Mellan öronen/mellan benen

Torbjörn Tännsjö har irriterat ett flertal bloggare med en artikel om livmodertransplantationer, där han bl.a kritiserar queerteori.

Han förutsätter att könsidentitet handlar om ett val medans queerfolket vet att frihet från tvingande sociala normer när man uttrycker sin könsidentitet inte innebär att man är absolut fri att välja vilken könsidentitet som man vill.

Könstillhörigheten och sexualiteten är något mer än bara sociala normer eller godtycke.

Tännsjö kallar folk med manliga kroppsattribut för män och verkar anta att könsidentiteten grundar sej i vilken kropp som man till synes är född med.

En mental konstruktion baserad på erfarenheter.

En viss andel av befolkningen har personliga erfarenheter av att det inte är så som det fungerar.

Ex. transpersoner har ingen möjlighet att verkligen identifiera sej med det kön som de ytligt är födda med, inte ens om de verkligen vill.

Problemet går djupare än så.

 

Andra bloggar om
könskorrigering, transsexualism, könsbyte, könsorgan, biologi, valfrihet, queerteori, kön, genus, könsidentitet, transpersoner, HBTQ, kukar, fittor, livmödrar, Torbjörn Tännsjö, FTM, hbt, livmoder, transfrågor, transgender, transsexuell


1809

För exakt 200 år sen idag, den 17e september 1809, slöt Sverige fred med Ryssland i Fredrikshamn. Sverige hade blivit besegrat i krig och var tvunget att avträda Finland till Ryssland efter 600 år av svensk överhöghet. Det är detta datum som Sveriges officiella världsrekord i långvarig fred inleds.

Sista slaget på svensk mark, vid Sävar, ca en och en halv mil norrut härifrån, där jag sitter, finns det konstigt nog rätt få arkeologiska fynd av. Historierevisionister skulle kanske kunna förneka det om de hade en lämplig konspirationsteori.

Inte minst pga Sveriges förlusteravsattes kungen och fick fly landet. Gustav IV Adolf avsattes av "frimurare och illuminater".

Tidigare under året hade en ny regeringsform instiftats där det gustavianska enväldet ersattes med maktdelningsprincipen. Regeringsformen skulle komma att gälla officiellt till 1974.

Med viss fördröjning ledde händelserna 1809 till att den franske marsalken Bernadotte 1818 blev svensk kung.

1848 kom första delen av Fänrik Ståls sägner som utspelas under finska kriget 1808-09.

Den svenska freden brukar oftast nämnas som något mycket positivt, fastän några anser att vi inte borde ha varit neutrala under vk2 och andra tycker att det verkar som att vi faktiskt krigar i Afganistan. Är det verkligen fred vi vill ha? Och till varje tänkbart pris?


andra bloggar om
krig, fred, nationer, länder,


090909

Jag har ju redan skrivit om 060606, 070707 och 080808, så då får jag väl även skriva om 090909, antar jag. Men det är inte så självklart vad en sån post ska handla om.

999
tycks ofta ha med hastighet att göra; t.ex ett nödtelefonnummer, ett punkband, motorcycklar och det första ångloket som gjorde över 100 mph.

I ett bibliografiskt system så står 999 för history of extraterrestrial worlds och Galaxy Express 999 går till en planet i Andromedagalaxen i mangan och animen med samma namn.

Sen så finns ju även högIQklubben Tripplenine, uppkallad så för att ca var tusende person beräknas kunna bli medlem.

Sådana organisationer tenderar att vara politiskt och religiöst obundna, men 999 har faktiskt en politisk poll publiserad, där medlemmarna visar sej vara rätt högerliberala. Kanske ska detta inte bara förklaras med att de är så smarta, utan även med utbildning, yrke, inkomst osv.

"At Mensa's 50th Anniversary, Dr. Ware, one of the founders, addressed Mensans by stating that he hoped that "Mensa will have a role in society when it gets through the ages of infancy and adolescence." He also said, "I do get disappointed that so many members spend so much time solving puzzles," expressing his desire for Mensans instead to be solving some of the world's problems."

De kanske väntar på att marknaden ska lösa alla problem ...

Flera av dessa organisationer har startats av samma person.andra bloggar om
090909, 999,


Simian rights

Heinlein publiserade 1947 Jerry was a man, en historia om en genetiskt modifierad apa som begärde mänskliga rättigheter.


Här är en annan väldigt kort snutt sf som visar att framtiden idag ser lite annorlunda ut.


Sedan 1993 så finns det en organiserad internationell rörelse för att erkänna större apor vissa "mänskliga" rättigheter, även utan "genetisk modifiering"; chimpanser, bonobos, gorillor och orangutanger.


Det finns en liknande kamp för att apor (och i förlängningen alla djur) ska räknas som juridiska personer.


James Hughes, tidigare nämnd här på tf, vill koppla samman kampen för djurens rättigheter med den transhumanistiska rörelsens kamp för en förbättrad människa.


"In the emerging biopolitics of the twenty-first century, the struggle will be to determine which kinds of life have rights and citizenship."


Några bioetiker har föreslagit att det ska klassas som ett brott mot mänskligheten att tekniskt förändra människans gener på ett sätt som kan ärvas till avkomman. Genmanipulering kan enligt dem förändra vad det innebär att vara människa och därmed hota grunden för de mänskliga rättigheterna. Hughes har rakt motsat åsikt. De mänskliga rättigheterna måste utvidgas bortom dagens snäva definition av vad som är mänskligt.


"As humanists facing the challenges of contemporary biotechnology, we need to embrace a transhuman understanding of the humanist project and humanist values, a humanism beyond human-racism.""Now, this is an interesting blog."

andra bloggar om
djurens rättigheter, mänskliga rättigheter, genmanipulering,


bortom frihet och värdighet

Humanister och naturvetare har länge haft en godartad rivalitet mellan sej. Eftersom områderna inte har setts som överlappande så har inget ämnesområde behövt känna sej hotat av invasion från den andre. Nu så har det kanske ändrats. Även människans samhälle och kultur kan nu ses som en del av naturen och som möjligt att studera naturvetenskapligt.


Liksom naturvetenskapen utvecklas över tiden så gör även humaniora och samhällsvetenskap det. Inom många samhällsvetenskapliga discipliner så är det någon form av social konstruktivism som är förhärskande idag. Den sociala konstruktivismen är som konstruerad för att stå emot ett invasionsförsök från naturvetenskapen.


Sociala konstruktivister har en naiv syn på biologin och nervsystemet som felfria och fulländade. Ett perfekt medium som aldrig märktes i sej själv. Biologister och andra anser däremot att biologin och nervsystemet är en ganska skakig konstruktion som ofta låter höra av sej och påverkar oss. Mycket av samhället och kulturen kan därför förklaras utifrån psykologin och neurologin.


Det finns vissa universella behov och förmågor hos människan som i samspel med en miljö av högst varierande slag kan åstakomma en imponerande mångfald av mänskliga beteenden och föreställningar. Vetenskapens uppgift är då att hitta möster och lagar, att reducera mångfalden i största möjliga mån till något överblickbart, att avförtrolla världen.


Konflikten mellan humaniora och naturvetenskap får en oanad fördjupning när demokrati och mänskliga rättigheter visar sig vara en utväxt från humaniora som naturvetenskapen i längden försöker att undergräva genom att förneka människans särställning i naturen.


andra bloggar om
mänskliga rättigheter, naturvetenskap, humaniora,