Något om Meillasoux och Smolin och sånt

Man kan säga att jag inte tror på att utgå från första principer, åtminstone inte från början. Då kommer man inte speciellt långt alls. 

 

Däremot så tror jag mycket på att spekulera kring empiri. Man kan och bör bygga hela metafysiker kring empiri. Men första principer kan man egentligen bara nå genom att gå baklänges från empiri. 

 

Som Descartes t.ex när han genom systematiskt tvivel försökte komma fram till vad som inte kunde betvivlas. Då fann han i första hand sin egen existens som den grundläggande principen (och i andra hand yttervärlden och Gud. Detta resonemang återupprepas senare av Kant och Fichte. Det påminner även om resonemang inom hinduismen.) 

 

Detta betyder dock inte att din existens är grundläggande för att det ska finnas något öht. Bara att din existens är grundläggande för att du ska kunna veta något öht. 

 

Erfarenheten skulle dock ha kunnat vara annorlunda och då kanske man hade kommit fram (eller tillbaka) till andra grundläggande principer. Är världen då radikalt kontigent? Nja, erfarenheten är radikalt kontigent, åtminstone innan erfarenheten. 

 

När erfarenheten har förvandlats till en värld så är den inte radikalt kontingent längre. Om världen ändras radikalt på ett oväntat sätt så var vi inte i den värld som vi trodde att vi var i. Ovanstående cartesianska meditation påminner mej om Meillasoux, hädanefter kallad "Messy".

 

Messy hävdar radikal kontingens men han gör det på ett franskt sätt och beskriver sin filosofi som en inverterad platonism och inverterad hegelianism.

 

Mot "korrelationismen" så hävdar han att vi har tillgång till världen i sej, men mot metafysiken så hävdar han att världen i sej är radikalt laglös. Och att detta är nånting som vi kan veta.

 

Epistemologisk realist och metafysisk nihilist ungefär.

 

Snarare än att påstå vissa saker som vissa vetenskapsmän säger så påstår han medvetet motsatsen till vad Platon och Hegel säger. Detta är antagligen det som har fått Brassier att backa ifrån honom. Först var Brassier intresserad och översatte hans bok, men Brassier har med tiden rört sig mot en mer okonstlad scientistisk ståndpunkt.

 

Radikal laglöshet innebär att lagar mycket väl kan uppstå - och försvinna. Inte ens laglösheten är pålitlig. Att det inte finns någon gud är ingen garanti för att det aldrig kommer att uppstå någon gud. (Antagligen är detta raka motsatsen till vad Platon eller Hegel säger någonstans.) Allt kan hända. Allt vi tror att vi vet kan visa sej vara fel. Inte ens logiken går säker, hävdar Messy.

 

Messy vill "tro på Gud för att han inte existerar". I en fyrfältstabell så tycks detta vara den enda omöjliga kombinationen. Hans metafysiska position tycks vara likartad: Kunskap är möjlig, trots att världen är laglös.

 

En sak som tycks vara absolut är framtidens absoluta ovetbarhet.

 

Messy tror inte på något multiversum eftersom allting kommer att hända i ett sånt, och därmed så finns det en slags ordning och framtiden är på sätt och vis förutsägbar. Det finns även en slags förklaring till varför vårt universum ser ut som det gör - att det är en del av ett spektrum av möjliga universa. Sånt gilar han inte.

 


Det finns även inom vetenskapen några förespråkare för olika slags laglöshet.

 

Eric Verlinde entropic approach - Från början säger han bara att gravitationen inte finns, det är bara ung. friktion. Utvidgat så finns ingenting. "No fundamental fundamental forces och forms of matter whatsoever."

 

Bootstrapmodellen hade inga fundamentala partiklar

 

Stochastic interpetration - vissa grundläggande kvantlagar går att härleda ur ren slumpmässighet. Börja alltså bara med ren slump så uppstår lagar och universum. Som matematiskt samband så är det bevisat.

 

I MVT så är multiversums sammanlagda informationsmängd påsättochvis noll.

 

Även nobelpristagaren Ilya Prigogine tycks ha besläktade idéer.

 

Smolin har hela sin karriär skissat på alternativ till de största teorierna. Han är inte minst inblandad i Loop Quantum Gravity, men har även gjort lite annat. Smolin har en gång utvecklat teorin att universum utvecklas evolutionär för att skapa svarta hål som i sin tur skapar nya universum. I år gav han ut en mer översiktlig bok där han kritiserar vissa grundläggande filosofiska antaganden hos mycket av samtida fysik; Time reborn.

 

"Antingen är tiden verklig, eller så lever vi i ett matematiskt universum."


-Smolin

 

Smolin hävdar även att fysikens lagar kan utvecklas med tiden och hänvisar till en liknande uppfattning hos CS Peirce.

 

Smolin har skrivit att alternativ och mångfald inom forskningen är bra, och det kan jag helt hålla med om, men är det verkligen bara det som är hans motivation?

 

Delvis så kan man i detta se ett försök att återupprätta en mer klassisk materialism än vad fysiken tycks kunna erbjuda idag. Stochastic interpretation tycks extra bra att förena med Bohms causal interpretation, Smolin har tolkat sträng och m-teorin som hidden variables, (vilket wikipedia klassifiserar som digital physics), Meillassioux kallar sin filosofi för "speculative materialism".

 

Smolin och Messy är skeptiska till MVT och multiversum.

 

Smolin vill återigen skilja mellan tid och rum, vilket var vad Bergson diskuterade med Einstein och förlorade. Einstein introducerade blocktime i modern fysik. Den förste som uppfann idén inom västerländsk filosofihistoria tycks dock ha varit Augustinus.

 

Tidsdimensionen är asymmetrisk. Informationsflödet är enkelriktat och för Einstein så ledde detta till illusionen att tiden går.

 

RQM upplöser det universella tidbegreppet. Tid är bara en slags relation mellan objekt. Detta tycks vara en slags radikalisering av einstein. OOO gör något snarlikt.

 

Klassisk materialism utspelade sej inom tid och rum. Dessa var absoluta. Messy och Smolin tycks åtminstone vilja återupprätta tiden som något absolut.

 

Det är klart att detta är attraktiva teorier eftersom de försöker att få nånting ur ingenting. Vilket vore den ultimata förklaringen. Att förklara ordning med mera ordning lämnar frågan varför det finns ordning öht. Att förklara världen med Gud tycks innebära att man förklarar nånting komplicerat med nånting ännu mer komplicerat.

 

"The theory of evolution by cumulative natural selection is the only theory we know of that is in principle capable of explaining the existence of organized complexity."

-Dawkins

 

Men:
Man behöver inte återuppväcka ett föreinsteinianskt tidsbegrepp för att framtiden ska vara okänd. Det räcker att vi är rätt begränsade varelser som är dåliga på att förutsäga den. Samma resultat.
Det är även teoretiskt möjligt att låta universums lagar utvecklas med tiden i ett einsteinianskt universum. Tänk bara i metanivåer.
Både/och. Inte antingen/eller. Falsk motsättning.

Framtiden är framförallt potentialen av det okända, förmågan att bli överraskad. (Vilket även ooo hänvisar till.)

Jag menar att vi alltid kommer att kunna bli överraskade bl.a därför att kunskap aldrig kan vara något absolut. Ett subsystem kan aldrig perfekt modellera ett supersystem osv. Kunskap och ignorans är två sidor av samma mynt.

 

Men Messy verkar hävda att hans ignorans är absolut kunskap.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback