Mera om Higgs och sånt

Vad är massa egentligen? Enligt higgsteorierna så är massa en form av "drag" (eng.) eller friktion.

 

Själv tänkte jag en gång att tunga och tröga processer i en dator beror på ett överskott av (ofta redundant) information och att i analogi med detta så kan tröghet i verkliga livet förklaras som en informationslastad process, inom en informationsfysisk världsbild.

 

Det finns ett flertal kandidater till en massa-skapande-mekanism inom fysiken. Många av dem har dock problem med att higgs-bosonen verkar ha bekräftats.

 

(En del verkar inte så glada över higgsbosonen.)

 

Teorierna kan delas in i de som kopplar samman massa med gravitiation och de som inte gör det. Higgsförklaringen hör till dem som förklarar massa och gravitation som två separata fenomen som inte har speciellt mycket gemensamt.
 

Modeller som blandar in gravitation tycks mej intressantare. Jag gillar gemensamma lösningar snarare än separata.

 

Av massa-och-gravitations-teorierna så är det speciellt dessa två som verkar intressanta:

 

Extradimensionella lösningar kan relateras till både technicolorlösningen och till unhiggslösningen.
(Det är intressant att knyta ihop flera olika lösningar.)

 

Preonlösningar (förenliga med loop quantum gravity) förklarar massans ursprung och även elektrisk laddning och färgladdning.
(Det är intressant att förklara flera olika saker.)

 

Tyvärr så har preonteorier och extradimensionella lösningar svårt att hantera att higgsbosonen verkar vara bekräftad.

 

Superfluid-vakuum-teori kan innefatta en partikel som påminner mycket om higgsbosonen. Det är en teori som kopplar massa med gravitiation och som även verkar intressant på andra sätt.

 

Den sista gravitations-massa-teorin som nämns, Unitary Weyl gauge, är återigen en higgslös teori.

 

Bland teorierna som skiljer på massa och gravitation så faller de flesta av en bekräftad higgsboson.

 

Technicolor-teorier förutsäger inte higgsbosonen men kan anpassas till att accepera den.

 

Unparticle-modeller kan också anpassas till de nya resultaten.

 

UV-Completion by Classicalization kan också anpassas till de nya resultaten.

 

De övriga teorierna som skiljer mellan massa och gravitation; sammansatta W och Z-bosoner, topp kvark kondensat, ickelinjära svaga interaktioner och symmetribrott ovanför den elektrosvaga skalan, verkar alla falla av en bekräftad higgsboson.

 

Ett alternativ som inte nämns här är m-teorin, men m-teoretiker verkar alltså ta higgsbosonen som goda nyheter.

 

Strängteoretikern Erik Verlinde anser inte att hans termodynamiska gravitationsteori motbevisas av higgsbosonen.

 

Gravitationsteori och m-teori verkar vara sånt som jag skulle kunna titta mer på nu i höst.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback