"Mind uploading" och filosofin

Transhumanister har en dröm om att kunna "ladda upp psyket" vilket ungefär tycks betyda att man överför sitt medvetande, sin personlighet och sina minnen till något datorliknande som sedan kan styra över något robotliknande och sedan så kan man ha något i stil med evigt liv i en mycket människoliknande androidkropp, sexig men bättre än en naturlig kropp. Vad är filosofin bakom detta scenario?

 

Det finns i filosofin kanske tre huvudkategotier till förklaringar till hur saker och ting existerar. En av dessa har att göra med substansontologi, att saker existerar för att det är någon form av substans i dom, t.ex "materia". Man kan tycka att saker existerar om och endast om de består av materia och detta är ett exempel på en substansontologi.

 

Ett alternativ till detta är processontologi som hävdar att saker existerar om de är någon form av händelse. Om man vinkar med handen så existerar vinkningen som en händelse som verkar beroende av handen men även handen skulle kunna vara beroende av händelser, t.ex i atomerna. Skulle processerna i atomerna sluta så skulle inte heller handen kunna existera, åtminstone inte i sitt nuvarande tillstånd.

 

Förutom dessa två huvudscenarion så skulle man kanske kunna hävda att ren information skulle kunna existera utan att vara vare sej en substans eller en process. Ta informationen i ett lagringsmedium som en dvd-skiva t.ex Den kan kopieras till ett annat lagringsmedium så den är inte identisk med materian i lagringsmediet och när lagringsmediet inte läses så är informationen inte heller någon händelse men verkar existera på något sätt iallafall.

 

Dessa två eller tre alternativ är de enda som jag känner till i dagsläget.

 

Transhumanister tycks hävda att psyket inte är en substans utan istället är en process eller ren information och att psyket därför kan existera oberoende av en specifik dödlig kropp. Intressant nog så har en traditionell filosofisk syn tvärtom varit att psyket kan överleva kroppens död just därför att psyket är en substans i sej själv och därför inte är beroende av kroppens substans. Detta tycks inte vara vad transhumanisterna menar.

 

Transhumanisterna menar att psyket inte kan överleva kroppen utan teknologi. Teknologin å andra sidan måste nödvändigtvis följa naturens lagar. Vilket innebär att det vore möjligt för själen att överleva kroppen även i naturen.

 

Buddhisterna har en teori om psyket som "anatman" till skillnad från hinduismens "atman". Skillnaden tycks bestå i att hinduerna ser själen som nånting substansiellt medan buddhisterna istället tolkar psyket som en process.

 

Det verkar finnas tre scenarion där en "själ" möjligtvis skulle kunna överleva kroppens död - om själen har någon substans, om själen är en process eller om själen bara är information.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback