är kopplad till extropiacore i second life och sl-transhumanists-bloggen.

Annat: Här är ett papper som Sandberg och Boström har skrivit tillsammans, om cognitive enchancement.


andra bloggar om

integritet,

transhumanism,


skojiga ledarskribenter

Det blir inget klokt inlägg idag heller. Men jag kan länka till två humoristiska borgarbloggare. Sanna Rayman skriver om hjärntvätt och tuttar, och Gudmundsson uppmärksammade alla hjärtans dag genom att rapportera om forskningen som visar att strippor får mer dricks när de har ägglossning och är som mest fertila.

andra bloggar om
hjärntvätt,
tuttar,
ägglossning


Må dåligt konstruktivt

Rockbranchens främste hovfotograf under 80- och 90-talet var Anton Corbijn, som gav band som Depeche Mode och U2 en särpräglad seriös attityd. Unden den epoken var Corbijn en slags motideologi, uttryckt genom bilder, som fungerade som komplement till den glättiga retuscherade mainstreamstilen.

Med sin första spelfilm återvänder han till ursprunget, till Joy Division som han kände under sent 70-tal. Deras skivbolagsboss som signade dom, dog strax innan filmens premiär, så det känns som om varvet är fullbordat.


Joy Division lät som ett synthband fastän de använde sej av analoga (el)instrument. De influerade banden som kom bara några år senare lät mycket som Joy Division genom just att använda keyboards. Speciellt trummisen och basisten låter riktigt maskinella.

Trots att bandet bara släppte två album så har de blivit grymt inflytelserika. Det sparsamma materialet passar på sätt och vis deras minimalistiska stil, där dom lyckas göra väldigt mycket av rätt lite. En malande monoton bas lyckas förmedla både hopp och hopplöshet på samma gång.


Appropå högerextremeismen. Var kom den ifrån? Jag kan bara spekulera. Det förekommer ju naturligtvis främlingsfientlighet i engelsk arbetarklass. Det kan ju ha varit en influens. Sen så hade ju Bowie sin thin white duke-period just när Ian Curtis lyssnade på honom. Det var rätt säkert en stor influens.

Hur som helst så verkar Ians politiska uppfattningar vara mer förvirrade och känslomässiga än genomtänkta. Han verkar på det hela taget vara en rätt ansvarslös yngling. En begåvad ung man som hade mycket att vinna på att växa till sej en aning.

Istället hängde han sej.
Tydligen har det funnits en kult av honom sen dess.
Jag är inte en del av den.

Men filmen var jättebra.

andra bloggar om

film,

Control,

Ian Curtis,

Joy Division,

Anton Corbijn,


Apokalypsens förtrupper

I en bok som jag har, Hjärnans mysterier, (ISBN 91-7030-270-7) så finns det på s. 182f ett avsnitt om moral, och på s.183 en tabell över olika moraliska ställningstaganden i olika religioner.

En sak som slår mej är att i katolska kyrkan så är allting "synd" - utom djurplågeri.

Istället för att onanera så bör alltså en katolik sparka hunden tills det känns bra igen.

När jag räknar efter så är det också katolska kyrkan som jag har minst uppfattningar gemensamt med.
På första plats kommer "sekulär" följt av "buddism" och "protestantism".
Allra sist kommer alltså "katolicism". Efter både "judendom", "islam", och "hinduism".

image117


andra bloggar om
katolik,
religion,
katoliker,
katolicism,
katolikerna,
katolicismen,
katolska kyrkan,


Sweeny Todd - The demon barber of Fleet Street

Jag har varit och sett Sweeny Todd.
Den var faktiskt riktigt underhållande.
Sweeny Todd råkar också vara en av de få musikaler som jag har sett på scen.

andra bloggar om

Sweeny Todd,

Film,


Glädje kan va danska barer

Vi är ändliga begränsade varelser och på rent neurologiska grunder finns det antagligen en övre gräns för hur mycket lycka vi kan känna. Därför är det inte så konstigt om lyckonivåerna inte fortsätter att stiga i takt med den ekonomiska tillväxten.

Lyckan är ju bl.a till för att orientera oss i vår omvärld och därför så måste ju en "normal" ekonomisk standard resultera i en"normal" lyckonivå och lyckonivån bör alltså korrigeras neråt när ekonomin blir bättre.

Att mäta lyckotendenser över generationsgränser torde också innebära stora problem som jag inte har sett att någon nämner.


Vi kan inte förvänta oss att mer av den gamla tekniken ska göra oss mycket lyckligare. Ännu fler tv-kanaler och ännu billigare charterflyg. Det behövs ny teknik för det.


Jag har ju ett förflutet inom miljöpartiet där många är tillväxtkritiker och anser att miljöproblemen beror på ekonomisk tillväxt (löst uttryckt). Jag föredrog att hellre härleda miljöproblemen till vissa konkreta tekniker. Tillväxt skulle inte behöva vara ett miljöproblem om bara annan teknik fanns.

Och tekniken utvecklas och förbättras hela tiden, vilket är en orsak till att vi har ekonomisk tillväxt till att börja med. Till skillnad från många gröna så var ju Marx på sin tid tillväxtoptimist, för att nu nämna en annan etablissemangskritisk rörelse.


Det intryck man får av jämförelsen mellan länder är att lycka bygger på ett absolut/objektivt värde som är avtagande ju mer rikedom man får, samt på ett relativt/subjektivt värde som leder till mer lycka i ett mindre ojämlikt samhälle. Andra tolkningar av statistiken är dock troligen möjliga. Statistik brukar alltid gå att tolka på flera sätt.


Jämför man
listan över lyckliga länder med listan över högskatteländer så ser åtminstone inte jag någon stark motsättning mellan skatter och lycka. Snarare tvärtom. Högst skatt i denna tabell har Sverige som är sjunde lyckligaste landet. Näst högst skatt har Danmark som är det allra lyckligaste landet. Jag har dessutom för mig att Danmark nyligen har blivit landet med högst skattenivå i världen.

I världen finns nästan 200 länder och de flesta högskatteländer återfinns rätt högt upp på listan över lyckliga länder, och vise versa. Jämför själv. "Störst lycka fanns i länder med hög materiell standard, politisk frihet, social jämlikhet och tillgång till kunskap." Låg skatt tycks inte vara en garanti för lycka i ett land.

Riktigt hur man ska förena detta med Veenhovens forskning som visar att mängden välfärd i ett land spelar liten roll för lyckan, vet jag inte. Det tycks som om sambanden är komplexa och som att större nyansering behövs i forskningen. Han argumenterar dock inte emot välfärdsstaten.


"This does not mean that the welfare state should be written off altogether. The system may not produce more wellbeing but neither does it produce less. Generous or meager collective insurance is therefore a question of (political) taste."


Daniel Lind gissar att det skulle kunna röra sej om två konkurrerande modeller.


Nordling nämner t.ex Richard Layard som har kommit fram till att ekonomisk utveckling har betytt ganska lite för människors lycka. Kort sagt så har mer pengar en avtagande vikt för lyckan. Mer pengar betyder mycket i u-länder, mindre i i-länder. Mer för hundra år sen, mindre idag. Layard vill t.o.m. motverka tillväxt genom skatter eftersom tillväxt enligt honom ökar statusskillnaderna och därmed gör fler olyckligare.


För Norberg tycks ekonomisk tillväxt vara en bieffekt av att vi är aktiva och kreativa vilket i sin tur gör oss lyckliga. Tas utmaningarna bort blir vi olyckligare liksom om den ekonomiska nivån istället skulle sänkas. Infrias inte våra förhoppningar om framtiden så blir vi också olyckliga. Sedan så fortsätter faktiskt lyckan att öka även i Europa och USA, påpekar han, fastän långsammare.


Appropå framtidsutsikter - 60-talisterna kommer antagligen också att ha sämre pensionsvillkår än 40-talisterna. Det är ett trendbrott.


Medan Layard argumenterar mot tillväxt och för högre skatter så argumenterar Nordling och Norberg för tillväxt och lägre skatter. Lyckoforskningen verkar dock inte ge några solklara policyrekommendationer. Att ha höga skatter som i Sverige verkar fullt förenligt med både hög tillväxt och höga lyckonivåer. Däremot kanske vi behöver ha en ljusare och mer optimistisk livssyn. Det är dock kanske inte fixat på en förmiddag.

Jag har egentligen ingen lust att debattera med Nordling eftersom hans huvudsyfte är att argumentera för sänkta skatter, så i längden så skulle jag antagligen tvingas in i en debattposition där jag bara sitter och försvarar höga skatter. Liberaler som Nordling och Norberg reagerar ju på lyckoforskningen eftersom det inte är självklart hur den stödjer deras ideologi.


Enligt lyckoforskaren Martin Seligman är lyckans komponenter nöje, engagemang och mening med livet.


Sen så kan ju det utilitaristiska i lyckoforskningen också debatteras. Någon annan gång.

image116
http://crimsondevotchka.files.wordpress.com/2007/03/world_map_of_happiness.jpg

Dekret från lyckoministeriet,
The pursuit of happiness,

andra bloggar om
lycka,
välfärd,
tillväxt,
politik,
samhälle,
psykologi,
lyckoforskning


Avund är inte grejen

Danne Nordling är en ekonom som bl.a har arbetat som utredningschef på Skattebetalarnas förening. Han huserar på bloggen Skattepolitik och samhällsfilosofi där han argumenterar för sänkt skatt.


Nordling ställer
en intressant fråga "Vilken relevans för fördelningspolitiken har den moderna lyckoforskningen?" Hans slutsats är också plausibel:

"Att dra in ett så vagt begrepp som självkänsla i fördelningspolitiken förefaller förhastat."

Detta kan jag hålla med om. "Självkänsla" är ett vagt och svårhanterligt begrepp i vardagspolitik.
Vidare forskning skulle kanske i längden kunna ändra på detta.


Hans referens till mej ser ut så här:

"Det bästa är kanske att inte vara avundsjuk eller att behandla sina tendenser till avund?"

Jag skrev egentligen ingenting om "avund", och ordet "behandla" skulle i värsta fall kunna tolkas nedlåtande.
Jag skrev om att olycka antagligen har både yttre och inre orsaker.
Nordling verkar ansluta sig till tolkningen att olycka enbart beror på inre egenskaper och att den sociala avunden enbart är en efterhandskonstruktion.
Dock håller jag med honom om att "avund" inte är den bästa grunden för en fördelningspolitik.


Melodifestivalen för 10 år sen.


andra bloggar om

Danne Nordling,
lycka,

lyckoforskning,

samhälle,

politik,


Strindberg och Swedenborg

Jag har roat mej med att läsa i Strindbergs Inferno - en ganska kort och förvirrad bok ,men intressant. Han berättar om alkemiska experiment, om magi och mystik, om att tveka mellan ateism och katolicism. Som alla konstnärer så lär även Strindberg känna irrationaliteten, utforskar den inifrån, bedömmer den på dess egna villkår.


Strindberg anses oftast tillhöra vänstern men överför hans åsikter till dagens samhälle så är han snarare libertarian. Trots att han sympatiserade med revolutionära socialdemokrater som tidningen Stormklockan var Marx var aldrig någon idol för Strindberg. Här är
en kul forumdebatt.


Strindberg var mest politiskt radikal när det var som hippast, under 1880 respektive 1910-talet, liksom han var naturalist, symbolist och expressionist när det var som mest inne. Ur den synvinkeln var han en trendkänslig posör, lika mycket som genial nyskapare. Visst kritiserade han skadeglatt samtida kolleger som han inte tyckte höll måttet, men han kunde också smickra in sej hos den strategiskt viktige Brandes.


Till en början verkar han tillhöra någon slags frihetlig vänster. Sedan tycks Nietzsche vara en förebild.

Under Strindbergs infernokris är diverse mystiker på tapeten som t.ex Swedenborg. Även i hans verk märks en förändring från anarkism, realism och naturalism till mystik, symbolism och ockultism.

Under sina sista år kritiserar han mera nyktert samhällsfenomen igen, men kanske utan stort hopp om förändring. De sista åren var han religös synkretist och trodde att hans undermedvetena stod i förbindelse med världssjälen. Efter hans död paraderade tusentals arbetare Stockholm gator till minne av den store författaren, tjänstekvinnans son och arbetarnas vän.


Swedenborg har haft många framstående läsare genom århundraderna, t.ex:

Carl Love Jonas Almqvist (dråpare och) förespråkare av fri kärlek

Hellen Keller, blind och döv filosof

Henry James, William James pappa

D T Suzuki, zenintroduktör (och alkoholist)

Jorge Luis Borges, argentinsk författare

Strindberg, reaktionär anarkist och nationalförfattare


26 år gammal skriver Swedenborg hem om några uppfinningar han säger sej ha gjort:


"en u-båt (!), ett slussystem, lyftkranar som utnyttjar vattnets flytkraft, en flygmaskin (!), rep av stor hållbarhet, ett musikaliskt universalinstrument, automatvapen, en vakuumsug. Några av de teorier Swedenborg framlägger och får erkännande för är bl a läran om atomerna samt nebulosateorin, dvs att solen är ursprunget till vårt planetsystem; vidare att ljus är vågformigt, och att magnetism och elektricitet hör ihop."


Jag antar att det är möjligt att han i teorin behandlade dessa ämnen. Jag har förgäves sökt efter mera material om den vetenskaplige Swedenborg. Sveriges första vetenskapliga tidskrift, Dædalus Hyperboreus ges 1715-17 ut av Swedenborg och Christopher Polhem. 28 år gör Swedenborg stora insatser för att förbättra gruvnäringen, som vid denna tid var den viktigaste näringen i Sverige. Han fortsätter 1718-43 att skriva i vetenskapliga och filosofiska ämnen och blir känd även utomlands.


1743-44 får han någon form av religiös uppenbarelse och en ny livssyn. 60 år gammal börjar han skriva ner sina profetiska verk. De storslagna och påtagliga apokalytiska visionerna leder oftast i verkligheten till smärre sociala reformer. Apokalypsen innebär att den gamla kyrkan ska ersättas av en ny. Kristus återkomst utgörs av Swedenborgs egen nya bibeltolkning. Bibeln består enbart av allegorier och symboler och beskriver människans andliga utveckling och ingen världshistoria. I Swedenborgs bibeltolkning förenas tanke och tro, vetenskap och religion. Gud dömer ingen levande eller död: De onda söker sej frivilligt till helvetet.

En fristående församling av hans nya kyrka kunde snabbt grundas i England men var förbjuden ännu ett sekel i Sverige. Det finns många lärjungar just i Afrika och hans kyrka var fort ute med att motarbeta slaveriet, liksom med annat socialt arbete. De bildade kanske världen första konsumentkooperativ. Äktenskaplig kärlek var mycket viktig, men Swedenborg uteslöt inte helt en liten smula otrohet för den äktenskapliga harmonins skull.


Swedenborg dör 1772 i London. Han begravs i svenska kyrkan i London. 1908 flyttas hans kropp till Uppsala domkyrka där han har en sarkofag i ett kor på södra sidan men hans kranie köptes först år 1978 av Svenska Kungliga Vetenskapsakademien för 10 664 dollar och är då världens dyraste kranium.


Andra kranier på vift har varit Descartes, Benthams, Mozarts och Bachs.

andra bloggar om
Strindberg,
Swedenborg,


Monokultur

Klonade produkter smygs kanske ut på marknaden finns antagligen redan inom medicinindistrin

I guvernör Schwarteneggers film the 6th day, från 2000, så finns det ett företag, Re-pet,

som klonar husdjur så att man har en backup när det gamla går sönder.
Den idén börjar nu bli verklighet.


image115

http://pharyngula.org/index/weblog/comments/the_debate_is_over_we_need_that_clone_army_now/

andra bloggar om
kloning,
kloner,
Klondike,


The pursuit of happiness

SvD rapporterar att FoF rapporterar att en forskare vid en handelshögskola i Danmark rapporterar att vänstervridna är mer olyckliga. Han säger att vänsteranhängare är olyckliga för att de uppfattar samhället som orättvist. Det väcker många frågor.

Är man olycklig för att man är vänster, är man vänster för att man är olycklig eller finns det en bakomliggande tredje faktor, t.ex inkomstnivå, utbildningsnivå eller nått annat?


Eller mer grundläggande: Är man vänster därför att man uppfattar samhället som orättvist ?


De liberaler som kommenterar verkar tolka sambandet som att vänstern blir olycklig för att de har ett negativt synsätt (alternativ 1) medan de vänstrare som svarar hävdar att de bara har ett realistiskt synsätt på saker och ting och att liberalerna är lyckliga för att de är födda i goda omständigheter och blundar för andras situation.


Vänsterflanken tror att om bara samhället ändras först så blir de lyckligare sen och liberalerna tror att om vänstern bara ändrar tankemönster först så kommer de att ha lättare att förbättra sina liv och sina omständigheter sen.


Men om en skeptisk hållning nu delvis är nånting medfött? Då har både vänstern och liberalerna fel.

Mer pengar gör dej inte nödvändigtvis lyckligare vare sej de kommer från individuell lönesättning eller högre kollektivavtal. Först på senare tid har kognitiv terapi och stämningshöjare kunnat erbjuda något alternativ till dessa gamla lösningar. Var glad först och bestäm sen hur mycket du vill tjäna.


Visst måste folk tillåtas att vara deppiga, ledsna, sorgsna och kritiska men det är också rätt självklart att om man verkligen kunde välja själv så skulle man helst inte vilja vara det. Det handlar inte om att folk inte duger som dom är utan om att alla vill må så bra som möjligt.


image114
http://www.punkbuttons.de/catalog/index.php/cPath/22_26?osCsid=80cd336c5025ffde5b7cf0c456ff0c53


andra bloggar om

psykologi,

politik,
samhälle,
lycka,
vänstern,


Saker som inte händer

Svt visade Vem älskar Yngve Frej strax efter att Slas hade lämnat in. Om en gammal skomakare som bor bland några gamla bönder långt in i skogen. Det kommer fram att i deras ungdom så var detta en livlig trakt men fullt av folk och fä i skogen runtomkring, men idag så har livet flyttat någonannanstans och bara de för dumma eller envisa för att flytta efter bor fortfarande kvar i den nu kusligt tysta skogen.

Av en slump så får de en säljande idé som drar folk ett litet tag. Vad som verkade vara början på något nytt rann snart ut i sanden. När filmen slutar så är läget snarast ännu mera hopplöst än i början. De är bortglömda redan innan de är döda och när de snart dör allihopa så spelar det ingen roll alls.

Det är en medmänsklig värme i filmen men slutet känns rätt mörkt och kallt. Pugh Rogefeldts musik snarare kommenterar filmen än är en del av den eftersom ingen som är med i filmen skulle lyssna på folkrock från sjuttiotalet.

Jag hade gärna velat se Control och I'm not there men hittills så har de inte funnits här i Umeå. Jag hade behövt ladda ner dom. Ibland känns det som om man bor långt ut i skogen.


andra bloggar om

Vem älskar Yngve Frej,

Slas,


Controversy

Under 80- och 90-talet var Prince en spännande och begåvad artist som både lyckades vara nyskapande och experimentell samtidigt som han hade stora kommersiella framgångar. Bl.a Miles Davis uttryckte sin beundran för Prince och hade velat samarbeta med honom, men det blev aldrig av. Det börjar dock snart bli 10 år sen som han var intressant musikaliskt senast. Han fyller 50 i år.


Han lyckas dock att hålla intresset uppe, som han alltid har gjort, genom att vara excentrisk. Prince har alltid spottat ur sig mängder av material och en hel del av det har tidigare också varit riktigt bra. Redan på första plattan 1978, när han var 20 år, spelade Prince alla 27 instrumenten. På alla (?) hans skivsläpp har det stått "Produced, Arranged, Composed and Performed by Prince."


Redan från början så anspelade han hårt på sex, hade extravaganta scenkläder och ständigt höga klackar. Han har också varit en kristen sökare och är sedan 2001 Jehovas vittne. Sedan dess har han tonat ner sexualiteten i sin image.


Han har alltid varit väldigt tystlåten på intervjuer, som han har gett väldigt sällan. Runt 1986 hade han en period när han försökte sluta att prata öht och istället kommunicera telepatiskt med folk. 1993 bytte han namn till en symbol som inte gick att uttala.


Detta hade att göra med hans pågående konflikt med Warner Bros. Han kämpade alltid med bolaget för största möjliga kontroll över sin musik och sina produkter. Han kände att Warner ägde Prince och alltså blev han någon annan. 1996 var han fri från kontraktet.


"On June 12, 2006, Prince received a Webby Lifetime Achievement Award in recognition of his "visionary" use of the Internet; Prince was the first major artist to release an entire album, 1997's Crystal Ball, exclusively on the internet. Ironically, many orders for Crystal Ball that were made on Prince's then-website, 1800newfunk.com, were not received by mail until long after the album was released to record stores."


Hans webbsidor har ofta levt ett eget liv till skillnad från en del andra artisters pliktskydiga nätnärvaro. 2004 gav han bort skivor gratis till publiken under Musicology-turnen. 2007 gavs en ny cd, Planet Earth, bort gratis med en dagstidning i Storbritannien varefter cdn släpptes som vanligt i resten av världen.

I september 2007 deklarerade han att han tänkte stämma Youtube och eBay för att de inkräktade på hans copyright. I november bildades Prince Fans United av flera princefansidor och liknande som hade uppmanats att sluta använda sig av allting som liknade copyrightskyddat material.

Och nu senast så har han alltså, tillsammans med Village People, stämt The Pirate Bay, i tre olika länder.


Prince tycks vilja utgöra ett tredje alternativ till båda sidorna i fildelningskriget. Han har alltid velat ha full kontroll själv.

image113
http://www.morethings.com/music/prince/prince_rogers_nelson_images/index.htm


andra bloggar om

Prince,

The Pirate Bay,


500vlog,
video,
vlogg,
vlogs,
vlogga,
vloggar,
vlogging,
videoblogg,

Planetnytt

Den här gången är det ett helt solsystem som liknar vårt eget. Kanske. Egentligen har man bara sett två planeter i systemet, men de påminner mycket om Jupiter och Saturnus och systemet skulle kunna ha mindre stenkulor innanför gasjättarna. Jag har redan tidigare skrivit om datorsimuleringar som tyder på att jordliknande planeter kanske kan vara rätt vanliga. Jag har också skrivit lite allmänt om exoplaneter när Gliese 581 var aktuell.

andra bloggar om
astronomi,
vetenskap,
exoplaneter,
planeter,
rymden,
rymdforskning

En blekt blondins låtskrivare

Vi har fortfarande en jobbig förkylning som cirkulerar mellan oss i familjen. Jag kan inte skriva nåt vettigt så jag publicerar det här gamla utkastet som det aldrig kommer att bli nåt av:


Linda Perry hade fem bröder och en lillasyster. Hennes mamma hade brasilianskt påbrå och hennes pappa portugisikt. Hennes mamma hade bl.a jobbat som modell, designer och detektiv och hennes pappa hade bl.a varit ingenjör och musiker.

Som ung i Springfield och San Diego hade Linda både njurbesvär och drogproblem. Hon kom till San Franscisco som 21 åring rekryterades till ett band som hon snart tog över och vars första skivsläpp blev en stor framgång. När de framträdde hos Letterman hade Linda en stor "dyke"-sticker på gitarren.

Hon lämnade bandet när de kämpade med andra albumet och släppte några soloplattor, startade eget skivbolag och sålde låtar till mer kända artister som Christina Aguilera, Pink, Courtney Love, Sugababes, Robbie Williams, Kelly Osbourne, Enrique Iglesias, James Blunt och Gwen Stefani m.fl. Under grammygalan 2003 så hoppade Linda på Gwen Stefani, kopplade ett strypgrepp och krävde att de skulle skrivs låtar ihop.

"VH1: So what happened?

GS: She came up to me at the Grammys right when Pink and Christina [were happening] and she was getting of her rewards of all her hard work. I was so happy for her, because I know her whole story. We were the first two girls signed to Interscope. She put me in a choke hold and said, "We're gonna write songs together!" I was kind of like, "Okay." And then, when I came off the tour, that's when the label called and said, "She's ready to go." And I'm like, "I'm not ready to go yet. I've been sleeping. I'm tired and I'm not ready." "

Gwen hade skrivkramp och var motvillig att sätta igång. Linda utnyttjade detta så att singeln de gjorde ihop kom att handla om att få tummen ur och fånga tillfället (bl.a). Videon illustrerade även processen bakom låten. Tidigare hade bägge kvinnorna låtit mera rockiga och detta var bägges första mera electro/dance-liknande låt. Som soloartist så har Gwen fortsatt på 80-tals spåret med electro och dancemusic influenser.

No doubt började som ett ska- och dancehallband som blev populära när de blandade in new wave i ljudbilden. Kanske hade Linda fastnat för Gwens tidigare hit Just a girl med dess tonårsfeministiska tema. Annars verkar Gwen inte vara någon extrem radikalfeminist. Läser man om henne så är det hår, makeup, kärlek och barn som hon tänker på. Bland annat. Men begåvad och framgångsrik är hon naturligtvis.

Linda har flera gånger covrat Zeppelinlåtar. Hennes band hette 4 non blondes och Gwen är inte heller naturlig blondin.

andra bloggar om
Linda Perry,
Gwen Stefani,
No doubt,


För att vänstra en aning

Efter att Isabella blev (fjol)årets politiska bloggare så har prostitutionsdebatten fortsatt att vara het.
Liberaler tycker att vuxna människor bör få sälja och köpa sex bäst de vill,
vänsterfolk är mer eller mindre emot prostitution och
konservativa tycks intressant nog ha en liberal inställning till prostitution trots att familjevärnare traditionellt har varit distanserade till prostitution, i bästa fall ett nödvändigt ont.

Intressant att se hur vänstern börjar att vrida och vända på problemet:

Svensson, Kamferdroppar, Loke, Opassande, Cattis blog, Red Libertarian, Peter Karlberg,
sen hävdar Isabella ju också att hon är vänster:

Att arbeta som eskort,

andra bloggar om
prostitution,
sexarbete,
sexarbetare,
sexköpslagen,


Hur var det nu igen?

Redan under äldre stenåldern förekom spridda försök till odling över världen. När så senaste istiden tog slut för ca 10.000 år sedan så uppstod jordbruket spontant på minst sex olika ställen i världen och har sedan dess verkat konstant.


Detta kallas för den agrikulturella revolutionen och hade verkligen revolutionära effekter, åtminstone på lite längre sikt. Människan blev mer bofast än förrut vilket några årtusenden senare ledde fram till uppkomsten av städer, högkulturer, skrivkonsten och den officiella världshistorien (som börjar med skrivkonsten).


Utvecklingen av jordbruket och spridningen av nya tekniker har varit ryckig. Nydaningar har följts av stagnation eller regression. Redan under Romarriket använde man sig av järnplogar och treskifte men dessa föll ur användning under den mörka medeltiden.


Under 1000-talet började dessa användas igen vilket ledde till högmedeltiden, med ekonomiskt välstånd och befolkningsökning. Vissa problem med arbetslöshet förekom även. Efter Digerdöden under 1300-talet dröjde det till 1600-talet innan Europa hade kommit upp i samma befolkningssiffror igen.


Under 1700-talet förnyades jordbruket på nytt. Detta gjorde att än färre människor kunde försörja än fler människor. Detta ledde till att befolkningen och efterfrågan ökade men så även arbetslösheten. Agrarsamhället blev mindre agrart.


Missväxt blev ett mindre hot och kampen för överlevnad inte lika naturgiven som förut. Detta var en nödvändig förutsättning för den industriella revolutionen i England mellan 1760 och 1840.


Det moderna västerlandet blev världshistoriens första postagrara samhälle.


Detta kallas för den agrara revolutionen, till skillnad från den agrikulturella revolutionen. Den agrara revolutionen ligger bakom världsbefolkningens expolsionsartade ökning de senaste två seklerna.


Malthus som i början av 1800-talet hävdade att befolkningen skulle växa fortare än livsmedelsproduktionen har hittills haft fel. Han var präst och menade att sexuell avhållsamhet var det enda som kunde rätta världen.


Den svält som finns idag beror på politiska och ekonomiska orsaker och inte på egentlig brist. Efter 1920-talet har istället överproduktion varit en konstant fara. Idag så är det enligt WHO lika många som lider av övervikt globalt sett, som av undernäring.


Under 1900-talet har mekaniseringen av jordbruket ytterliggare drastiskt minskat behovet av arbetskraft inom jordbruket. Jordbrukstekniken fortsätter att utvecklas. Den friställda arbetskraften inom det postagrara samhället har uttnyttjats inom industrin, men i Sverige har de industrianställda minskat sedan 1960-talet.


Vi befinner oss då i ett postindustriellt Sverige. Istället ökar den offentliga sektorn under 70- och 80-talet. I början av 1990-talet avskedas 200.000 ur offentlig sektor. Arbetslösheten ökar igen, som i slutet av 1700-talet. Sänkt a-kassa ger inga nya jobb. Är det
upplevelseindustrin som är framtiden?


andra bloggar om

samhälle,
framtiden,

arbetslöshet,


The advent of the Grid

Cern gav oss world wide web för ca femton år sen.
Nu kommer de att kasta The Grid på oss.
Lite grann som internet men med mycket bättre prestanda.
Det är fortfarande ofta som nätet laggar och dyker även om man sitter på fetaste linan.
Med the Grid ska man kunna multitaska en remote hjärtoperation samtidigt som man laddar med Hollywoods senaste årsproduktion.
All hail the Grid.

(Är Pete Townhend tillfrågad?)


andra bloggar om
the Grid,
internet,


kycklingsoppa

Årets influensa är här. Själv tror jag att jag redan är drabbad. Vilket delvis förklarar förra postningen. Saker och ting känns rätt abstrakta för mej när jag är infekterad. En sak som tydligen hjälper är kycklingsoppa.
Här är en lite mer humanistisk artikel.


andra bloggar om

influensa,
kycklingsoppa


Vanessa Benelli Mosellimage111

Words made flesh

John Tierney skrev i augusti i fjol några artiklar i The New York Times vetenskapsdel om hyptesen att vi lever i en virtuell värld. Läsarnas budskap till våra digitala överherrar är lite småkul.


Det är dr. Nick Boström som har utforskat hypotesen mest rigoröst och han har kommit fram till en del anmärkningsvärda slutsatser.


Words made flesh , som ursprungligen utgavs 1988, var på sin tid en mycket framsynt och nyskapande bok. Drygt tjugo år senare har en del av den redan blivit sann och stora delar av dess tankegods har spridit sej till bredare cirklar.

Den utforskar möjligheterna kring en virtuell värld och kring artificiell intelligens, som enligt boken är nära sammanknutna. Varje intelligens lever i sin egenskapade virtuella värld som ska representera omvärlden, men bara om det inre livet motsvarar det yttre livet kan man tala om att vara medveten om sin omvärld.


En virtuell värld måste alltså kunna skapa sina egna medvetanden som håller den världen för att vara den verkliga. Annars är det ingen värld utan något som kallas för en värld, ung. som iPod "nano" inte egentligen innehåller nanoteknologi. Ur den synvinkeln tycks utmaningen med en virtuell värld och med ett artificiellt medvetande nästan vara samma sak.


Han pekar på de digitala spelmaskiner som stod i spelhallar 1988 och förutspådde att en stor den av vår framtid skulle komma ur dessa leksaker som alla seriösa debattörer föraktade. Tjugo år senare finns det fler registrerade onlinespelare än det finns jordbrukare, i USA, och utvecklingen mot den virtuella världen har bara börjat.


Här tar han också upp möjligheten att vi redan lever i ett virtuellt universum. På den tiden en exotisk hypotes för filosofer, idag efter Matrixtrilogin, kulturellt allmängods. Vem vet, om ytterligare tjugo år kanske boken har gått från att ha varit knasig underground till att vara självklar och ointressant. Läs själv. Boken är full av intressanta idéer, uppslag och perspektiv.

I appendix B kommenterar han Roger Penrose som har använt Gödels ofullständighetsteorem för att argumentera emot möjligheten av AI. Dukes vill försvara möjligheten av AI. Penrose beskriver fyra alternativa synsätt på AI och medvetande:

"A All thinking is computation; in particular, feelings of conscious awareness are evoked merely by carrying out appropriate computations.

B Awareness is a feature of the brain's physical action; and whereas any physical action can be simulated computationally; computational simulation cannot itself evoke awareness.

C Appropriate physical action of the brain evokes awareness, but this physical action cannot be properly simulated computationally.

D Awareness cannot be explained by physical, computational or any other scientific terms.

A he calls the `hard AI` view, D is the `viewpoint of the mystic`."

(s.176)


Dukes själv formulerar en femte ståndpunkt:


"AA All is computation; in particular, feelings of conscious awareness are invoked by the carrying out of appropriate computations."


Detta ska alltså vara ett synsätt ännu hårdare än "the hard AI view". Skillnaderna är till att börja med att AA uttalar sej om "allt" medan A bara handlar om "allt tänkande". Ett citat av John Searle lyder "Of course the brain is a digital computer. Since everything is a digital computer, brains are too."


Vidare så innebär AA att "conscious awareness" egentligen inte är en egenskap hos en hjärna, en dator eller något annat avancerat informationssystem, utan en relation mellan systemet och dess omgivning. Penrose Gödelargument utgår från individuella, isolerade datorer och gäller då inte för AA.


"In AA therefore, consciousness loses much of its mystique, in fact it becomes as cheap as dirt because any complex dynamical system might partake of it." (s.177f)


Ramsey Dukes säger att hans bok Words made flesh finns nämnd i den här artikeln, New Scientist 27th july 2002 page 48, men det går tyvärr inte att läsa om man inte subscibe to New Scientist.

(Det här är däremot en helt annan bok.)

andra bloggar om

filosofi,

artificiell intelligens,

virtual reality,


Maharishi Mahesh Yogi

På Beatles White Album  så har snart sagt varje låt en historia. "Everybody got something to hide exept for me and my monkey" bygger på citat från Beatles guru Maharishi Mahesh Yogi, som bl.a brukade säga "everybodys got something to hide except me". "and my monkey"var ett tillägg av Lennon när han skrev låten.

Låten efter, "Sexy Sadie" handlar om hur Lennon och de andra blev besvikna på Maharishi när han raggade på brudarna som Beatles hade med sej. Maharishi å andra sidan sägs ha skällt ut Beatles för att de använde droger i hans ashram. Det kan ha varit Magic Alex som försökte så split mellan gurun och beatlarna.

Tack vare Beatles uppmärksamhet så blev Maharishis rörelse TM  mycket framgångsrik. Maharishi Mahesh Yogi dog i sitt hem i Nederländerna igår tisdagen 5/2 -08.


andra bloggar om

The Beatles,

Guru Maharishi Mahesh Yogi,


distinkt ordning

Nog för att Linné var en riktigt smart svensk men de två som gjorde biologin till en vetenskap var Mendel och Darwin (helt bortsett från att Darwins orginalitet har ifrågasats). 1900-talets största biologiska upptäckt är givetvis DNA-molekylen som genom ett trollslag tog köttet rakt in i informationssamhället och den digitala världsbilden.

Det finns en intressant koppling mellan molekylärbiologin och molekylärfysiken. Innan Mendel så var det vanligt att man trodde att de anlag som man ärvde från sina föräldrar var flytande eller analoga, dvs att ingen minsta beståndsdel fanns. Man var en blandning av sina föräldrar som vore de vätskor.

Det finns dock en svaghet hos den teorin och det är att de olika distinkta karaktärsdragen med tiden och generationerna skulle komma att jämnas ut. Man kan jämföra med vattenfärger. Om man tar alla vattenfärger i lådan och kladdar ihop dem så har man till sist bara en enda  färg kvar, vanligtvis brun. På samma sätt så skulle alla människor till sist se likadana ut om arvsanlagen vore flytande.

Rent teoretiskt kan man alltså gissa sig till att arvsanlagen som vi ärver från våra föräldrar är en begränsad mängd distinkta anlag och att vi ärver varje anlag antingen från fadern eller från modern. Vi har inget enskilt anlag som är en kompromiss mellan olika anlag hos föräldrarna.

Detta var också vad Mendel visade med empiriska experiment. Han kvantifierade modellen av det biologiska arvet för att hindra modellen att kollapsa i strukturlöshet.

Max Planck brottades med ett problem inom fysiken (
svartkroppsstrålningen) som fick honom att komma på en liknande lösning. Man tänkte sig att det fanns elektroner som snurrande i banor runt atomkärnorna. Allteftersom elektronerna förlorade energi så cirklade de allt närmare atomkärnan tills de träffade den. Elektronerna föll alltså mot kärnan i spiraler enligt teorin. Nu höll dock inte teorin. Planck såg sig tvingad att införa något som han kallade energikvanta. Elektronerna fanns endast i distinkta skal runt atomkärnan, vilket hindrade atomerna att kollapsa i struturlöshet. Det var iochmed detta som Planck blev grundaren av kvantfysiken.

andra bloggar om
fysik,
vetenskap,
biologi,
kvantfysik,
genetik,

Under my thumbStones är bäst när
Brian Jones spelar xylofon. Eller något annat.

andra bloggar om
The Rolling Stones,
musik

Digital fysik och filosofi

Det finns en bok A new kind of science, som jag inte har läst, om ett tidstypiskt sätt att se på vetenskap, som beskrivande en i grunden digital verklighet. Även om jag inte har läst just den boken så är det ett synsätt som dyker upp på många olika ställen. Vår gamle vän Leibniz dyker upp här igen.

När man tror att man kan använda en och samma grundläggande förklaringsmodell för alla vetenskaper så väcks drömmarna om en enhetsvetenskap. Under sent 1800-tal så var det energin som stod modell. Hela verkligheten var i sista hand fysisk och fysik var läran om energins omvandlingar.
Idag sägs allt vara "information." Kosmos är i sista hand software. Det skulle förvåna mej om detta var det innersta lagret i löken.


Uppfanns inte digitalismen redan av Planck (digital fysik)? Och Mendel (digital biologi)?


Andra bloggar om

filosofi,
fysik,
vetenskap,
information


några vetenskaps- och tekniklänkar

Ett program för ansiktsigenkänning från fotografier kommer att börja säljas senare i år.

Ett eget namn på de senaste seklernas eget geologiska lager har föreslagits.


Dr. Doris A. Taylors forskarteam har lyckats återskapa ett dött råtthjärta i laboratorium och få det att slå igen, hma hjärtceller från nyfödda råttor. Hon tror att man om tio år kommer att kunna odla mänskliga hjärtan och andra organ mha mänskliga stamceller.


Elektrisk stimulering av djupa områden i hjärnan stimulerar minnet och kan kanske hjälpa mot alzheimers.


Urin renar dieselavgaser från kväveoxider. Bilar finns redan till försäljning.


Datorsimuleringar antyder att så många som vart fjärde solsystem innehåller "beboeliga" planeter och att varje solsystem bör innehålla "jordliknande" planeter.

andra bloggar om
vetenskap,
teknik,


Långposter de senaste månaderna

Här är de längsta posterna sen förra listan.

1.
George Orwell 1000 (ord)

2. 1907 852

3. Ska vi busa? 839

4. Frankie says ... arm the unemployed 764

5. Parsifal 602

6. Den undflyende jämvikten 598

7. Det är synd om människorna 586

8. Over the top 548

9. O Stora Teknat 543

10. Från Weber till Habermas 460


Dessutom är t.ex hotet från framtiden och Thor och Thorild långa men de består mest av citat.

Här är förra listan med långposter.