Erwin - vagabonden med vågorna

 

You are the only contemporary physicist, besides Laue, who sees that one cannot get around the assumption of reality — if only one is honest. Most of them simply do not see what sort of risky game they are playing with reality — reality as something independent of what is experimentally established.
Albert Einstein in a letter to Schrödinger (1950)

 

Han föddes i Österrike 1887i en överklassfamilj. Schrödingers far var fabrikör och hans morfar var professor. Fadern var lutheran och modern katolik. Han lärde sej både engelska och tyska flytande i hemmet.
Han visade begåvning inom matematik och fysik. Vid universitetet studerade han teoretisk fysik.

 

Vid ww1s utbrott 1914 så blev han sänd till italienska gränsen men fortsatte sitt teoretiska arbete i fält och skickade hem papper från fronten i Italien och Ungern. Han fick även ett omnämnande för utmärkt ledarskap under ett fältslag. Efter kriget flyttade han mellan olika platser och positioner och gifte sej 1920.

 

“Love a girl with all your heart and kiss her on her mouth : then time will stand still and space will cease to exist”.
-Schrödinger, 1919

 

Hans karriär byggde på fysikforskning men han forskade även i färgseende, inspirerad av Schopenhauer, som han tidigt hade uppskattat. Han bodde i Zürich en längre tid, från 1921 till -27. 1924 började han fördjupa sej i kvantfysik. I november 1925 höll han ett seminarium om de Broglie och en student anmärkte att det borde finnas en vågfunktion. Några veckor senare hade Schrödinger funnit den. Han publicerade sina resultat 1926 och fick stående ovationer av fysiksamfundet (bildligt talat.) Han fick så ett erbjudande om att efterträda Planck på stolen för teoretisk fysik i Berlin, och han flyttade dit 1927. Heisenberg och Schrödinger hade även filosofiska skäl att föredra sina egna ekvationer framför varandras.

 

"God knows I am no friend of probability theory, I have hated it from the first moment when our dear friend Max Born gave it birth. For it could be seen how easy and simple it made everything, in principle, everything ironed and the true problems concealed. Everybody must jump on the bandwagon [Ausweg]. And actually not a year passed before it became an official credo, and it still is."
-Schrödinger, 1946

 

(Presstop: Detta fick jag reda på idag när jag nästan var färdig med den här posten. Tala om lustigt sammanträffande.)

 

Han fick Nobelpriset 1933 tillsammans med Paul Dirac som hade lyckats göra en relativistisk variant av vågfunktionen. Schrödinger fick reda på att han hade tilldelats priset strax efter att han hade anlänt till Oxford dit han nu flyttade, delvis för att han ogillade den politiska utvecklingen nere på kontinenten. Officiellt räknades Schrödinger som katolik och var inte i någon direkt personlig fara. Han förhandlade om en permanent anställning vid Princeton men det blev inget av med det. På det hela taget så hade engelsmännen svårt att svälja att han inte bara hade sin fru med sej utan även sin gravida älskarinna som var gift med en av hans bästa vänner. Schrödingers första dotter föddes i maj 1934. Hon uppfostrades av en pappa och två mammor.

 

"His [Erwin Schrödinger's] private life seemed strange to bourgeois people like ourselves. But all this does not matter. He was a most lovable person, independent, amusing, temperamental, kind and generous, and he had a most perfect and efficient brain."
— Max Born

 

Strax efter att Einstein hade publicerat EPR-paradoxen 1935 så publicerade Schrödinger en vidareutveckling av resonemangen i EPR-texten där Schrödinger för första gången myntade begreppet "entanglement". Han använde även uttrycket "steering".

 

Han brevväxlade flitigt med Einstein under denna tid och influerad av ett tankeexperiment av Einstein (involverandes en krutdurk) så skapade han sitt kattexperiment, urspungligen tänkt som en kritik av idén med superpositioner, men det har senare använts och tolkats på flera sätt.

 

1936 försökte han flytta tillbaka till Österrike och fick en position vid Graz. 1938 annekterade Nazityskland Österrike och universitetet där han jobbade döptes om till Adolf Hitlers Universitet. Schrödinger försökte först att vara regimen till lags men han avskedades och råddes att ta ett industrijobb. Så Schrödinger flydde åter landet och hamnade så småningom i Dublin 1939. Han skulle stanna där i 17 år.

I What is life 1944 så analyserar han bl.a ärftlighet och kommer fram till att en trolig teori är att det finns en stor molekyl som bär information mellan generationerna. Francis Crick, upptäckare av DNA-molekylen har nämnt denna bok som en viktig inspirationskälla för sitt arbete. Schrödinger skriver även om entropi och negentropi. Mot slutet av boken så kommer han in på hinduisk mystik.

 

1947 trodde han att han hade gjort ett stort genombrott inom förenad fältteori, men Einstein svarade snart att det inte var mycket bevänt med det.

 

"… I believe I am right, I shall look an awful fool if I am wrong."
-Schrödinger

 

Han hann även skaffa sej två döttrar till, med två olika irländska kvinnor, medan han bodde i Dublin. Han publicerade även en bok om antik grekisk vetenskap och filosofi 1954. Schrödinger pensionerades 1956 och återvände då till Vien där han gav ut sin sista bok, Meine Weltansicht, 1961. Han dog 1961 i tuberkulos, 74 år gammal.

 

Schrödinger flyttade mellan olika ställen och jobb mest hela sitt liv. Han gjorde även insatser inom skilda vetenskapliga områden och började inte med kvantfysik förrän två år innan han publicerade sina epokgörande uppsatser. Han hade även ett flertal kvinnliga bekanta under hela sitt liv, som hans fru dock var helt medveten om. Polyamouri innebär alltså att alla inblandade är medvetna om och accepterar arrangemanget, till skillnad från otrohet, som var mer normalt.

 

Även om vetenskapen var hans partner så hade han även en älskarinna och det var hinduismen och mystiken. Han var även inspirerad av hinduismens mystiska världsbild i sitt vetenskapliga arbete. I sin ungdom hade han varit fascinerad av Schopenhauer och fortsatte därefter att fördjupa sej i vedantaskrifterna och annan österländsk mystik. Vedantaskrifterna var relativt nyöversatta och det var hippt bland flera västerländska intellektuella att vara intresserade av dem. (Alla rökte även pipa och när två fysiker träffades informellt så satte de sej ner och spelade något klassiskt stycke tillsammans.) Schrödinger verkar dock ha varit en av de mer pålästa och övertygade. Det fanns även uttalade ateister som Dirac.

 

"Let me say at the outset, that in this discourse, I am opposing not a few special statements of quantum mechanics held today (1950s), I am opposing as it were the whole of it, I am opposing its basic views that have been shaped 25 years ago, when Max Born put forward his probability interpretation, which was accepted by almost everybody."
-Schrödinger

 

Sina sista år så förnekade han våg/partikel-dualismen och tolkade istället allt som vågor vilket orsakade en del kontrovers.

 

"I insist upon the view that 'all is waves'."
9th of November, 1959, in a letter to John Lighton Synge

 

"What we observe as material bodies and forces are nothing but shapes and variations in the structure of space."
Erwin Schrodinger

 

"But maybe that is our mistake: maybe there are no particle positions and velocities, but only waves. It is just that we try to fit the waves to our preconceived ideas of positions and velocities. The resulting mismatch is the cause of the apparent unpredictability."
(Stephen Hawking, 1988)

 

"Fas och frekvens för en våg i tidsplanet är analoga med position och rörelsemängd för en våg i rummet."
sv.wikipedia.

 

Även om kvantmystiker oftast brukar betona medvetandets betydelse för fysiken så var Schrödinger vetenskaplig realist i stil med Einstein och de Broglie. Han var dock anhängare av nån form av monism, inspirerad av Vedanta, där det egentligen inte var någon skillnad mellan subjekt och objekt, och där även världens mångfald och komplexitet huvudskligen var illusorisk. Som Schopenhauer så döpte han sin hund till Atman.

 

He rejected traditional religious beliefs (Jewish, Christian, and Islamic) not on the basis of any reasoned argument, nor even with an expression of emotional antipathy, for he loved to use religious expressions and metaphors, but simply by saying that they are naive.
Walter J. Moore

Well, I´m a joker, and a smoker, and a midnight toker...

 

andra bloggar om
vetenskapshistoria,kvantmekanik,kvantfysik,fysik,

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback