080808888 kan stå för många olika saker. Inte minst är numret aktuellt nu när OS i Kina officiellt inleds idag. Åttor är lyckosamma tal för kineser. Ickedestomindre tänkte jag följa ett helt annat spår i den här posten.

888 är nämligen också Jesus tal enligt gemantria, en form av numerologi, och åtminstone en möjlig stavning av hans namn. Naturligtvis är "888" för Jesus en möjlighet som fastnar i minnet, inte minst med tanke på att "666" ofta får symbolisera Satan och "777" åtminstone ibland har använts som ett tal för Jahve.


Nåväl, Jesus alltså. Det verkar som att han har funnits som historisk person som jag dock håller distinkt från den mytologiske Kristus.

Min favoritforskare kring kristendomens ursprung är Martin A Larson.


Ända sedan 1800-talet har en del velat se samband mellan Jesus och esséerna samt mellan esséerna och pythagoreerna. Jesus har föreslagits ha haft mer eller mindre samröre med esséerna som sägs ha varit en judisk sekt av pythagoreer som levde ett klosterliknande liv ute i öknen. Jesus säger t.ex i evangelierna att man aldrig ska svära att man talar sanning eftersom det ska vara självklart att man alltid talar sanning. Detta återfinns ordagrant hos esseerna.


De hade egendomsgemenskap, valda ledare, var förbjudna att svära eder, förbjudna att offra djur, hade inga slavar, bar endast vapen som skydd mot rånare, idkade ingen handel, och kontrollerade humöret. De ska ha varit celibatiska vegetarianer med självförsörjande samhällen, som såg sej som ljusets söner och som förutspådde ett kommande krig med mörkrets söner. Detta tycks peka på en influens från zoroastrianismen, som ju tycks vara en föregångare till alla abrahamitiska religioner.


Efteren prövotid på tre år kunde proselyter ta en ed (!) som inkluderade vördnad inför Javhe och rättrådighet inför mänskligheten, en ren livsstil, att avstå från kriminella och omoraliska aktiviteter, att föra reglerna vidare oförstörda och bevara esséernas böcker och namnen på änglarna.

En del ritualer innehöll rening genom vatten. Martin Larson ser även likheter mellan orfeiska kultgrupper och både pythagoreerna och esséerna. Johannes Döparen har föreslagits vara en avfällig essé. Vissa som JB Lightfoot kritiserar teorin om en koppling mellan kristendomen och esséerna medan vissa som Robert Eisenman försvarar den. Vissa uttalanden av Jesus skulle kunna tolkas i rktigning mot en reinkarnationstro, som skulle kunna tyda på någon koppling till pythagoreerna.


Döda-havs-rullarna
är urtexter från esséerna medan Nag-Hamadi-texterna kommer från tidiga kristna gnostiker. Elaine Pagels har skrivit en intressant bok, De gnostiska evangelierna. Ibland räknas Tomas-evangeliet dit.


Enligt en judisk legend så hade esséen Menachen fört en del av sin mystiska kunskap vidare till den talmudiske mystikern Nehunya Ben Ha-Kanah, vilket isåfall utgör en länk mellan esséerna och tidiga judiska gnostiker. Vissa essénska ritualer liknade samtida hassidiska traditioner.


Urkristendomen innebar att leva i små kommunistiska celler med egendomsgemenskap i nära gemenskap i väntan på en snar återkomst av Kristus. Under de första århundraderna så utvecklades och förändrades kristendomen tills den på 300-talet kunde användas som religion för hela romarriket. Ända sedan dess har katolska kyrkan varit en världslig makt lika mycket som en andlig.


Det fanns dock under tiden alternativ till denna utveckling. Fria kristna som tänkte och tyckte vad de ville. Idag kallas de flesta av dessa gnostiker. Myten om gnostiker är att de anser denna världen vara heltigenom ond. I själva verket tyckte de lite olika saker. De levde under en tid när kristna var förföljda och när katolska kyrkan närmast bejakade förtrycket och ansåg att det var en särskild ära att dö som martyr och aldrig förneka sin tro oavsett hur torterad man blev.


Gnostikernas uppfattningar varierade som sagt. En del ansåg det helt ok att ljuga så mycket man orkade om att inte vara kristen. En del ansåg att denna värld snarare var neutral än ond och blev vad människorna gjorde den till. Vissa ansåg att det inte alls var världsligt att njuta av vin, kvinnor och sång eftersom denna värld ändå inte var verklig. Ok, de flesta var mer asketiska än så men framförallt så fanns en variation bland de fria kristna.


Katolska kyrkan upptog även en del gods från den konkurrerande Mithras-religionen, t.ex att fira Jesus födelse 25e december och att Påven skulle ha en fånig mössa (en "mithra"). Katolska kyrkan har på det hela taget varit ganska pragmatisk och gjort det mesta som har kunnat stärka dess egen makt. Naturligtvis ska katoliker få göra som dom vill, men det verkar en aning ogrundat att de anser sig stå för den enda sanna kristendomen. Men det är väl delvis pga sina auktoritära anspråk som det katolska memekomplexet har blivit en sån evolutionär succé.
andra bloggar om
Jesus,
Kristus,
esséerna,
gnosticism,
kristendom,
urkristendom,


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback