lite om estetik

"Beauty is truth, truth beauty,—that is all
Ye know on earth, and all ye need to know."
-John Keats, ode to a grecian urn

 

Den estetiska teorin uppkommer ungefär samtidigt som Benthams utilitarism under upplysningen. Är estetik njutning för sinnena? Det är ett ganska naturligt antagande som Kant vände sej emot.

 

Ursprungligen hade "estetik" en dubbelbetydelse av "skönhetsupplevelse" och "empiri" i bredare mening. Kanske kan man tala om "upplevelser", "bra upplevelser" och "de bästa upplevelserna"?

 

Så väl Kant som Platon poängterar skönheten som nånting oberoende av betraktaren.

 

Platon talade om det goda, det sanna och det sköna som de högsta värderna. Ett närmast identiskt uttryck finns inom hinduismen.

 

Under modernismen så har såväl konsten som den estetiska teorin handlat mindre om njutning och mera om att utforska gränserna för semiotiken. Vad är egentligen meningsfullt? Är det här konst? Vad ska det här betyda?

Den moderna semiotiken uppkommer ungefär samtidigt som den moderna konsten.

 

Estetiken får då åtminstone dessa betydelser: 1) empiri (klassicism), 2) skönhet (romantik), 3) semiotik (modernism)

 

Modern och postmodern estetik har en starkt kulturelativistisk tendens.

 

Tittar man på vanligt klädmode så tycks de olika stilarna som följer efter varandra handla om att acceptera den ena eller andra sortens fulhet. Oftast finns det någon form av överdrivenhet eller obalans som gör det hela till en igenkännbar stil. Som utsvängda byxor eller axelvaddar.

 

Kanske kan estetik vara både: 1) subjektiv 2) intersubjektiv och 3) objektiv?

 

Om det estetiska är det som man finner tilltalande då finns både det som bara jag gillar, det som alla i min kultur gillar och det som alla människor (eller allt levande) gillar.

Det sista är ju inte nödvändigtvis samma sak som det objektiva, skulle Kant kunna invända. Det verkligt sköna i sej själv kanske vi aldrig får veta något om enligt honom.

 

Varför uppskattar inte människor flugor? För att de sprider sjukdomar, irriterar våra sinnen och inte är till någon nytta alls.
Varför uppskattar spindlar flugor? För att de är mat.
Vad människor och djur uppskattar har naturligtvis mycket med vår biologi att göra.
Levande varelser tenderar att gilla sånt som bidrar till deras överlevnad, direkt eller indirekt. Detta är en slags darwinistisk estetisk teori.

 

Antiestetik handlar om att testa sina egna gränser och utforska det motbjudande.
"Rock gives courage".
Tragedier ger katharsis.
Skräckfilmer får dej att skratta åt din rädsla.
Vi stärker oss själva genom att utsätta oss för det negativa under kontrollerade former.

 

Den ytligaste nivån är idiosynkrastisk. Bakom den finns en kulturrelativistisk nivå. Bakom den finns en evolutionsbiologisk nivå. Bakom den matematisk skönhet.

 

Inom matematik sägs djupa sanningar vara estetiska. Fysiken sägs ge en estetisk bild av världen för vissa. Detta torde väl vara så nära "objektiv" estetik som vi kan komma?

 

Liksom matematik så kan estetik ses som ett mål i sej själv. Den har ett intrinsikalt värde.

 

Omvänt så påminner allt intrinsikalt om estetik. Om något existerar av sej själv eller för sej själv så associerar man till estetik. Lárt pour lárt.

 

"Here's to pure mathematics— may she never be of any use to anyone!"

 

Omvänt så kan man även se en koppling mellan estetik och etik.

 

Jag beter mej etiskt (välvilligt) när jag vill uppfattast som estetisk (tilltalande) av dej.
Jag uppfattar dej som estestisk (tilltalande) när du beter dej etiskt (välvilligt).

 


How To Fight A Duel by VideojugCreativeCulture


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback