Tantrism

När det indiska Guptaimperiet föll under 500-talet ekr blev landet politiskt och religiöst splittrat. Buddhismen började minska i Indien. Ny riktningar växte, däribland Bhakti och Tantra. Den gamla veda-praktiken med brännoffer till gudarna var fortfarande stark men buddhismen hade visat på alternativ till prästväldet.

 

Bhakti-rörelsen stod för tro, fromhet och hängivenhet hos den breda massan, som en tillräcklig metod för att förbättra sina chanser i kommande liv. Modergudinnans ställning blev med tiden starkare.
Tantra tycktes istället innebära att man försökte att föra meditationen till de bredare massorna genom förenklade ritualer. Tantra kom också att innehålla en del av folkliga magiska föreställningar.

 

Under denna period så influerade buddhism och hinduism varandra ömsesidigt, med flera intressanta resultat.
Begreppet "tantra" börjar användas samtidigt inom både hinduism och buddhism.

 

Vanliga fenomen inom tantrism är yoga, asanas, chackras, mandalas, yantras, mantras, mudras, synen på kroppen som en spegel av själen och kosmos och ibland en uppvärdering av kvinnor och sexualitet.
Även om det har funnits sexuella ritualer inom tantra så är det bara en minortet som har sysslat med det.
Gudar är viktiga men inom tantra är det vanligt med identifikation med gudar under ritualer, vilket kanske mer påminner om voodoo och liknande magisk-religiösa system.
Ursprungligen spreds tantrism i hemliga esoteriska sällskap där traditionsbundenhet och lydnaden under en guru var centrala.

 

Yoga idag är vanligtvis hatha yoga som formades av tantrismen. Tidigare yoga kallas idag raja yoga.

 

I motsats till den världsfrånvända attityden inom annan hinduism och buddhism som såg världen som både ond och overklig så finns det en attityd inom tantra att man vill finna det gudomliga i världen. I vissa ritualer har man ägnat sej åt sådant som annars ansågs förbjudet eller syndigt, som att äta kött eller ha sex.

 

Från 600-talet började tantriska praktiker att dominera den indiska buddhismen. Mahayanabuddhism plockade upp influenser från flera håll vilket till sist ledde till Vajrayāna, Kalachakrayana och Sahajayana Tantrisk Buddhism.

 

Tamtrismen ledde till skapandet av flera esoteriska skolor inom både buddhism och hinduism. Tantrismen har influerat hinduism, buddhism, tibetansk bön-shamanism, jainism och har med buddhismen spridit sej över Asien.

 

År 747 reste den indiske mästaren Padmasambhava från Afganistan för att föra Vajrayana Buddhismen till Tibet och Bhutan, på begäran av kungen av Tibet.

 

Tibetansk buddhism och vissa former av hinduism uppvisar det starkaste inlaget av tantrism idag, liksom hatha yoga och mycket av amerikansk new age.

 

Esoteriska metoder importerades till Kina inte minst under Tangdynastin (618-907). Samtidigt så importerade Japan aktivt buddhism genom att skicka munkar som stannade i Kina två år eller mer.

 

Under Yuandynastin (1271-1368) så gjorde mongolhärskarna esoterisk buddhism till Kinas officiella religion och tibetanska lamas besökte hovet.

 

Långt ifrån att vara en kuriositet så har tantrismen haft ett stort inflytande på religionshistorien. Den fortsätter ännu idag att väcka intresse.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback