You´ve got the music in you

Music is a moral law. It gives soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and charm and gaiety to life and to everything. 

-Plato

 

Next to the Word of God, the noble art of music is the greatest treasure in the world. 

-Martin Luther

 

Music is a higher revelation than all wisdom and philosophy. 

-Ludwig van Beethoven

 

I call architecture frozen music. 

-Johann Wolfgang von Goethe

 

Music … stands quite apart from all the [other arts]… We must attribute to music a far more serious and profound significance that refers to the innermost being of the world and of our own self.

-Schopenhauer.

 

Music expresses that which cannot be said and on which it is impossible to be silent.

-Victor Hugo

 

Without music, life would be a mistake 

–Friedrich Nietzsche

 

After silence, that which comes nearest to expressing the inexpressible is music. 

-Aldous Huxley

 

Music is a world within itself with a language we all understand

- Stevie Wonder

 

Precis som antika indiska filosofer hävdade så verkar det mesta vara vibrationer. Men är det musik? 

 

Musik definieras som nånting skapat av människor och för människor.
Om djur, växter eller mineraler producerar ljud organiserat i tiden så är det iallafall inte musik, per definition.
De relevanta förklaringsmodellerna anses därför vara psykologiska och sociala/kulturella.
Det finns dock även evolutionär musikologi och biomusikologi och zoomusikologi.

 

Kan en solnedgång vara vacker utan att någon ser den?
Kan ett ljud vara vackert utan att någon hör det?

 

Med tanke på hur artificiella musikljud är, varför påverkar de oss så mycket? Vi är ju anpassade till en naturlig tillvaro utan artificialiteter.

 

Musik påverkar hjärnvågorna, harmoniserar olika delar av hjärnan, påverkar andning och hjärtrythm och kan göra detta med flera människor samtidigt.

 

Dans kan ursprungligen vara en gemensam rytmisk rörelse som kan få oss att bli en kropp utan att ens röra vid varandra.

 

t.o.m. på slagfält så har trummor och annan musik ansett vara användbara.

 

Om Finland är landet med flest metallband så är Sverige det körtätaste landet i världen. I körmusik så har det påvisats att andning och även hjärtrythm synkroniseras hos deltagarna.

 

Metamusik som sägs kunna sätta hjärnan i olika frekvenser mha musik påstås t.o.m. kunna orsaka mystiska upplevelser.

 

En del vill inte träna utan musik, en del vill inte göra läxan utan musik. Musik hjälper oss att kontrollera vår egen hjärna och dess tillstånd. Mha musik kan vi t.ex ha tillgång till hela vårt känsloregister vilket det kanske inte finns underlag för i yttre upplevelser.

 

Det visar sej också att olika personligheter föredrar olika slags musik.

 

 Vissa inslag i musik tycks vara universella. Inte bara rytm och toner och sånt utan även tolkningen av viss musik som glad, ledsen eller skrämmande tycks fungera för alla människor. Kanske finns det både en privat, en kulturell och en universell sida av musik.

 

”And so basic chord structure comes from physics. It’s not a choice.”
-DR. CHAZELLE

Toner i en melodi beskrivs av en Levy-distribution som också kan beskriva en molekyls rörelser i en gas, prisförändringar på en aktie eller strövande vilda djur. Mot förmodan så passade en klockkurva inte in på materialet.
 

Pophistorien analyseras och musiken utvecklas som ett ekosystem.

Under medeltiden hade vi entonig körsång som symboliserade Guds enighet och en massa enighet i övrigt. 

Under renässansen så började harmonik att användas i högre grad vilket symboliserade kosmos och sfärernas harmoni.
Efter Kepler och Kopernikus så förändrades synen på kosmos och musiken utvecklades till fugan och barocken.

Bach ansåg sej hålla på med vetenskap och upptäckte musiken snarare än skapade den.

Musiken var mycket matematisk under hans period och känslor var lite grann av ett bihang.

Hans flerstämmiga musik hade inte samma förgrundsfigur/bakgrund-tänkande som har varit förhärskande sen dess.

Alla stämmor var likvärdiga.

Detta drag inspirerade även Mozart som inspirerade Beethoven.

De flesta kompositörer har dock ansett att det blir för krångligt både för kompositören och publiken.

Normen har därför varit melodistämma med komp.

 

 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback