Konspirationsteorisyndromet

Copyriot-Rasmus har tydligen skrivit en d-uppsats i samtidshistoria om konspirationsteorier. Han skriver om det här och här.

Han kan urskilja likheterna mellan konspirationsteorier till både vänster och höger, hos både islamister, kristna och sekulära och ser en gemensam konspiracism avteckna sej.

Att enbart intressera sej för faktafelen hos konspirationsteorier leder inte så långt enligt honom. Det omvänder iallafall ingen övertygad. Bättre är att lära sej att se tecknen på typisk konspiracism. Det kan vara den nya tidens religion.

"Konspirationstänkandet handlar ytterst om vikten av att upprätthålla en absolut åtskillnad mellan den rådande mänskliga världen och en kommande gudomlig tidsålder."
 
Det är en i grunden reaktionär reaktion även när konspiracismen uppträder inom rörelser som vill vara progressiva.

Konspirationsteorier har ingen större plats i min världsbild. mycket av det som anses vara konspirationer kan förklaras av sociologiska teorier istället. Sociologiska teorier visar ofta hur det som ser ut att vara en medveten planering i själva verket kan vara en spontan förekomst av ordning.

Teorin om det naturliga urvalet visar hur ordning kan synas uppkomma ur tomma intet utan någon medveten planering, och den teorin gäller även för samhället. Konspirationsteoretiker tror inte på spontan ordning utan någon hjärna bakom.

Den sociologiska institutionsteorin visar att mycket ordning uppkommer spontant utan planering. Ett annat sätt att utrycka det är att kalla det spontana marknadsprocesser och vagt hänvisa till Hayek.

Dock anser jag givetvis att det förekommer konspirationer. Det är självklart. Konspirationsteorier visar på sätt och vis att konspirationer antagligen finns, eftersom både konspirationsteorier och konspirationer är uttryck för en paranoid världsbild.

En kort beskrivning av paranoia kan vara att man ser för mycket ordning i världen. Saker som egentligen är meningslösa och slumpmässiga tolkas som tecken och bevis. Paranoia innebär dessutom att man tror att människor vill en illa, har sammansvärjt sej, konspirerar och förföljer. Konspirationer och konspirationsteorier har delvis samma ursprung.

Det är gott om konspirationsteorier i världen men det finns inte så många ignoransteorier. Ändå tycker jag att det verkar vara ett större problem.

Problemet är inte att storebror övervakar dej utan att folk skiter i dej. Problemet är inte att makthavare vet för mycket utan att de vet för lite.

Trots det: imorgon tror jag att jag skriver något kort om olika konspirationstorier, om jag inte kommer på något bättre tills dess.

Andra bloggar om
konspiracism
konspirationer
konspirationsteori
paranoia
 
Trackback