Alkemi

När började människan först att utöva kemi? Vi vet att elden är en kemisk reaktion så när vi lärde oss att tämja elden så höll vi på med kemi. Matlagning är också nästan uteslutande kemi och vi har lagat vår mat mycket länge. När man lärde sej att blanda koppar och tenn för att få brons så var det inte bara metallurgi utan också kemi. Kemin är äldre än den nedskrivna historien men det har inte varit ett samlat, teoretiskt ämne lika länge.

 

Den kemiska teorin började som alkemi. Sökandet efter de vises sten, efter odödlighet och efter konsten att göra guld. Alkemi tycks anmärkningsvärt nog finnas i flera högkulturer, spontant, inte minst i Indien och Kina, lite grann som sin systervetenskap astrologin.

 

Redan tidigt så finns det en religiös sida hos alkemin. Detta verkar vara den ursprungliga "teorin". Liksom alkemisterna ville framställa guld som var den högsta och renaste metallen så ville de även framställa livselixir som var den ultimata formen av medicin och framställa de vises sten som var den ultimata formen av materia. Och i slutändan så ville de framställa den högsta och renaste formen av människans själ.
(Möjligtvis kan detta tolkas som en kvasimaterialistisk syn på själen.)

 

Så fort någon skaffade lite yrkeskunskap så verkar de ha betraktats som magiker.
Jag antar också att många yrken, hobbies och andra sysslor kan vara utvecklande för personer eller åtminstone forma dem i längden. Detta gäller även alkemin.

 

Alkemin var inte bara en materiallära utan även en slags psykolgi m.m. Alkemin och astrologin skapade en gemensam symbolvärld som ännu lever kvar i västerlandet där t.ex kunglighet, solen och guldet associeras, liksom drottningen, månen och silvret. Mycket av den västerländska symboliken har alkemiskt urspung.

 

En järnpinne i en kopparcylinder med någon sur vätska utgör den äldsta batteriformen. Detta är snarare fysik än kemi, men med en klar symbolik. Järn associeras till Mars och manlighet och koppar till Venus och kvinnlighet. Elektromagnetism associeras till kärlek och sex.

 

Sambandet mellan kemi och psykologi har delvis återuppstått i o m neurokemin och psykofarmakologin. Nuförtiden så behöver man inte längre hallucinera pga bly och kvicksilverförgiftning, det finns säkrare kemiska vägar till visionerna.

 

Empedokles skapade läran om de fyra elementen som Aristoteles senare gjorde populär. I Kina räknade man med fem element. Dessa "element" var inte eviga oförstörbara substanser som allt annat bestod av, snarare de fyra mest grundläggade tillstånden av ett ensamt urämne. De fyra elementen jord, vatten, luft och eld motsvaras idag av de fyra aggregasionstillstånden fast, flytande, gas och plasma.

 

Bagdagbatteriet, daterat till tiden före Kristi födelse, kräver en kunskapsnivå i fysik och kemi som inte återuppnåddes förrän i 1700-talets Europa.
Järnpelaren i Dehli har varit motståndskraftig mot rost sen den skapades ca 400 fkr. Den moderna metoden att skapa rostfritt stål uppfanns först 1912.
Det är inte omöjligt att det fanns antika genier som Arkimedes eller da Vinci vars forskning inte finns bevarad. Dessa tekniker kan inte ha varit spridda i någon större utsträckning för då hade det funnits mera bevarat.

 

Antikens alkemister kände till sju grundämnen, som man associerade med "de sju himlakropparna": guld (Solen), silver (Månen), kvicksilver (Merkurius), koppar (Venus), järn (Mars), tenn (Jupiter) och bly (Saturnus).

 

Efter Roms fall tog den muslimska världen över vetenskapernas utveckling.

 

Jābir ibn Hayyān har kallats kemins fader. Även om även han var alkemist så var han kanske den förste kände som hade en klar föreställning om kontrollerade experiment och som gick ganska vetenskapligt till väga. Det verkar ha varit muslimska alkemister som uppfann destillation och sprit. Al kohol är ju även arabiska precis som al kemi.

 

Såsmåningom stangerade även den muslimska vetenskapen och man fick vänta på det moderna europa.

 

Alkemisterna skapade genom trial-and-error många av de instrument och metoder som kemisterna sedan skulle ärva av dem. Snarare än att bara bevara Aristoteles och andra teoretikers läror så testade alkemisterna dem i praktiken. Åenasidan var alkemin förbjuden som en svartkonst, åandrasidan var såna saker som kruttillverkning och alkohol viktigt i samhället.

 

Peikanen är en av symbolerna för Kristus. Detta har att göra med att den sägs mata sina ungar med sitt eget blod. Detta gör egentligen inte riktiga pelikaner, däremot så fanns en alkemisk glaskonstruktion som användes för att destillera vätskor och som kallades pelikanen.

 

Även Robert Boyle, samtida med Newton, kallas kemins fader och skrev en bok där han attackerade alkemin och istället förspråkade en ny vetenskap som han kallade kemi. Sett ur dagens synvinkel så var han själv dock fortfarande rätt influerad av alkemin.

 

Fun fact: även Antoine Lavoisier kallas kemin fader. Här har vi en kille som faktiskt är kemist och inte alkemist. Han motsatte sej flogistonteorin och upptäckte istället syrets viktiga roll vid förbränning. Han fastslog flera grundämnen i dagens mening av ordet. Lavoisierer var framstående på flera områden innan han blev avrättad pga falska anklagelser under franska revolutionen.
Den framstående matematikern Lagrange kommenterade "det tog dem bara ett ögonblick att hugga av hans huvud och ett hundra år kanske inte räcker för att uppnå dess like".

 


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback