bortom här och nu

Presentismen är åsikten att endast nuet existerar, dvs framtiden och det förflutna existerar inte. Presentismen är en rätt commonsenseartad åskådning men den verkar vara oförenlig med t.ex Einsteins relativitetsteori.

I Einsteins universum så finns det inget absolut nu som gäller överallt samtidigt. T.o.m. i vilken ordningsföljd händelser inträffar kan ibland se olika ut ur olika perspektiv, och tiden verkar i hög grad vara en fråga om perspektiv. Mer perspektivlöst så måste all tid sägas existera samtidigt.

När "nu" är kan det råda hur delade meningar om som helst. Och egentligen så måste alla ges rätt när de säger att de lever "nu". Även de som redan är döda eller inte ännu födda.

Att säga att "nuet" är det enda som existerar är lika orimligt som att säga att "häret" är det enda som existerar. Det enda som utmärker "här" är den nära relationen till dej.

Presentismen är alltså en korrelationism. Följdaktligen borde man kunna dra slutsatsen att spekulativ realism och OOO borde ansluta sej till eternalismen. I vilken mån som de faktiskt gör det vet jag inte. Eftersom Harman är aktualist så borde han förneka att objekt saknar temporära delar, och istället vara nära nån form av mereologisk nihilism i sin åskådning.

Endurantismen anser att objekt är helt närvarande i varje ögoblick och inte är uppdelade på flera olika ögonblick. Objekt har inga delar i tiden.

Perdurantismen anser tvärtom att objekt inte är helt närvarande i nuet utan är uppdelade i olika delar i tiden. Exakt hur endurantism och perdurantism ska definieras är ännu oklart. Presentister är oftast endurantister och eternalister är oftast perdurantister. Whitehead står omnämnd som perdurantist, vilket jag instämmer i. Även Latour och Harman tycks vara perdurantister i Whiteheads efterföljd. Ännu ett skäl för Harman att vara eternalist, men jag vet inte om han är det.

För buddhismen så är nuet det enda som existerar. Allt är en fåfängd illusion och nuet är en oändligt tunn gräns mellan det ickeexisterande förflutna och den ickeexisterande framtiden.

Hinduismen å andra sidan verkar luta åt eternalism och perdurantism.

Jag hittar också detta:

"The Swedish philosophers Alexander Bard and Jan Söderqvist have proposed the dialectic relation between eternalism and presentism as the foundation of paradoxical philosophy. In their work entitled The Global Empire [2003], they affirm that this philosophy is the best way to describe a contemporary understanding of the chaos·order dialectics in relation to perception, bearing in mind the implications of Heisenberg's Uncertainty principle."

Annars brukar väl de två kontrastera "eternalism" mot "mobilism".

andra bloggar om
tid, presentism, Einstein, filosofi, Harman, Whitehead,


Kommentarer
Postat av: Ingemar

Nä förresten. Harman är endurantist och inget annat. Även där är vi oense.


Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback