Det naturliga urvalet och du

I Schopenhauer och Darwins efterföljd så kan högerspöken säga att allt handlar om naturlig och sexuell selektion, eller med andra ord utslagning. Naturen handlar bara om utslagning så därför så måste kulturen också göra det. I sista hand handlar det om artens överlevnad, säger vinnarna för att förklara varför de ska ha allt och förlorarna ingenting.

 

Åsikter som kan kombineras både med extrem kapitalism och mera fascistiska tankar. Vänsterns svar på mycket av detta har varit att bli mera vetenskapsfientliga, vilket enligt mej är en verkligt vek reaktion, en riktigt patetisk taktik. Det går tillbaks ända till Marx och Engels:

 

”It is remarkable how Darwin rediscovers, among the beasts and plants, the society of England with its division of labour, competition, opening up of new markets, 'inventions' and Malthusian 'struggle for existence'. It is Hobbes' bellum omnium contra omnes and is reminiscent of Hegel's Phenomenology, in which civil society figures as an 'intellectual animal kingdom', whereas, in Darwin, the animal kingdom figures as civil society.”
-Marx

 

”When this conjurer's trick has been performed.. .the same theories are transferred back again from organic nature into history and it is now claimed that their validity as eternal laws of human society has been proved. The puerility of this procedure is so obvious that not a word need be said about it.”
-Engels

 

Är detta en rimlig tolkning av Darwin? Finns det ingen alternativ tolkning av evolutionsteorin och ekologin, mer influerad av Hegel kanske? Försök har onekligen gjorts, nu senast av Tim Morton. Marx skrev ju även:

 

”Darwin’s work is most important and suits my purpose in that it provides a basis in natural science for the historical class struggle.”
— Marx

 

Hur han egentligen tänkte sej det är väl en aning oklart. Vi får nog skapa oss en egen bild. Så vi kan titta lite på egoism, utslagning, individualism och gener. Är allt så självklart egentligen?

 

Egoism är inte en så effektiv förklaring som man tror: läs om den fria viljan och den själviska genen.

Läs lite om utslagning.

Det är inte alldeles självklart var som utgör en individ. Läs om superorganismer.

Allt handlar inte bara om gener: läs lite om evo devo och epigenetik.

 

En annan poäng: lamarckismen är bara motbevisad på individnivå. På kollektiv nivå så är det fortfarande fullt rimligt att säga att en art anpassar sej till sin omgivning.
(dessutom : förfäders kost)

 

Samarbete är ganska vanligt i naturen och inte bara inom samma art.

 

Moral och empati är inga sentida lögner för att få dej att göra andras jobb utan har rötter ända ner i evolutionen.

 

Så det är inte bara allas krig mot alla. Det är mycket mer komplicerat än så.
Du kan inte ens göra säkerhetskopior av dej själv utan att blanda dina anlag med en annan människas.

 

Det finns även två andra aspekter av evolutionen som kan ändra bilden; konvergent evolution och långsiktig ökning av komplexiteten.

 

Konvergent evolution betyder att olika livsformer som inte är släkt med varandra börjar likna varandra för att de möter liknande utmaningar på olika tider och platser.

 

Det finns vissa "problemlösningar" (som platonska former) som återupptäcks om och om igen.

 

Man kan även tala om en långsiktig ökning av komplexiteten. Idag finns det mer komplicerade djur än vad det fanns för en miljon år sen. Och då fanns det mer komplicerade djur än vad det fanns för en miljard år sen.

 

”Although there has been an increase in the maximum level of complexity over the history of life, there has always been a large majority of small and simple organisms and the most common level of complexity (the mode) appears to have remained relatively constant.”
-Wikipedia, evolution of biological complexity

 

vi tar det igen:
"… there has been an increase in the maximum level of complexity over the history of life …"

 

”The idea of the Great Chain as well as the derived "missing link" was abandoned in early 20th century science, as the notion of modern animals representing ancestors of other modern animals was abandoned in modern biology. The idea of a certain sequence is valid so it lingers in practice, as entry level textbooks and courses in general biology teach plants before starting on animals, and go through the invertebrates before starting on vertebrates, typically finishing with mammals.”

-Wikipedia, great chain of being

 

Visst det finns fortfarande fler enkla livsformer än komplicerade men de komplicerade tycks långsamt bli mer komplicerade med tiden.

 

Liksom det är oklart vart evolutionen är på väg om nånstans alls så är det lite oklart vart jag vill komma med det här resonemanget. Kanske handlar det bara om att vidga möjligheterna.

 


Är naturligt urval det enda sättet att förklara högre komplexitet? Ett mera ontologiskt resonemang.


Den ryska kosmismen menade att evolutionen startade som en rent mekanisk process men att ju längre den fortskred desto mer teleologisk blev den.

 

It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied; better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied. And if the fool, or the pig, is of a different opinion, it is only because they only know their own side of the question.”
― John Stuart Mill, Utilitarianism

 

Livet handlar inte bara om att överleva till vilket pris som helst.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback