Shamanism - justified and ancient

Redan djur kan antas ha någon form av kultur. Att lära sej något nytt och föra detta vidare är centralt för kultur.

Det finns några förslag på universella kännetecken för all mänsklig kultur, som kan spåras tillbaka till senare stenåldern, den "beteendemässiga moderniteten" som urskiljer moderna homo sapiens från tidigare förfäder.

Det handlar om en utveckling inom språk och kunskap, samhällsstrukturen, myter, ritualer och estetik och inom teknologin. Mycket av den allmänmänskliga kulturen som skapades under senare stenåldern kan förklaras med överlevnad och praktiska omständigheter.

Man kan även konstatera att maktkamp och lögner verkar förekomma redan från början, liksom även hos djur.

 

Annat verkar mindre självklart ur ett reduktionistiskt överlevnadsperspektiv. Varför musik? Varför kroppsutsmyckning, hårstilar och annan estetik? Varför ritualer och trosföreställningar? Varför magiskt tänkande och spådomar? Varför begravningar och föreställningar kring döden?

Det har påståtts att homo heidelbergensis begravde sina döda för 300 - 400.000 år sen. Tidigare har föreslagits att även neandertalare gjorde detta. Den äldsta graven som accepteras av alla experter är 100.000 år gammal.

Det finns tecken på magiskt och religiöst tänkande från mellersta stenåldern för 300 - 500.000 år sen. När jag läser de olika förklaringsmodeller som finns för religionens uppkomst så känns de i bästa fall som begåvade gissningar. Det känns inte som om vetenskapen står på så stabil grund här. Den äldsta mänskliga kulturen och världsbilden verkar dock i betydande grad vara magisk och religiös. Människan är ett religiöst djur, till skillnad från de andra djuren.

När den neolitiska revolutionen ledde till stadsstater och högkulturer för 11.000 år sen så förändrades även religionen. Dessa stater var vanligen teokratier där den politiska makten legitimerades religiöst. "In God we trust." Detta var rimligen en utveckling från en tidigare religiös världsbild.

 

Shamanism och animism är två lösa begrepp som kan appliceras på snart sagt alla antroplogiska kulturer som har kunnat studeras i modern tid. Även om dessa inte oproblematiskt kan antas likna stenålderskultur för 10.000 år sen eller mer så kan man konstatera att aboriginals myter har bevisats beskriva händelser för minst 10.000 år sen. Antropologiska kulturer brukar vara starkt konservativa och traditionella och kan åtminstone ibland antas ha uråldirga ursprung.

 

De antropologiska kulturfolken är naturligtvis sinsemellan mycket olika, men vanliga drag hos deras animistiska föreställningar kan vara dessa:Å ena sidan så antas allting som existerar ha en andlig sida eller en själ.
Å andra sidan så antas ofta att denna själ inte är identisk med eller ens beroende av det materiella objektet så att om det förstörs så finns ändå själen eller essensen kvar.
Detta kan för det tredje leda till dyrkan av objekt med speciellt starka andar, fetichism.
För det fjärde så anser man ofta att de avlidnas andar kan hjälpa en och det är vanligt med förfädersdyrkan.

I Israel har man hittat en 12.000 år gammal grav med en kvinnlig shaman. Shamaner fanns med all säkerhet under yngre stenåldern, bevis finns under den mellersta stenåldern och det finns även förslag om att shamanism kan ha funnits även under äldre stenåldern.En shaman ska arbeta med någon transteknik, annars är han inte shaman. Just trumman är en närmast universell symbol för shamanen. Många shamaner världen över använder sin trumma för att sätta sig i trans. På sina trumresor besöker shamaner både himlar och underjordar.

 

Shamaner umgås alltid med andeväsen i övervärlden eller undervärlden. Dessa andeväsen har oftast någon djurform. 

En shaman fungerar oftast som en healer. Med hjälp av droger och transtekniker tar han sig till andevärlden och tar reda på vad som är problemet, och sedan föreskriver han några örter eller nått annat. Det är grundmodellen. Han kan även ta reda på varför gudarna har låtit skörden slå fel, eller hur skörden blir nästa år. Och andra fördolda saker.

 

En shaman ska ha stor kunskap i naturmedicin och i sinnesändrande tekniker, och stor erfarenhet av den andra världen, där han ska ha skaffat sej ett eget kraftdjur osv. 

Man bör skilja mellan kraftdjur som är en speciell relation som en shaman har, och hjälpandar i sörsta allmänhet som kommer och går. Inte heller är ett kraftdjur samma sak som en totem som är ett djur som symboliserar dej.

 Shamaner kan lära sig heliga, magiska sånger och danser av den andra sidan som hjälper honom att förändra saker i den här världen. 

En shaman utses av andarna. Det är som ett kall eller ett öde. Ofta så genomgår man någon form av kris, en sjukdomsperiod eller nått, som är en initiering i ett utomvärldsligt sinnelag. När inget i världen kan hjälpa en söker man hjälp utanför världen. Man kan även ärva sin roll som shaman men dessa brukar betraktas som ett b-lag bland shamaner. 

Det har föreslagits att Shamanen skulle vara en schizofreniker med en skräddarsydd social nisch. Detta skulle möjligtvis kunna stämma ibland. Även om likheter finns mellan shamanism och schizofreni så är en schaman en människa som har kontroll vilket skiljer honom från schizofreniker. Den initiatoriska krisen kan vara ett utbrott av schizofreni som man lär sig att kontrollera för att bli schaman istället för sinnessjuk.

 

Om man lever i ett samhälle där man vet vad en schaman är men inte en sinnessjuk, så kan det underlätta. Schamaner beskrivs ibland som knepiga och svåra figurer. Idag får sådana hanka sig fram som missförstådda konstnärer. Dock så verkar alla möjliga sorters peronligheter kunna vara shamaner så den här förklaringsmodellen har nog begränsat värde.

 I den mån det har funnits enteogena växter på plats så har schamanerna använt dem. Annars brukar olika transtekniker, som forcerad andning, mässande, trummande eller extatisk dans, vara de viktigaste transteknikerna.

 

Några andra intressanta begrepp kan vara vision quest, spirit spouse och soul retrieval.

 

 

Den traditionella shamanismen har inspirerat olika sorters neoshamanism, som, ofta kritiska till teknik och civilisation, har velat återvända till nån sorts ursprunglig äkthet. Det finns även shamaner som tillhör en tradition men som i alla fall har blivit popshamaner.


Technoshamaner uppstår tidigt under 1990talet. De kombinerar neoshamanism med technomusik, it-teknik, "smarta droger", civilisationskritik och ekologism. Shamanerna har ju traditionellt använt sej av sin direkta omgivning, rent konkret eller som symboler. Storstadsdjungeln har nu fått sina egna storstadsshamaner liksom även internet har fått sina cyberpagans.

 


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback